Category Archives: Právo a SpravodlivosťNakop politika do zadku!

pravo a spr

Máte pokrk politikov, ktorí žijú z vašich daní a namiesto toho aby pracovali v prospech Slovenska kradnú? Áno, tak voľte stranu PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, 10. marca 2012, ale dovtedy si na zrelaxovanie môžete kopnúť.

pošli na vybrali.sme.sk


Priama demokracia

pravo a spr

Priatelia,

Politický boj je vyhrotený. Občania sú znechutení a nahnevaní. Politické strany sú všeobecne verejnosťou odmietané. Marcové voľby neprinesú zásadné zmeny. Mali by sme sa , ako strana, vyprofilovať ako skutočný tvorca a obhájca práva a spravodlivosti, čo však znamená, že budeme presadzovať skutočný obsah týchto pojmov a s tým súvisiacu potrebu zmeny systému spravovania spoločnosti. Základ takého systému je v PRIAMEJ DEMOKRACII ” !

pošli na vybrali.sme.sk


Čo Rejda nepovedal…

 

 

Ján Rejda a Mgr. et Mgr. Peter Puškár

pošli na vybrali.sme.sk


Deklarácia občanov Slovenskej republiky o potrebe kreovania politickej sily nového typu.

pravo a spr

My, občania Slovenskej republiky, ktorí si uvedomujeme prehlbujúce sa rozpory v spoločnosti, spočívajúce v riadení sociálneho a ekonomického systému na prekonaných princípoch a metódach, deklarujeme potrebu vytvorenia novej politickej sily, ktorá bude rešpektovať a presadzovať princípy humanizmu, spravodlivosti, slobody a slušnosti.

pošli na vybrali.sme.sk


Vyjadrenie ku kauze odpočúvania

pravo a spr

Od predsedu novovzniknutej politickej strany s názvom PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ sa priam očakáva že sa k takýmto šokujúcim informáciám vyjadríme. Celá situácia okolo odposluchov je veľmi citlivá téma. Málokto si dnes uvedomuje, že odpočúvanie je veľmi jednoduché a odpočúvaný môže byť každý. Systém povoľovania ITP je tak utajený, že reálne sa naozaj ťažko dokazuje či to je alebo nie je oprávnené.

pošli na vybrali.sme.sk


Verejné financie – štát je nebezpečný narkoman

Štátny dlh Slovenska sa odhaduje na 30 až 32 miliárd eur!!!!

Vládny deficit a verejný dlh MF SR sú neznáme a nezverejňované údaje náš štát nevie dostať deficit pod kontrolou – hlboké dlhové bahno – nabaľovanie dlhovej snehovej gule.

2011 – očakávaný deficit verejných financií – 4 mld eur jeseň 2011 rozpočet by mal byť stanovený z príjmovej časti, nie z výdavkovej. Prijatie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti správne nastavenie dlhových limitov – dlh zostáva na úrovni 44% HDP – hrubého domáceho produktu prijatie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý nastaví systémové pravidlá, pre zadlžovanie Slovenska povýšenie problému komplikovanosti systému nad problémom daňového zaťaženia spriehľadnenie systému je opodstatnené, ale nemalo by ísť na úkor zvýšenia daňovo-odvodového zaťaženia. Radičovej vláda pokračovala vo fiskálnej a rozpočtovej nezodpovednosti vlády Fica najvypuklejším problémom verejných financií sú veľké rozpočtové sekery po predchádzajúcej vláde.

pošli na vybrali.sme.sk


Zasadnutie prípravného výboru

pas_zasadnutie_11-06-03

Dňa 3.6.2011 o 15:00 hod. v Bratislave na ulici Tomášikova 3/A sa konalo II. zasadnutie prípravného výboru politickej strany PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ.

pošli na vybrali.sme.sk