Malé a stredné podniky už čerpajú zvýhodnené úvery

www.ipolitika.sk

„Podpora malých a stredných podnikov  na Slovensku prostredníctvom iniciatívy JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) je už v realizácii,”povedal minister Tomáš Malatinský a dodáva „  je to jedna z pripravovaných pomocí pre túto skupinu podnikateľov. Nie každý dnes má možnosť získať komerčný úver. Ak je potrebná hotovosť na preklenutie istého obdobia, ak je potrebné v spoločnosti investovať verím, že to bude mať pozitívnu odozvu. Som presvedčený, že to  prispeje to k rozvoju malého a stredného podnikania.”

Úvery pre slovenské MSP začali v rámci záručného finančného nástroja Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee – FLPG) poskytovať Slovenská záručná a rozvojová banka, Tatra banka a UniCredit Bank Slovakia, ktoré takto môžu poskytnúť úvery pre MSP v celkovom objeme až 170 mil. EUR. Banky už poskytli úvery prvým MSP a ďalšie žiadosti o úver v súčasnosti posudzujú.

Záručný nástroj je zameraný na rozšírenie úverovej kapacity bánk voči MSP tým, že poskytuje čiastočné krytie zárukou na portfólio nových úverov pre MSP. Nástroj FLPG je financovaný zo štrukturálnych zdrojov Európskej únie z alokácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, z ktorého bolo na realizáciu tohto nástroja vyčlenených celkom 49,7 mil. EUR s cieľom pomôcť MSP s prístupom k financiám.

www.ipolitika.sk

„Podnikatelia môžu získať pomoc prostredníctvom zvýhodnených investičných úverov a úverov na prevádzkový kapitál. a to počas obdobia nasledujúcich dvoch rokov. Podpora MSP prostredníctvom nástroja FLPG na Slovensku je smerovaná do všetkých regiónov mimo územia Bratislavského kraja“, povedal minister T. Malatinský.

Ďalšie informácie o iniciatíve JEREMIE na Slovensku sú dostupné na internetovej stránke Slovenského záručného a rozvojového fondu, www.szrf.sk .Odporúčame podnikateľom, aby pri žiadosti o získanie úveru JEREMIE postupovali podľa inštrukcií banky. Bližšie informácie k úverovým požiadavkám sú dostupné na internetových stránkach bánk:

Slovenská záručná a rozvojová banka Úver s podporou Európskej únie (iniciatíva JEREMIE) 

Tatra banka Úver so zárukou EIF a SZRF

UniCredit Bank Slovakia JEREMIE program

 

zdroj: http://www.strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>