KDH chce chrániť subdodávateľov pri verejnom obstarávaní

www.ipolitika.sk

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) chce chrániť subdodávateľov verejných zákaziek pred druhotnou platobnou neschopnosťou. Víťazi zákaziek verejných obstarávaní by mali povinnosť uhrádzať faktúry subdodávateľom v stanovených lehotách, inak o zákazku prídu. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní, ktorý do parlamentu predložili poslanci za KDH Ján Hudacký, Ján Figeľ a Július Brocka.

„Úspešní uchádzači, ktorí získali zákazky na základne verejného obstarávania, často vstupujú do ďalších záväzkov s tretími osobami. Tieto tretie osoby svojimi záväzkami s úspešnými uchádzačmi de facto pristupujú do procesu plnenia zákaziek a nadobúdajú postavenie subdodávateľov. Úspešní uchádzači si však svoje platobné záväzky voči svojim zmluvným partnerom, subdodávateľom, často neplnia. V prípade zákaziek z verejného obstarávania však dôvodom nebýva ich platobná neschopnosť, pretože obstarávatelia si svoje platobné záväzky voči úspešným uchádzačom spravidla plnia. Úspešní uchádzači využívajú svoje dominantné postavenie v zmluvnom usporiadaní vo vzťahu k príslušnej zákazke voči subdodávateľom neraz tak, že pre vlastné platby subdodávateľom dohodnú neprimerane dlhé platobné lehoty alebo uhrádzajú splatné platby so značným oneskorením,”argumentujú poslanci za KDH.

Právna norma preto stanovuje povinnosť úspešných uchádzačov, aby v zmluvách so subdodávateľmi dohodli primerané platobné lehoty, pri ktorých určuje ich maximálnu lehotu splatnosti v závislosti na platobných podmienkach dohodnutých v zmluve medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom. V prípade, že úspešný uchádzač tieto lehoty dojednané so subdodávateľom neplní, a subdodávateľ si svoje povinnosti splnil, dáva navrhovaná úprava možnosť subdodávateľovi informovať o tom verejného obstarávateľa. Ak napriek výzve obstarávateľa úspešný uchádzač subdodávateľovi v stanovenej lehote nezaplatí, obstarávateľ je povinný zablokovať úspešnému uchádzačovi všetky ďalšie platby týkajúce sa predmetnej zákazky.  „Ak by takýto stav pretrvával dlhšie, návrh stanovuje lehotu šiestich mesiacov, je to dôvod, aby úspešný uchádzač stratil svoje osobné postavenie vo verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie ho vyškrtne zo zoznamu podnikateľov. Takýto subjekt stratí možnosť uchádzať sa o zákazku v akomkoľvek verejnom obstarávaní na území Slovenskej republiky,” navrhuje v novele KDH. Návrh tak konštruuje nový rozmer postavenia obstarávateľov pre obdobie po vykonaní verejného obstarávania a uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom. “Navrhuje sa, aby obstarávateľ plnil i funkciu dohľadu nad ďalšími zmluvnými vzťahmi, ktorých predmetom budú čiastkové plnenia zákazky. V rámci tejto úpravy sa definujú i nové povinnosti obstarávateľa sankčnej povahy. Ich cieľom je zvýšenie platobnej disciplíny úspešných uchádzačov voči subdodávateľom,” vysvetľujú zákonodarcovia za KDH.

www.ipolitika.sk

Druhotnú platobnú neschopnosť považujú za jeden z významných ekonomických i spoločenských problémov súčasnej slovenskej spoločnosti.  „Ide o stav, do ktorého sa dostávajú predovšetkým malí a strední podnikatelia. Nie však z vlastnej viny, nie preto, lebo by zle hospodárili, ale jednoducho preto, lebo ich zmluvní partneri im nezaplatili za vykonanú prácu. Vymáhanie takýchto dlžôb súdnou cestou trvá často veľmi dlho a postihnutí podnikatelia v tom období často nie sú schopní plniť vlastné záväzky voči druhým,” objasňujú.

Poslanci za KDH identickú novelu do parlamentu predložili už v auguste minulého roka, vládny Smer-SD ju však zamietol. Čiastočne sa problém druhotnej platobnej neschopnosti pokúšala riešiť i novela zákona o verejnom obstarávaní. Na verejných súťažiach by sa podľa návrhu mohli zúčastňovať iba spoločnosti, ktoré nemajú záväzky voči svojim subdodávateľom a ani voči svojim zamestnancom. Za nesplnené povinnosti by sa považovali tie, ktoré sa už dostali do štádia vymáhania výkonom súdneho rozhodnutia.  „Rozhodujúcou myšlienkou nášho návrhu nie je vylúčiť nedisciplinovaných podnikateľov, ktorí sa stali úspešnými uchádzačmi z budúcich verejných obstarávaní, ale vytvoriť ekonomický tlak, aby si plnil svoje povinnosti voči subdodávateľom. Toto prijatá novela neriešila. Preto sme sa rozhodli znovu podať upravený návrh, ktorý by túto problematiku riešil efektívne a komplexne,“ uzatvárajú poslanci kresťanských demokratov.

Zdroj: kdh.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>