Category Archives: BratislavaDaňové priznania z nehnuteľností je potrebné podať do konca januára

Image
Obyvatelia, fyzické i právnické osoby, ktoré nadobudli v priebehu roku 2012 v Bratislave novú nehnuteľnosť, alebo sa na ich pôvodnej nehnuteľnosti zmenil výmer základu dane, musia do 31. januára 2013 (štvrtok) podať daňové priznanie. Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane (obec, mesto), v prípade slovenskej metropoly – bratislavskej samospráve.
pošli na vybrali.sme.sk


Samospráva vyhlásila súťaž na riaditeľa zariadenia pre seniorov

Image (1)
Slovenská metropola vyhlásila súťaž na riaditeľa sociálneho zariadenia, ktoré poskytuje služby pre bratislavských seniorov.
pošli na vybrali.sme.sk


Samospráva spolu s partnermi plní jedenásť nezištných vianočných želaní

Image
Bratislavská samospráva pod záštitou primátora Milana Ftáčnika spoločne s neziskovou organizáciou Želaj si, Nadáciou TA3 a viacerými nezištnými partnermi bude 19. decembra t.r. (streda) plniť aj tie najtajnejšie predvianočné želania.
pošli na vybrali.sme.sk


Verejnosť môže pripomienkovať komunitný plán bratislavských sociálnych služieb

Image
Odborníci zo sociálnej oblasti, pracovníci neziskových organizácií, verejných inštitúcií pôsobiacich na území slovenskej metropoly, ale taktiež dobrovoľníci budú spoločne diskutovať o návrhu komunitného plánu bratislavských sociálnych služieb.
pošli na vybrali.sme.sk


Mestskí poslanci rozhodnú o zmene solidarity veľkých mestských častí s malými

Image
Napätá situácia vo verejných financiách vyústila v rámci slovenskej metropoly aj do toho, že viacerí starostovia mestských častí navrhli v priebehu roka zmenu percenta solidarity medzi veľkými a malými bratislavskými časťami. NA rok 2013 je návrh, aby sa miera solidarity znížila zo súčasných 3% na 2%, čo v číselnom vyjadrení znamená sumu 1,38 mil. eur.
pošli na vybrali.sme.sk


Intenzifikácia a modernizácia ČOV VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Image
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok v areáli ČOV VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., k. ú. a MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, územný obvod Bratislava IV.
pošli na vybrali.sme.sk


Volebný program primátora 2010-2014

Image

Primátor Milan Ftáčnik vo svojom volebnom programe, ktorým sa uchádzal o dôveru Bratislavčanov v komunálnych voľbách 2010 prisľúbil, že každý rok predstúpi pred verejnosť a zloží odpočet napĺňania programu za predchádzajúci rok.

pošli na vybrali.sme.sk


Primátor vzniesol v mene mesta sťažnosť proti zastaveniu trestného stíhania

Image
Primátor Milan Ftáčnik zaslal v mene hlavného mesta SR odboru boja proti korupcii Prezídia policajného zboru sťažnosť proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania Andreja Ďurkovského v spojitosti s objektom Parku kultúry a oddychu (PKO).
pošli na vybrali.sme.sk


Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

Image

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2013 – 2015, aj napriek postupnej stabilizácii ekonomiky mesta, sa navrhuje ako úsporný, konsolidačný, ale už aj ako rozvojový. Návrh rozpočtu hlavného mesta na rok 2013 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 246 012 188

pošli na vybrali.sme.sk


Milan Ftáčnik bude odpočtovať druhý rok svojho pôsobenia v primátorskej funkcii

Image

Milan Ftáčnik bude verejne odpočtovať druhý rok svojho pôsobenia vo funkcii primátora slovenskej metropoly. Bratislavský primátor predstúpi pred verejnosť v pondelok (3. december) o 18.30 hod. v priestoroch Primaciálneho paláca – Justiho sieň (prízemie paláca).

pošli na vybrali.sme.sk