Poslanci schválili modernejšie pravidlá vo väzenstve

www.ipolitika.sk

Novely zákonov o väzenstve umožnia lepšie motivovať odsúdených a predchádzať mimoriadnym udalostiam ​ Bratislava 18. októbra 2013 – Vo väzniciach budú platiť modernejšie pravidlá výkonu trestu, ktoré umožnia lepšie pracovať s odsúdenými a viac ich motivovať k aktívnemu plneniu povinností. Predpokladá to novela zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú dnes schválila Národná rada SR. Obdobné pravidlá sa zavádzajú aj pri výkone väzby.
Jednou zo zmien je zavedenie systému pozitívnej motivácie v podobe možnosti prijímať balíky už len ako disciplinárnej odmeny nepodmienenej časovým intervalom. V súčasnosti má nárok na prijatie balíka každý odsúdený raz za tri mesiace bez ohľadu na to, či si plní svoje povinnosti. Vďaka zmene tohto pravidla sa výrazne zníži riziko prieniku drog a iných nepovolených vecí do ústavov.

www.ipolitika.sk

Nové oprávnenia pre príslušníkov zboru
Okrem zmien v zákonoch o výkone trestu odňatia slobody a výkone väzby poslanci schválili aj podstatnú úpravu zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže. V súlade s medzinárodnými odporúčaniami sa podrobnejšie upravujú oprávnenia príslušníkov zboru a pravidlá používania donucovacích prostriedkov.
Rozsah donucovacích prostriedkov upravených v platnom zákone sa rozšíri o obranný štít, použitie špeciálneho streliva a o prostriedok k zamedzeniu priestorovej orientácie alebo k utajeniu fyzickej identity; ich doplnením sa zvýši možnosť použitia účinnejších a humánnejších donucovacích prostriedkov.
Dôležitou zmenou je rozšírenie oprávnení zboru o možnosť používať obrazové záznamy alebo zvukové záznamy vytvorené zborom na zabezpečenie dôkazných prostriedkov v konaní o trestných činoch, priestupkoch, v disciplinárnom konaní voči obvineným, odsúdeným alebo príslušníkom zboru a pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancov zboru.
Cieľom je nielen zabrániť situáciám, keď by príslušníci zneužívali svoje právomoci vo vzťahu k odsúdeným, ale napríklad aj eliminovať riziko vynášania informácií od obvinených, pomocou ktorých by bolo možné mariť súdne konania.
Ďalšie zmeny
Okrem legislatívnych zmien je v oblasti väzenstva prioritou MS SR širšie využívanie alternatívnych trestov, osobitne trestu domáceho väzenia. Technické podmienky pre častejšie ukladanie trestu budú vytvorené v rámci projektu elektronického monitoringu osôb financovaného z eurofondov. Zavedenie tzv. elektronických náramkov prispeje k šetreniu financií vo väzenstve, umožní spravodlivejšie trestanie a takisto bude využiteľné aj pri viacerých inštitútoch civilného práva (napríklad v oblasti domáceho násilia, či zákazu priblíženia).
Obchodný zákonník
Popri zmenách týkajúcich sa väzenstva dnes Národná rada SR schválila ďalšie návrhy zákonov, ktoré pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR. V prvom rade ide o novelu Obchodného zákonníka ktorú vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s rezortom financií v nadväznosti na schválený Akčný plán boja proti daňovým podvodom. Podstatou zmeny je, že peňažné vklady do základného imania pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným bude potrebné zložiť na osobitný účet v banke. Cieľom návrhu zmeny zákona je zamedziť „fiktívnemu“ splácaniu peňažných vkladov spoločníkov, pričom nedochádza k zmene minimálnej výšky základného imania ani minimálneho rozsahu splatenia peňažných vkladov pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
Národná rada SR schválila aj novelu zákona o advokácii, ktorá bola vypracovaná v súvislosti so zmenou viacerých európskych smerníc upravujúcich právo poskytovať služby a právo usadiť sa, a to v nadväznosti na vstup Chorvátska do Európskej únie.

 

Ministerstvo spravodlivosti SR

 

zdroj: http://www.strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>