Európski ministri sa dohodli na ďalších opatreniach v boji proti daňovým únikom

www.ipolitika.sk

Ministri financií dosiahli dnes na Rade Ecofin v Luxemburgu politickú dohodu k balíku opatrení na boj proti podvodom na DPH. Tieto opatrenia obsahujú hlavne dve novely smernice o DPH.

Prvý návrh dáva možnosť členským štátom EÚ implementovať do svojej vnútroštátnej legislatívy voliteľný mechanizmus prenesenia povinnosti zaplatiť daň na kupujúceho, tzv. Reverse charge. Týmto návrhom budú mať členské štáty možnosť uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti pri jasne stanovenom zoznam tovarov a služieb, do ktorého patria aj vybrané poľnohospodárske produkty, napríklad obilniny. Pri uvedenom nástroji nie je potrebné upovedomiť Komisiu a ani žiadať derogáciu, to znamená, že v prípade, že členský štát odhalil podvody v uvedených tovaroch alebo službách, môže si vnútrozemský reverse charge hneď transponovať do svojej národnej legislatívy.

“Aj napriek silnému tlaku niektorých členský štátov, sa nám podarilo spolu s Maďarskom, Bulharskom a Rumunskom presadiť, aby sa mechanizmus prenesenia daňovej povinnosť mohol použiť aj na niektoré poľnohospodárske komodity,” povedal minister financií Peter Kažimír.

Ako dodal, v praxi tento systém bude fungovať tak, že v prípade obchodovanie medzi platiteľmi dane, dodávateľ obilia predá obilie odberateľovi a vystaví faktúru bez DPH, s odkazom, že osobou povinnou platiť DPH je kupujúci, teda odberateľ. Kupujúci následne DPH na výstupe uvedie v daňovom priznaní a bude mať právo na odpočítanie DPH. Tento systém v súčasnosti funguje pri predaji emisných kvót.

www.ipolitika.sk

“Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na viaceré komodity ako obilniny, olejniny alebo mobilné telefóny sa už zapracováva do súčasnej novely zákona o DPH,” potvrdil rázny prístup ministerstva financí v boji proti daňovým únikom Peter Kažimír.

Druhý návrh pomôže členským štátom EÚ prijať okamžité opatrenia v prípade náhleho a masívneho podvodu na DPH (tzv. „mechanizmus rýchlej reakcie“). Je to mechanizmus, na základe ktorého členský štát do jedného mesiaca po odsúhlasení Európskou komisiou môže zaviesť prenesenie povinnosti zaplatiť daň na kupujúceho pri podvodných transakciách. Zavedenie tohto opatrenia je teda podmienené jednak súhlasom Európskej komisie a jednak súčasným podaním žiadosti o derogáciu (výnimku) zo strany členského štátu a jej následným schválením Radou jednomyseľne.

“Plne si uvedomujeme vážnosť situácie pokiaľ ide o boj proti podvodom na DPH a nevyhnutnosť prijať také nástroje v oblasti DPH, ktoré umožnia reagovať finančnej správe v reálnom čase a obmedziť stratu na príjmoch v štátnom rozpočte,” povedal slovenský minister financií.

Slovenská republika od začiatku podporovala DPH balík opatrení na boj proti podvodom, pri ktorom vidíme potenciál na eliminovanie určitých podvodov, hlavne pri obchodovaní s poľnohospodárskymi plodinami a mobilnými telefónmi, na ktoré finančná správa narazila v priebehu nedávnych období.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>