Miroslava Szitová: Obce a mestá by mali mať právo zriaďovať obecné súdy

www.ipolitika.sk

Podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová si myslí, že obce by mali mať právo zriaďovať súdy. Toto právo im kedysi patrilo, ale za socializmu ho stratili.

Nedávno ste upozornili, že naša samospráva nemá kompetencie, ktoré mala kedysi, alebo má v iných krajinách.

Sme jediná krajina v Európe so systémom samospráv nezávislých od štátu, vo svete známy ako tzv. severoamerický model spoločnosti, so systémom verejnej kontroly a spoluúčasti verejnosti na správe vecí verejných. Tento model sme však mali stáročia pred objavením Ameriky. Historicky systém samospráv nezávislých od štátu bol v minulosti z Európy prevezený do Ameriky a tam sa ďalšie roky prirodzene vyvíjal. Jeho súčasťou u nás boli mestské samosprávy, ktoré mali mestské polície, ale aj súdnu moc. Po druhej svetovej vojne komunisti centralizovali verejnú správu, model samospráv nezávislých od štátu zničili a na jeho mieste vznikli národné výbory ako orgány štátnej moci, štátnej správy a samosprávy Zanikli mestské polície a ostala po nich stopa v podobe inšpekcií verejného poriadku.

To je chyba?

Za socializmu sme mali všetci povinnosť pracovať a podľa zákona o priestupkoch bolo možné za priestupok udeliť finančnú sankciu a stiahnuť ju previnilcovi zo mzdy V čase národných výborov boli na prejednávanie priestupkov zriadené komisie. Dnes však už byť zamestnaný nie je povinnosťou a je to legálne.

V čom je problém?

Problém nastáva vtedy, ak jednotlivec nemá z čoho zaplatiť pokutu, nemá finančné prostriedky, lebo jeho jediným príjmom je poberanie sociálnych dávok. Príčinou je stále platný socialistický zákon o priestupkoch, ktorý umožňuje trestať len pracujúcich. Veci nefungujú, aj keď máme demokraciu, lebo pozostatky socialistického dinosaura tu ešte stále prežívajú a brzdia vývoj demokracie a fungujúcej spoločnosti. Dnes sú na Slovensku ľudia, ktorí sa dopúšťajú protiprávneho konania, ale keďže nemajú príjem, prípadne žijú so sociálnych dávok, nie je možné ich, podľa stále platného zákona o priestupkoch, účinne sankcionovať.

www.ipolitika.sk

Čo s tým má však spoločné samospráva?

Podľa platnej legislatívy za verejný poriadok zodpovedajú samosprávy, vydávajú všeobecne záväzné nariadenia, ktorých porušenie je priestupkom. Samosprávy si môžu zriadiť obecnú políciu, ale nebola im vrátená historicky overená možnosť mať súdnu moc na prejednávanie prípadov porušenia verejného poriadku. Táto kompetencia ostala zamestnancom štátu na obvodných úradoch. Samospráva nemá žiaden dosah na ich počty, personálne a odborné zloženie, produktivitu práce. Jednoducho na nič, ale má zodpovednosť za verejný poriadok. Tento fakt je dosť veľkou prekážkou fungovania systému. Navyše obvodné úrady nemajú nástroj ako potrestať nemajetného nepracujúceho občana bez príjmu. Zo socializmu nám zostal iba nástroj na potrestanie ľudí pracujúcich a dostávajúcich mzdu.

Lenže podľa Ústavy SR sme si všetci rovní, teda mali by byť potrestateľní aj nemajetní.

Riešením je trest formou výkonu verejných prác, tento nástroj je uplatňovaný v dvesto ročnej demokracii v USA voči všetkým občanom a USA sú predsa demokratickým štátom. Ďalší problém s doteraz prežívajúcim pozostatkom socializmu, teda prejednávaním priestupkov obvodnými úradmi je v tom, že v demokratickom štáte prípady porušovania základných ľudských práv rieši súd a nie úradník. Tento nefunkčný totalitnodemokratický hybrid je príčinou, prečo O. Dobrovodský opustil dom. Samospráva nemá doriešené účinné nástroje na kontrolu verejného poriadku. Obce by mali mať možnosť v prípade potreby zriadiť obecný (mestský) súd, aby prejednával priestupky vo veciach verejného poriadku v pôsobnosti obce. Súd, prostredníctvom sudcu voleného na určité obdobie, by mal mať možnosť ukladať aj trest výkonu verejných prác.
Zdroj: khd.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>