Schodok štátneho rozpočtu medziročne znovu klesol

www.ipolitika.sk

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla schodok vo výške 1,63 mld. eur. Deficit sa znížil tak oproti minulému mesiacu ako aj minulému roku. Schodok bol medziročne nižší o viac ako 612 mil. eur. Plnenie rozpočtu je na úrovni 52,7 %.

Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 726 mil. eur (-8,5 %).

Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stojí najmä pokles výdavkov na bežné transfery, ktoré sa medziročne znížili o 531 mil. eur. V rámci tejto položky došlo k medziročnému poklesu výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 234 mil. eur. Kapitálové výdavky sú nižšie o 196 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu boli síce nižšie o 113 mil. eur (-1,8 %), výber daní sa ale zlepšil o takmer tri percentá, v absolútnom vyjadrení nárast daňových príjmov predstavoval viac ako136 mil. eur.

www.ipolitika.sk

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z pridanej hodnoty (+129 mil. eur), u dane z príjmov právnických osôb (+60,5 mil. eur) a u dane z príjmov vyberanej zrážkou (+6,9 mil. eur). Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný u spotrebných daní (-31 mil. eur), u dane z príjmov fyzických osôb, u dane z emisných kvót a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií.

Príjmy z rozpočtu EÚ zaznamenali medziročný pokles o 275,2 mil. eur. Tento výpadok bol čiastočne kompenzovaný medziročným nárastom ostatných príjmov štátneho rozpočtu o 63,7 mil. eur.

V rámci medziročného porovnania došlo aj k poklesu príjmov z dividend (-38 mil. eur), čo však neznamená nebezpečenstvo nenaplnenia týchto príjmov v priebehu roka. Vzhľadom na bežnú prax minulých rokov je časovo primeraným obdobím na výplatu dividend zo spoločností s majetkovou účasťou štátu, resp. FNM SR druhý polrok.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>