Jaroslav Paška: Európsky súd konfabuláciám Maďarov nenaletel

www.ipolitika.sk

Senát Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu odmietol žalobu maďarských občanov Istvána Fehéra, pedagóga z Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne, a Erzsébet Dolníkovej, bývalej poslankyne NR SR za SMK z Levíc, ktorí žalovali Slovenskú republiku za porušenie ich občianskych práv tým, že im vraj „svojvoľne odňala štátne občianstvo SR“ po tom, čo prijali štátne občianstvo Maďarska. ESĽP tak rozhodol v utorok 4. júna 2013.

Na sťažnosti žalobcov a ich maďarského právnika Dr. Zoltána Lomniciho, bývalého predsedu Najvyššieho súdu Maďarskej republiky o tom, ako im slovenské úrady po prijatí maďarského občianstva vraj „v rozpore s ústavou“ odňali doklady slúžiace na identifikáciu, vymazali ich z registra trvalých adries a odopreli im právo voliť do NR SR, odpovedali sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva logickým a zrozumiteľným zdôvodnením.

Vo svojom vyjadrení sudcovia skonštatovali, že pre prijatie maďarského štátneho občianstva sa žalobcovia István Fehér aj Erzsébet Dolníková rozhodli dobrovoľne, aj keď vedeli, že prijatím maďarského občianstva im zo zákona slovenské občianstvo zanikne. Nešlo teda o odobratie štátneho občianstva slovenskými úradmi, ale o ich vlastné, slobodné rozhodnutie, ktorým si sami vybrali, že svoje pôvodné, slovenské štátne občianstvo nahradia štátnym občianstvom Maďarska.

Európsky súd pre ľudské práva tým tiež potvrdil, že novelizácia zákona č. 40/1993, o štátnom občianstve, platná od 17. 7. 2010, ustanovujúca pravidlo, pri ktorom občanovi SR prijatím občianstva iného štátu súčasne zaniká občianstvo SR, nijako neobmedzila ľudské práva dotknutých osôb. Pretrvávajúce spochybňovanie tohto zákona maďarskými šovinistami má preto zjavne iný cieľ, ako je ochrana ľudských práv.

www.ipolitika.sk

Právny zástupca žalobcov, Dr. Zoltán Lomnici, bývalý predseda Najvyššieho súdu Maďarskej republiky, sa spolu s maďarským študentom práva z Levíc (predtým občan Slovenskej republiky) Lászlóm Gubikom kvôli tejto istej novelizácii zákona č. 40/1993, o štátnom občianstve, obrátil petíciou č. 1298 /2012 aj na Európsky parlament, kde sa dožaduje spustenia procedúry vyšetrovania Slovenska príslušnými inštitúciami EÚ pre údajné porušovanie práva Európskeho spoločenstva.

Po škandalóznom rokovaní Výboru pre petície EP dňa 27. 5. 2013, z ktorého boli maďarskí návštevníci EP, na čele s predsedom SMK Józefom Berényim, za hulvátskeho pokrikovania vyvedení usporiadateľmi z rokovacej sály, však predsedníčka výboru PETI Erminia Mazzomi skonštatovala, že až do rozhodnutia Ústavného súdu SR o podaní týkajúceho sa novelizácie zákona č. 40/1993, nemôže výbor Európskeho parlamentu o petičnej sťažnosti konať.

Utorkové rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu je tak prvým významným medzinárodným stanoviskom, ktoré potvrdzuje vhodnosť a korektnosť slovenskej úpravy štátneho občianstva v strete s exteritoriálnym a účelovým modelom štátneho občianstva Maďarska, zavádzajúcim správu Budapešti aj nad územia susedných štátov.

Zdroj: sns.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>