Pôžičkový fond zverejnil pravidlá pre lacné a dostupné pôžičky

www.ipolitika.sk

Spojenie dvoch pôžičkových fondov, konkrétne Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do novovytvoreného Fondu na podporu vzdelávania sledovalo najmä:
- umožnenie prístupu viacerých skupín k dostupným pôžičkám,
- zjednodušenie podmienok pre ich poskytovanie,
- umožnenie fondu pružne reagovať na požiadavky klientov.

www.ipolitika.sk

Je nesmierne dôležité, že spojenie pôvodných fondov neohrozilo ani neobmedzilo pomoc žiadateľom. Fondy pôsobia pod jednou strechou, ale naďalej si zachovajú svoje poslanie, pomáhať študentom a pedagógom.
Rada Fondu na podporu vzdelávania dňa 11.7.2013 schválila nové podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov aj pedagógov v zmysle zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania.
Schválením nových podmienok poskytovania pôžičiek sa výrazne upravili možnosti pre študentov, ale najmä pre pedagógov.
Najvýraznejšou zmenou v prípade pôžičiek pre študentov je rozšírenie okruhu možných žiadateľov o pôžičku o študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandov) a zvýšenie maximálnej výšky pôžičky na 3 000 Eur v prípade študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia, resp. 6 000 Eur v prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandov).
V prípade pedagógov je dôležitých zmien ešte viac:
- rozšíril sa okruh žiadateľov na všetkých pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl (vrátane odborných a špeciálnych škôl), taktiež môžu o pôžičku požiadať odborní zamestnanci týchto škôl a študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandov),
- výrazne sa zvýšila výška pôžičky a to na 30 000 EUR,
- zmenili sa podmienky ručenia, kde pôžičky do 5 000 Eur budú poskytované bez ručiteľa,
- zmena nastala aj v prípade dokladovania účelového použitia pôžičky, nakoľko dokladovať účel použitia finančných prostriedkov pôžičky bude nevyhnutné až pri pôžičkách nad 15 000 Eur, pričom sa za oprávnené budú považovať aj výdavky na nákup motorových vozidiel a refinancovanie iných úverov a pôžičiek z komerčných bánk,
- čiastočným zákonným obmedzením aj s cieľom ochrany žiadateľov o pôžičku je skutočnosť, že maximálna výška pôžičky sa odvíja od príjmu žiadateľa, kde fond môže poskytnúť pôžičku maximálne do takej výšky, pri ktorej mesačná splátka nepresiahne jednu tretinu čistého funkčného platu alebo doktorandského štipendia v mesiaci podania žiadosti; s cieľom umožniť prístup k pôžičkám maximálnemu počtu žiadateľov je však umožnená kumulácia príjmov z pedagogickej činnosti; pomôckou pri stanovení maximálnej výšky pôžičky je kalkulačka pôžičky zverejnená na web stránke fondu,
- z procesného hľadiska je v prípade pôžičiek pre pedagógov najväčšou zmenou výrazné skrátenie doby schválenia pôžičky z pôvodného 1 roka na max 60 dní,
- významnou zmenou pre pedagógov je tiež umožnenie predčasného splatenia pôžičky bez poplatku.
Ako v prípade študentov, tak aj v prípade pedagógov je umožnené žiadateľovi o pôžičky vybrať si dobu splatnosti pôžičky pri dodržaní stanovenej minimálnej a maximálnej doby splatnosti. Taktiež došlo k uvoľneniu podmienok pre ručenie najmä z hľadiska zvýšenia veku ručiteľa a umožnenie vzájomného ručenia manželov.
Na pôžičky sú pre akademický/školský rok 2013/2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 6,5 mil. Eur, z toho 5 mil. Eur na pôžičky pre študentov a 1,5 mil. Eur na pôžičky pre pedagógov.
Termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku sú stanovené zákonom na 30.9.2013 v prípade pedagógov a 31.10.2013 v prípade študentov.
Vzhľadom na všetky vykonané zmeny predpokladáme nárast počtu žiadateľov, ale najmä výšky požadovaných pôžičiek, o čom Vás budeme detailne informovať po termínoch uzávierky prijímania žiadostí o pôžičku.
Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na web stránke fonduwww.fnpv.sk vo forme oznamov o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku samostatne pre študentov a samostatne pre pedagógov a prílohách oznamov.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>