Slovensko a Izrael vytvorili priestor na lepšiu spoluprácu podnikateľov v priemyselnom výskume

www.ipolitika.sk

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes (27. júna) podpísal s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom štátu Izrael na Slovensku Alexandrom  Ben -Zvim rámcovú dohodu medzi vládou SR a vládou Izraelu o  spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja.

Dohoda umožní podnikateľom z oboch krajín zintenzívniť bilaterálnu spoluprácu v tejto oblasti a zlepšiť si priemyselnú konkurencieschopnosť prostredníctvom spolupráce v oblasti priemyselného a technologického výskumu. Izrael je už niekoľko desaťročí svetovou špičkou v objeme výdavkov na vedu a výskum – každoročne na tento účel vynakladá viac ako 4 % HDP.

Udržanie hospodárskeho vývoja a zvyšovania konkurencieschopnosti hospodárstva Slovenska si vyžaduje orientáciu na výrobu s vyšším podielom pridanej hodnoty. Preto je pre Slovensko nevyhnutné ísť cestou rozvoja inovačného prostredia a urýchleného realizovania transferu výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Považujeme za vhodné vytvoriť podmienky na spoluprácu izraelských a slovenských podnikateľov orientovaných na oblasť aplikovaného výskumu a vývoja a využívať na túto kooperáciu existujúce výskumné a vývojové kapacity na vysokých školách a univerzitách obidvoch strán, ktoré sú orientované na požiadavky priemyslu“, povedal v tejto súvislosti minister T. Malatinský.

„Dohoda predstavuje významný krok k zintenzívneniu vzájomných obchodných vzťahov medzi izraelskými a slovenskými podnikateľskými subjektmi. Táto oblasť je doposiaľ nie celkom prebádaná v našej vzájomnej obchodnej štruktúre, ale napriek tomu sa v nej skrýva obrovský potenciál. Som presvedčený, že dohoda, ktorej cieľom je priamo ponúknuť našim podnikateľom podmienky umožňujúce vytváranie nových inovácií a produktov, hlavné v oblastiach hi-tech a moderných priemyselných technológií, bude znamenať významný pokrok. Implementáciu dohody do praktickej roviny považujem za strategické v zefektívňovaní dlhodobej obchodnej spolupráce a rozširovaní našich partnerstiev“, doplnil izraelský veľvyslanec na Slovensku Alexander Ben-Zvi.

Dohoda by mala prispieť ku komercionalizácii vedy a výskumu a najmä rýchlejšej aplikácii výsledkov výskumu do praxe. Obe strany sa totiž zaväzujú koordinovať a orientovať primerané zdroje a programy na podporu priemyselnej spolupráce a komerčného využitia výsledkov projektov výskumu a vývoja. Spolupracujúcimi a poradnými inštitúciami pre podnikateľov sú  Slovenská inovačná a energetická agentúra a Úrad hlavného vedca v Izraeli. „Pozornosť chceme zamerať predovšetkým na projekty s  jednoznačnou preukázateľnosťou ich uplatnenia v praxi a s adekvátnou komerčnou hodnotou najmä v oblastiach nanotechnológií, digitálnych priemyselných technológií, inovatívnej medicíne či najnovších technológiach v potravinárskom priemysle“, pripomenul šéf slovenského rezortu hospodárstva.

www.ipolitika.sk

Izraelská ekonomika je charakterizovaná najvyšším podielom investícii do civilného výskumu a vývoja na svete. Pritom viac ako 80 %  výdavkov Izraela na vedu  a výskum prichádza zo súkromného podnikateľského prostredia. Izrael efektívne zapája do ekonomiky fondy rizikového kapitálu.  Tieto financie  dokáže rýchlo presunúť do základného ako i aplikovaného výskumu. Má kvalitne prepracovaný systém financovania podnikateľských inkubátorov a technologických klastrov. Takmer pri každej izraelskej univerzite existuje samostatná spoločnosť, ktorá je zodpovedná za komercionalizáciu výskumu (napr. Ramot pri Telavivskej univerzite, Yissum pri Hebrejskej univerzite alebo Yeda pri Weizmannovom inštitúte). Každá z týchto spoločností každoročne podáva desiatky žiadostí o patenty.

 

Zmluvná základňa - medzi Slovenskom a Izraelom boli uzavreté všetky dôležité hospodárske dohody:

- Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael (Bratislava 22.8.1994).

- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael o spolupráci v oblasti fytosanitárnej (Jeruzalem 29.4.1996) – vstupom SR do EÚ bola nahradená dohodou medzi EÚ a Izraelom.

- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny (Jeruzalem 29.4.1996) – vstupom SR do EÚ bola  nahradená dohodou medzi EÚ a Izraelom.

- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael o voľnom obchode (Bratislava 22.5.1996) – vstupom SR do EÚ bola nahradená dohodou medzi EÚ a Izraelom.

- Dohoda medzi vládou SR a vládou štátu Izrael o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (Bratislava 8.9.1999).

- Dohoda medzi vládou SR a vládou štátu Izrael o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva (Jeruzalem 8.2.2000).

- Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obrany štátu Izrael (Bratislava 12.8.1998).

- Dohoda medzi vládou SR a vládou štátu Izrael o podpore a vzájomnej ochrane investícií (Bratislava 8.9.1999) – bude nahradená jednoduchšou verziou, ktorá odráža novú situáciu po vstupe SR do EÚ.

- Dohoda medzi vládou SR a vládou štátu Izrael o vzájomnej pomoci v colných otázkach (Jeruzalem 9.11.2005).

- Dohoda medzi vládou SR a vládou štátu Izrael o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja (Bratislava 27.6.2013)

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>