Krajiny EÚ čaká jednotný krízový plán, cieľom je stabilita

www.ipolitika.sk

Krízové situácie úverových inštitúcií a investičných spoločností by sa mohli riešiť podľa jednotného postupu vo všetkých krajinách EÚ. 

Tento postup by mal zabezpečiť jednotný mechanizmus, jednotný fond a rada pre riešenie krízových situácií.

Vyplýva to z predbežného stanoviska Ministerstva financií SR (MF) k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií bánk. Stanovisko MF sa v súčasnosti nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Primárny cieľ je jednotný trh

Rezort financií v stanovisku uvádza, že jednotný postup by mal pôsobiť ako prostriedok na zachovanie hospodárskej súťaže a zlepšenie vnútorného trhu v záujme všetkých členských štátov EÚ. Primárnym cieľom jednotného fondu podľa návrhu nie je dotovanie inštitúcií postihnutých krízou, ale zabezpečenie finančnej stability jednotného trhu.

Podľa smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk by mali členské štáty EÚ do 10 rokov vytvoriť národné rezolučné fondy. Tieto národné rezolučné fondy by sa mali postupne spájať do spoločného európskeho fondu, keďže v rámci bankovej únie by nemali opodstatnenie.

Organizácia jednotného riešenia

www.ipolitika.sk

Rada pre riešenie krízových situácií by bola podľa návrhu spravovaná zástupcami, ktorých by menoval Európska komisia (EK) a Európska centrálna banka (ECB) a z členov, ktorí by zastupovali každý jeden členský štát EÚ. Spomínaná rada by mala mať právomoci rozhodnúť, kedy odporučiť EK, aby začala riešiť krízovú situáciu banky. Keď EK rozhodne, že dané podmienky boli splnené, rada rozhodne o nástrojoch riešenia krízy a o tom, ako sa majú rozdeliť zdroje jednotného fondu.

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií by podľa návrhu mal pozostávať z jednotlivých pravidiel a postupov, ktoré by mala uplatňovať rada pre riešenie krízových situácií. Rada by mala pri jednotlivých bankách v úpadku rozhodnúť, či neexistuje riešenie súkromného sektora. V prípade splnenia podmienok by mala EK jednotnej rade vymedziť rámec nástrojov pre riešenie krízy a pre použitie fondu. Jednotlivé kroky riešenia krízových situácií bánk by mali vykonávať už vnútroštátne orgány, podľa vnútroštátneho práva.

Európsky parlament a Rada EÚ chcú návrhom spomínaného nariadenia zveľadiť fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť rovnocenné podmienky pri financovaní riešenia krízových situácií vo všetkých štátoch členských EÚ.

Zdroj: banskabystrica.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>