R. KALIŇÁK: O ochrane oznamovateľa korupcie bude rozhodovať súd a prokurátor

www.ipolitika.sk

Návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti -  zákon o ochrane oznamovateľov korupcie, predstavil dnes podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

“Tento návrh sme konzultovali s Tranparency International a je to širší návrh. Museli sme zásadne rozšíriť, čo chceme chrániť a aké typy oznámenia chceme chrániť,” povedal šéf rezortu vnútra na margo návrhu zákona. Ten obsahuje určitú definíciu závažnej protispoločenskej činnosti. Pôjde aj o rozšírenie nielen o trestné činy s dolnou hranicou trestu troch rokov, ale aj o správne delikty.

“Obsahuje teda určitú definíciu závažnej protispoločenskej činnosti, ktorú môžeme definovať ako niektorý z trestných činov verejných činiteľov, korupcie alebo poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev, trestným činom s hornou hranicou prevyšujúcou tri roky alebo správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške 50.000 eur,” konkretizoval minister vnútra.

www.ipolitika.sk

Oznamovateľom je osoba, ktorá sa pri výkone svojho povolania dozvie o korupčnom správaní a urobila o tom v dobrej vôli oznámenie. “Ide nám aj o to, aby sa nestratili podstatné oznámenia,” povedal okrem iného Kaliňák.
O ochrane bude rozhodovať súd a prokurátor, pričom následný dozor bude vykonávať Inšpektorát práce. Čiže zamestnávateľ, pokiaľ bude chcieť zamestnanca, ktorý oznámil korupciu, sankcionovať prepustením, či zrážkou z platu, bude tak môcť urobiť až po súhlase z Inšpektorátu práce. Ten teda bude vykonávať ochranu oznamovateľa. Súd ani prokurátor nebudú mať lehotu na to, aby preskúmali, či ide o relevantné informácie. “Nepôjde o takú ochranu, akou je ochrana svedka,” priblížil ďalej minister. Návrh zákona ešte nebol v medzirezortnom pripomienkovom konaní a navrhovateľ bude intenzívne diskutovať s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

“Môže nastať situácia, kedy zamestnanec síce podá relevantné oznámenie, ale zároveň porušil pracovnú disciplínu spôsobom, ktorý nie je akceptovateľný,” zdôraznil minister. Chránená osoba sa v takom prípade nemôže dožadovať ochrany. Návrh zákona chce riešiť oddelenie “notorických sťažovateľov od relevantných oznamovateľov”.

Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť v novembri tohto roku.

 

zdroj: http://www.strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>