Volebná kampaň bude mať finančné limity

www.ipolitika.sk

Politické strany budú môcť na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac tri milióny eur, kandidáti na prezidenta maximálne pol milióna eur a nezávislí kandidáti na predsedov samosprávnych krajov najviac štvrť milióna eur, rovnako ako kandidáti na primátorov Bratislavy a Košíc. Povinne sa budú zverejňovať údaje nielen o tom, koľko peňazí na kampaň minuli kandidáti a strany, ale budú tiež musieť informovať, odkiaľ peniaze majú. Vyplýva to z novely zákona o volebnej kampani, ktorú parlament posunul od druhého čítania.

Právna norma zakazuje zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov 21 dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skočenia hlasovania. Pre všetky druhy volieb zavádza 48-hodinové volebné moratórium, ktoré ukončí volebnú kampaň. Tú by mohli politické strany či kandidáti viesť od dňa vyhlásenia volieb.

Politické strany a hnutia by podľa zákona mali mať povinnosť viesť finančné prostriedky určené na kampaň na osobitnom účte, a to pre každú volebnú kampaň samostatne. Podobné to bude aj pre kandidátov na prezidenta a iných funkcií. Na osobitných účtoch (tzv. transparentných účtoch) by mali byť viditeľné jednotlivé platobné transakcie, ktoré budú nepretržite prístupné tretím osobám. Finančné prostriedky by na ne mali byť vložené výlučne prevodom z iného účtu a iba do skončenia predvolebnej kampane. Výpisy z účtu by sa mali uchovávať päť rokov od ich vydania. Na požiadanie musí politická strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli prostriedky prevedené. Rovnaké pravidlá budú platiť aj pre prezidentských kandidátov a nezávislých kandidátov. Politické strany okrem toho budú musieť verejnosť informovať o svojich nákladoch na kampaň formou predbežných a záverečných správ.

www.ipolitika.sk

Za porušenie pravidiel vedenia volebnej kampane sa budú udeľovať niekoľkotisícové pokuty. Postihované by mohli byť politické strany, kandidáti, vysielatelia politickej reklamy, vydavatelia periodickej a neperiodickej tlače alebo ďalšie osoby. Kontrolu by mali vykonávať a sankcie dávať štátne orgány podľa toho, o aké porušenie pravidiel pôjde. Napríklad až 300.000 eur by malo hroziť politickej strane, ktorá nebude viesť kampaň v čase, ako ho stanovuje zákon. Ak politická strana minie na kampaň viac, ako jej povoľuje zákon, mohla by prísť až o 100.000 eur.

Peňažný trest hrozí aj tomu, kto prisľúbi voličovi finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevložil do volebnej schránky. Pokutu dostane aj volič, ktorý za takýto čin prevezme finančnú odmenu alebo vecný dar. V takýchto prípadoch sa môže sankcia vyšplhať do výšky 3000 eur.

Právna norma zároveň upravuje zákon o politických stranách. Vďaka zmene by mali mať právo voliť a byť volení do orgánov politickej strany a politického hnutia aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Dôvodom je zosúladenie vnútroštátneho práva so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

Zákon by mal po definitívnom schválení Národnou radou SR nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2014.

 

zdroj: http://www.strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>