Všetky voľby by sa mali riadiť jedným zákonom

www.ipolitika.sk

Všetky druhy volieb na Slovensku by sa v budúcnosti mali riadiť jediným zákonom. Navrhuje to Ministerstvo vnútra SR, ktoré návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva predložilo do parlamentu. Poslanci ho na aktuálnej schôdzi posunuli do druhého čítania.

Návrh nahradí šesť doterajších zákonov, pričom spoločné pravidlá majú platiť pre voľby do parlamentu, Európskeho parlamentu, prezidenta SR, pre ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, voľby do orgánov územnej samosprávy a referendum. Autori si od návrhu sľubujú aj úspory peňazí – v roku 2014 by to malo byť 219-tisíc eur a v roku 2016 až 1,1 milióna eur.

Výrazná úspora by mala vzniknúť pri organizovaní parlamentných volieb. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva totiž počíta so znížením počtu členov okrskových komisií, ktorým za deň volieb prináleží odmena 38 až 43 eur. Po novom bude môcť delegovať člena komisie len strana, ktorá v posledných voľbách do NR SR získala aspoň tri percentá hlasov. Ministerstvo poukazuje na to, že napríklad pri parlamentných voľbách v roku 2012 bolo dovedna 69.283 členov okrskových volebných komisií, ktorých bolo treba zaplatiť. Ak by platil osemčlenný limit, počet členov komisií by bol nižší o 21.635. Štát by tak na odmenách pre týchto členov ušetril 865.400 eur.

www.ipolitika.sk

Pre všetky voľby majú byť viaceré veci rovnaké, predovšetkým úprava hlasovacích lístkov či lehota na vyhlásenie volieb, ktorá bude najneskôr 110 dní pred dňom ich konania. Zoznamy kandidátov už budú doručované do domácnosti (nie každému voličovi, ktorý je členom domácnosti), aby sa ušetrili finančné zdroje a nezaplňovali sa poštové schránky. Oproti doterajšej právnej úprave sa v stálom zozname voličov budú viesť aj údaje o cudzincoch majúcich trvalý pobyt na území obce, keďže v niektorých voľbách majú volebné právo. Oproti doterajším volebným pravidlám sa zavádza aj povinnosť voliča vlastnoručným podpisom v zozname voličov potvrdiť prevzatie hlasovacích lístkov a obálky.

Zákon zavádza aj finančné pokuty, napr. za narúšanie poriadku vo volebnej miestnosti. O 33 eur príde aj ten, kto neodloží po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej. Pokuta 100 eur neminie voliča, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte EÚ a zároveň aj do zoznamu voličov v SR. Rovnakú pokutu má dostať volič, ktorý uvedie v čestnom vyhlásení ku kandidačnej listine nepravdivý údaj.

V zákone sa zjednocuje a elektronizuje doručovanie zápisníc ústrednej volebnej komisii. Oproti platnej úprave sa v zápisnici navyše uvádza aj údaj o počte zvolených žien a zvolených mužov. Norma garantuje právo kandidátov a kandidujúcich strán kontrolovať sčítanie hlasov.

Nové pravidlá by po definitívnom schválení mali začať platiť od začiatku budúceho roka.

 

zdroj: http://www.strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>