eKolky – zásadná zmena v platení poplatkov

www.ipolitika.sk

Od 1. januára bude postupne do života uvádzaný nový moderný systém elektronických kolkov, ktorý nahradí terajšie papierové kolky.

Projekt elektronických kolkov predstavuje úplne nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý bude zohľadňovať požiadavky modernej doby. Cieľom je zvýšenie komfortu občana a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušenie a sprehľadnenie celého systému. Pôjde o jeden z najmodernejších systémov platenia poplatkov v Európe.

Nový systém eKolkov je výhodný najmä z pohľadu občanov a podnikateľov. Bude šetriť čas, keďže platbu bude možné realizovať priamo na mieste každého zapojeného úradu na rozdiel od súčasnosti, kedy sa musia kolky kupovať na pošte a až následne sa použijú na úrade. Platiť sa bude dať v hotovosti alebo platobnou kartou. V súčasnosti je možná len platba v hotovosti. Súčasný systém je komplikovaný aj v prípade, ak dôjde k omylu a občan chce kolok vrátiť. Po novom bude môcť občan kolok vymeniť na mieste predaja.

Zavedenie elektronických kolkov však prináša zásadné výhody aj z pohľadu štátu. V súčasnom systéme štát vie len to, koľko ročne vyberá na správnych a súdnych poplatkoch.

www.ipolitika.sk

Štát napríklad nevie, akým podielom sa na celkovej výške zaplatených poplatkov podieľa konkrétny orgán štátnej správy, resp. vie to zistiť len s veľkým časovým odstupom. V novom systéme budú všetky záznamy o platbách evidované v centrálnom systéme (online), čím sa oproti súčasnosti systém zjednoduší a sprehľadní. Zvýši sa efektivita kontroly systému, čo umožní robiť aj tzv. benchmarky efektivity pri jednotlivých úradoch. Štát ďalej bude presnejšie vedieť, aké príjmy môže z poplatkov očakávať. A výsledkom tiež bude jednotný centrálny katalóg poplatkov.

Nový systém bude aj finančne výhodnejší. Maximálne investičné náklady na zavedenie systému eKolkov budú 11,9 mil. eur. Z toho 5,3 mil. eur predstavuje príspevok z fondov EÚ určený na informatizáciu verejnej správy. Zvyšok bude financovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a to bez nároku na dodatočné zdroje zo štátneho rozpočtu. Súčasné odhadované náklady na prevádzku papierových kolkov sú zhruba na úrovni 9 mil. eur. Podmienkou v rámci projektu je, že celkové ročné náklady po novom musia byť nižšie.

MF SR pripravilo potrebné legislatívne zmeny a prenecháva zavedenie a prevádzku nového systému svojim partnerom.Strategickým partnerom MF SR je Slovenská pošta. Úlohu zabezpečiť vytvorenie centrálneho modulu pre generovanie a  evidenciu elektronických kolov preberá Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

zdroj: http://www.strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>