H.Van Rompuy: EÚ musí spoločne bojovať proti vysokej nezamestnanosti

www.ipolitika.sk

Slovensko bude pokračovať v konsolidácii verejných financií a dodrží svoj záväzok znížiť deficit na úroveň tri percentá HDP. Premiér SR Robert Fico požiadal predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya o podporu v otázke získania výnimky pri čerpaní eurofondov. „Slovenská republika žiada o predĺženie lehoty na čerpanie eurofondov o jeden rok a verím, že táto iniciatíva bude úspešná,“ povedal Robert Fico.

Herman Van Rompuy zdôraznil, že prioritou číslo jeden je v súčasnosti dostať Európsku úniu z krízy. Na dosiahnutie tohto cieľa je pripravená stratégia, ktorá stojí na štyroch pilieroch, a to finančnej stabilite, zlepšení odolnosti hospodárstva ozdravením verejných financií, zavŕšením procesu budovania hospodárskej a menovej únie a prijatím okamžitých opatrení na zvýšenie zamestnanosti, predovšetkým zamestnanosti mladých. V súčasnom období je možné badať pomalý pozitívny vývoj. Podľa predsedu Európskej rady sa veľa vecí hýbe správnym smerom a existenčná hrozba pre euro je zažehnaná. Dokonca deficity verejných financií od roku 2008 klesli takmer o polovicu. „Napriek pozitívnym trendom sa však kríza s nami stále vlečie a príliš veľa ľudí je bez práce. Viac ako sedem miliónov mladých ľudí nemá prácu, nechodí do školy ani sa inak nevzdeláva. Situácia je vážna,“objasnil Herman Van Rompuy. Boj s nezamestnanosťou bude preto aj hlavnou témou nastávajúceho júnového summitu Európskej rady. „Naše úsilie by malo smerovať k spoločnému cieľu – dať mladým ľuďom záruku, že dostanú pracovnú ponuku alebo možnosť ďalšieho vzdelávania sa do štyroch mesiacov po tom, ako zostanú nezamestnaní alebo opustia školu,“ informoval predseda Európskej rady.  Do boja s nezamestnanosťou treba podľa neho zaangažovať predovšetkým sociálnych partnerov, zamestnávateľské združenia, je nevyhnutné zvýšiť mobilitu zamestnancov v rámci EÚ či vytvoriť cezhraničné odborné a vzdelávacie programy. Herman Van Rompuy podotkol, že systém EURES v súčasnosti ponúka až 1,3 milióna voľných pracovných miest.

www.ipolitika.sk

„Slovenská vláda mimoriadne oceňuje obrovskú koncentráciu prostriedkov a nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii na boj s nezamestnanosťou. Práve tieto iniciatívy by mohli viesť k úspešnému zvládnutiu tohto sociálneho fenoménu spojeného s hospodárskou krízou,“ vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico. Predsedu Európskej rady informoval, že nie je dôležité vždy za každú cenu získavať nové a nové zdroje na boj s nezamestnanosťou. Predstavil mu projekt, ktorý sme na Slovensku zrealizovali a vďaka realokovaniu finančných prostriedkov z operačných programov tak došlo k vytvoreniu 10 000 pracovných miest. „Požiadal som pána predsedu o väčšiu mieru pružnosti pri nakladaní s eurofondmi, ktoré by Slovensku umožnili vytvárať nové projekty na podporu zamestnanosti,“ doplnil.

Herman Van Rompuy navštívil Slovensko v rámci svojej výročnej cesty po hlavných mestách Európskej únie. S predsedom vlády SR Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajáčkom budú na pôde Univerzity Komenského v Bratislave diskutovať na tému Vízia pre Európu – ako úspešne kráčať po ceste?. Predseda Európskej rady sa tiež zúčastní na 18. stredoeurópskom summite hláv štátov, ktorý sa v týchto dňoch koná v Bratislave.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>