Category Archives: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnostiRukojemníci

logo-olano

Vyzerá, že sa na­ko­niec do­ži­jeme zau­jí­ma­vého roz­uz­le­nia ce­lej zá­hady okolo štrajku na­šich le­ká­rov. Vraj exis­tujú sved­ko­via, ktorí ve­dia do­ká­zať, že celý štrajk le­ká­rov vy­mys­lela a zor­ga­ni­zo­vala strana SMER. Vraj v lete ľudia zo SMERu ob­chá­dzali kľúčových ľudí me­dzi le­kármi a na­ho­vá­rali ich, aby išli do štrajku.

pošli na vybrali.sme.sk