Tag Archives: M. FričSystémová zmena ako nevyhnutnosť

che guevara

Hlasy tých, ktorí volajú trhové hospodárstvo na zodpovednosť za defraudáciu ľudských hodnôt a za nastolenie spoločnosti bezprávia možno nie sú všade okolo nás, ale je ich počuť. Volajú po systémovej zmene, pretože sú presvedčené, že trhové hospodárstvo nie je schopné doviesť človeka do sveta vzájomného rešpektu, úcty k ľuďom a k prírode, do sveta, v ktorom platia skutočné ľudské práva a slobody.

pošli na vybrali.sme.sk


Di Lampedusov princíp

fric_101

Aby sa nič nezmenilo, je treba zmeniť všetko,“ napísal v jednej zo svojich kníh sicílsky spisovateľ Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Zdanlivý nezmysel skrýva v sebe dôvtip a tiež čiastočnú odpoveď na otázku, prečo si človek nedokázal definitívne vybojovať a uchrániť svoje práva.

pošli na vybrali.sme.sk


Pod maskou MMF

fric_101

Medzi silné ekonomické nástroje vládnucej triedy patrí nepochybne Medzinárodný menový fond (MMF). Vydáva sa za organizáciu, ktorej cieľom má byť pomoc hospodárstvu, mnohé krajiny však táto „pomoc“ doviedla do totálnej závislosti na zahraničnej pomoci, čo viedlo k strate suverenity a pádu životnej úrovne obyvateľstva.

Podmienky viazané k splácaniu pôžičiek totiž domácu ekonomiku likvidujú – či už záväzkami dovážať tovar zo zahraničia, nútenou devalváciou meny, ktorá vedie k vysokej inflácii, alebo ďalšími štrukturálnymi opatreniami, v dôsledkami čoho 

pošli na vybrali.sme.sk


Sila informácií a naša bezbrannosť

fric_michal

O miere vplyvu médií na verejnú mienku sa už dlhé roky vedú vášnivé diskusie. Predstavitelia Frankfurtskej školy a ich prívrženci považujú prijímateľa informácií za viac-menej pasívneho a médiám prisudzujú výraznú moc ovplyvňovať politické dianie. Ich oponenti argumentujú možnosťou voľby príjemcu rozhodnúť sa, aký televízny kanál bude sledovať, aké noviny si kúpi a zdôrazňujú tiež možnosť selekcie informácií prostredníctvom internetu. Je tu však jeden háčik.

pošli na vybrali.sme.sk


Reč sily

080330-N-7981E-053

Po vyhranej studenej vojne sebavedomie a ambície Spojených štátov nezadržateľne rástli spolu s presvedčením, že svoje záujmy vo svete je možné presadiť agresívnou silovou politikou. 

pošli na vybrali.sme.sk


Človek ako priemyselný odpad

clovek ako odpad

Vládnuca trieda nie je nijak zaviazaná riešiť prehlbujúci sa problém Tretieho sveta – chudobu. Znamená to, že chudobní ostanú na chudobu odsúdení? Vážny problém spočíva v pohľade rozvinutých krajín na krajiny rozvojové – málokedy my, obyvatelia vyspelého a civilizovaného sveta sa pozeráme na chudobné oblasti ako na územia obývané človekom – tým istým tvorom, akého považujeme za svoju matku, otca, priateľa, suseda, človekom, ktorý sa takmer ničím nelíši od nás, azda len kultúrou, zvykmi… a mierou chudoby. 

pošli na vybrali.sme.sk


Práva v ceste prosperite

fric_michal

V praxi aplikácia práv ďaleko zaostáva za garanciou ochrany, ktorú majú poskytovať. Ich dodržiavanie vládnucej triede znižuje zisk, preto sa vedie celosvetová kampaň zameraná na ich maximálne oklieštenie. Pre názornosť budeme uvažovat o troch typoch práv tak, ako ich rozdelil britský sociológ Thomas Humphrey Marshall – o právach občianskych, politických a sociálnych.

pošli na vybrali.sme.sk


Krízou k diktatúre

diktatura

Na prelome rokov bolo jasné, že prenosu krízovej nákazy do roku 2012 nikto a nič  nezabráni. Už menej ľudí si však uvedomuje, že tzv. dlhová kríza vo svojej podstate nepramení z ekonomických problémov, ale je len sprievodným javom oveľa závažnejšieho a dlhodobejšieho spoločenského problému.

pošli na vybrali.sme.sk


Milan Frič: Spomienka SNS na oslobodenie Žiliny slovenskými dobrovoľníkmi

Žilina, 16. januára 2012 – Krajský predseda SNS a kandidát na poslanca Národnej rady SR v marcových parlamentných voľbách Milan Frič si spoločne s ďalšími predstaviteľmi SNS a našimi členmi už tradične pripomenuli v piatok 13. januára výročie oslobodenia Žiliny slovenskými dobrovoľníkmi. Príspevok zo spomienky pripravila aj TV Patriot:

pošli na vybrali.sme.sk


Slobodné voľby neslobody

iluzia slobodnej volby

Súčasný trhový systém nám umožňuje slobodne si, raz za štyri roky, zvoliť svojich zástupcov do najvyššieho zákonodarného orgánu. Sú to ale vedenia firiem disponujúce právomocou z hodiny na hodinu rozhodnúť o tom, či si udržíme svoj príjem, vďaka ktorému zabezpečujeme istý životný štandard sebe a svojej rodine.

pošli na vybrali.sme.sk