Začala sa výstavba rýchlostného obchvatu Detvy

www.ipolitika.sk

Základný kameň nového úseku rýchlostnej cesty R2 medzi Pstrušou a Kriváňom dnes slávnostne poklepal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Desaťkilometrový úsek novej cesty sa už o dva roky stane južným obchvatom Detvy a spolu s ďalším pripravovaným úsekom R2 Zvolen – Pstruša významne zrýchli cestovanie južnou trasou smerom na Košice.

„Od tohto momentu si môžu ľudia na juhovýchode stredného Slovenska začať strihať pomyselný meter. Už o dva roky totiž bude odklonená tranzitná doprava z Detvy, čo  bude pre tento región určite príjemná zmena,“ povedal počas slávnostného príhovoru minister J. Počiatek.
Úsek medzi Pstrušou a Kriváňom už má zabezpečené financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Minister dopravy J. Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento projekt, čím sa uvoľnilo čerpanie vyše 155 miliónov eur z Operačného programu Doprava. Projekt získal odporučenie od technických poradcov EÚ (JASPERS) a bol zaslaný na schválenie Európskej komisii.

Na slávnostnom otvorení stavby sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie (EK) a JASPERS, ktorí si obhliadli aj ďalší eurofondový projekt, mimoúrovňovú križovatku vo Zvolene – Neresnici. V Banskobystrickom kraji sa v týchto dňoch koná 12. zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava (MV OPD). Banskobystrický kraj má k dnešnému dňu v rámci OPD zazmluvnených 12 projektov v hodnote viac ako pol miliardy eur. Medzi najväčšie projekty z hľadiska finančnej alokácie patrí už hotový úsek R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie (18 km), dva tzv. zvolenské úseky rýchlostnej cesty R2 (Zvolen – Pstruša – Kriváň, celková dĺžka 20 km) a rýchlostný obchvat Žiaru nad Hronom (5,7 km).
MV OPD zasadá dvakrát ročne a jeho členmi sú aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Na zasadnutiach monitorovacieho výboru sa zúčastňujú tiež zástupcovia EK, Európskej investičnej banky, experti JASPERS a zástupcovia Orgánu auditu.
Na 12. riadnom zasadnutí MV OPD budú prijímatelia pomoci z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Železníc SR, ZSSK, dopravných podnikov miest Bratislava a Košice, ako aj magistrátov oboch najväčších slovenských miest informovať o pokroku pri realizácii jednotlivých projektov. Zástupcovia ministerstva dopravy ako Riadiaceho orgánu OPD zhodnotia celkovú dynamiku implementácie OPD a  predstavitelia EK budú informovať o stave posudzovania žiadostí na tzv. veľké infraštruktúrne projekty (projekty nad 50 miliónov eur).
Úspešný rok v implementácii projektov OPD.

www.ipolitika.sk

Implementácia projektov v OPD sa od posledného zasadnutia Monitorovacieho výboru významne zlepšila. Kým v júni tohto roku bolo evidované 60-percentné zazmluvnenie prostriedkov v OPD, v súčasnosti je to viac ako 92 percent (3,504 mld. eur). Stúpa aj dynamika čerpania financií na realizované projekty, ktorá je najvyššia zo všetkých operačných programov na Slovensku. Za päť mesiacov sa v OPD podarilo vyčerpať  430 miliónov eur (na úrovni Certifikačného orgánu) a celkovo je v OPD vyčerpaných 1,73 miliardy eur.
Medzi míľniky posledného obdobia patrí aj získanie siedmich odporučení na veľké infraštruktúrne projekty od technických poradcov EK JASPERS a predloženie siedmich veľkých projektov na EK v sume 930 miliónov eur.
Rok 2013 je pre rezort dopravy kľúčový aj v súvislosti s prípravou nového operačného programu na roky 2014 – 2020. Koncom júla bol na rokovanie vlády SR predložený Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, tzv. Masterplan. Uvedený strategický dokument obsahuje päť hĺbkových sektorových analýz a je bezprecedentný svojím rozsahom aj obsahom. Masterplan tvorí základ nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je momentálne k dispozícii verejnosti na pripomienkovanie. Pre Slovensko bude tento nový operačný program predstavovať najdôležitejšiu finančnú bázu na rozvoj dopravnej infraštruktúry.
Oblasť monitorovania a hodnotenia patrí do okruhu oprávnených aktivít financovaných z prostriedkov technickej pomoci, na ktorú je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá pomoc vo výške 85 percent nákladov.

 

zdroj: http://www.strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>