Eximbanka by mala prísť o exekučnú imunitu

www.ipolitika.sk

Exportno-importnej banke SR (Eximbanka) by sa od začiatku nasledujúceho roka mala obmedziť exekučná imunita. 

Vyplýva to z novely zákona o Eximbanke, ktorú v stredu schválila vláda. V súčasnosti platné znenie zákona nepripúšťa exekúciu na vlastné zdroje financovania Eximbanky, pričom štát ručí za všetky jej záväzky.

Novela zákona zužuje rozsah ručenia štátu, aby bolo umožnené každému z veriteľov uspokojiť si zákonným spôsobom svoje pohľadávky voči Eximbanke. Z exekúcie by tak mal byť vylúčený len ten majetok Eximbanky, ktorý je nevyhnutný na vykonávanie činností a plnenie jej úloh.

Jedným z dôvodov novely zákona je prijatie oznámenia Európskej komisie, ktorým sa reguluje štátna pomoc v oblasti krátkodobého poistenia vývozných úverov. Malo by sa tak predísť narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu nielen medzi vývozcami v rôznych členských štátoch, ale aj medzi poisťovateľmi vývozných úverov pôsobiacich v EÚ.

Novela takisto reaguje na programové vyhlásenie vlády, ktoré sa zaviazalo k rozšíreniu proexportných kapacít. Novelizácia zákona by mala umožňovať širšie uplatnenie podpory zahraničnoobchodných operácií slovenských vývozcov a dovozcov, prostredníctvom financovania, poisťovania a zaisťovania vývozných a dovozných úverov.

www.ipolitika.sk

V súčasnosti sa o exekučnej imunite rozhoduje aj na Ústavnom sude, kde ešte 3. apríla tohto roku podala návrh Generálna prokuratúra SR. Argumentovala tým, že napadnutá právna úprava exekučnej imunity Eximbanky umožňuje zneužitie práva, porušuje princíp rovnosti, právo rovnakej ochrany vlastníckeho práva.

To podľa generálnej prokuratúry vedie k situácii, že ak Eximbanka dobrovoľne neuspokojí pohľadávky svojich veriteľov, ich pohľadávky sú v podstate nevymožiteľné. Naopak, Eximbanka si chce svoju exekučnú imunitu uchovať, nakoľko jediné exekučné konanie vedené voči nej bolo zastavené splnením si povinností. V tomto prípade sa konanie ukončilo mimosúdnou dohodou oboch zúčastnených strán, keď Eximbanka splnila veriteľovi, čo jej ukladalo rozhodnutie súdu.

Zdroj: banskabystrica.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>