Category Archives: PrešovMikulášsky darček pre Prešovčanov

logo_mestopresov

V týchto dňoch mesto Prešov v spolupráci so sociálnymi partnermi napĺňa jeden z piliérov otvorenej samosprávy. Jeho hlavným symbolom je dúhový oblúk znázorňujúci spoluprácu verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v rámci spoločnej webovej stránky, ktorá vytvára jedinečný priestor všetkým organizáciám v meste Prešov poskytujúcim sociálne služby a sociálnu pomoc pre tých, ktorí to v dnešnej dobe skutočne potrebujú.

pošli na vybrali.sme.sk


Oznam o konaní Mestského zaastupiteľstva v Prešove

img_1354545118-tnl

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané XXVIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2012 (pondelok) so začiatkom o 10.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

pošli na vybrali.sme.sk


Oznam o konaní Mestského zastupiteľstva v Prešove

img_1352794620-tnl

V zmysle § 12 ods. 7 štvrtá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané XXVII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove

pošli na vybrali.sme.sk


Spolupráca mesta Prešov s Prešovským samosprávnym krajom v oblasti rozvoja cestovného ruchu

img_1351598671-tnl

Primátor Prešova Pavel Hagyari včera spolu predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petrom Chudíkom včera v popoludňajších hodinách podpísali Memorandum o spoločnom postupe pri vytvorení Krajského informačného centra a revitalizácii vodárenskej veže, ktorého cieľom je rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne.

pošli na vybrali.sme.sk