6. stredoeurópsky plynárenský kongres

www.ipolitika.sk

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský vystúpil na 6. stredoeurópskom  plynárenskom kongrese v Bratislave. Tento rok si Slovensko pripomína dve  významné výročia -  100 rokov od realizácie  prvého hĺbkového vrtu na ropu a zemný plyn a 40 rokov od uvedenia do prevádzky prvého podzemného zásobníka zemného plynu. Preto sa aj podujatie, na ktorom sa každoročne podiaľa Slovenský plynárenský a naftový zväz a ktorého sa zúčastňujú plynárenské spoločnosti V4 a organizácii z Rakúska, Francúzska, Holandska, Ruska a Ukrajiny, nieslo v znamení  týchto výročí.

100 rokov od prvého vrtu, ktorý je možné označiť za začiatok ťažby ropy a zemného plynu, znamenal pre slovenské plynárenstvo významný medzník. Z pohľadu celkovej spotreby plynu na Slovensku predstavujú ťažené objemy len malé percento, sú zaujímavé z obchodného hľadiska predovšetkým pre menších dodávateľov plynu. „Na základe dostupných informácii je možné konštatovať, že ak nebudú objavené nové ložiská, domáca ťažba plynu bude v nasledujúcich rokoch klesať. Avšak geologické podmienky sú na Slovensku dostatočne priaznivé na to, aby umožnili vybudovanie podzemných zásobníkov s dostatočnou uskladňovacou kapacitou. Poloha zásobníkov prispieva k zatraktívneniu prepravného koridoru plynu cez Slovensko“, povedal minister hospodárstva SR T. Malatinský.  Od uvedenia prvého objektu zásobníkov do prevádzky pred 40 rokmi sa uskladňovacia kapacita ich postupným vybudovaním zvýšila z niekoľkých stoviek miliónov m3 na súčasných bezmála 3 miliardy m3. Aktuálny pomer celkovej spotreby plynu k uskladňovacej kapacite zásobníkov radí Slovensko na popredné miesto v EÚ.

www.ipolitika.sk

Minister ďalej spomenul úlohu zásobníkov pri vyrovnávaní sezónnych rozdielov v spotrebe, ale najmä ako najvýznamnejšieho nástroja pre bezpečnosť dodávok plynu. Práve táto otázka sa stala stredobodom záujmu po prekonaní plynovej krízy v roku 2009 nielen u nás,  ale aj na úrovni EÚ. Na základe toho boli realizované riešenia alternatívnych možností dodávok plynu, predovšetkým dobudovanie vzájomných prepojení so susednými krajinami, aby bolo možné dopraviť plyn z rôznych strán a smerov. „Práve tu je obrovský priestor na spoluprácu v stredoeurópskom regióne a na aktivity krajín V4 s cieľom definovať spoločné projekty zvyšujúce energetickú bezpečnosť. Projekty, ktoré významne prispeli k zvýšeniu úrovne bezpečnosti dodávky plynu, sú riešenia reverzného toku plynu z Českej republiky a z Rakúska, ako aj koncept výstavby nového prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom“, doplnil minister T. Malatinský.

Energetickú bezpečnosť vníma minister ako zásadný problém krajiny a ako integrálnu súčasť národnej bezpečnosti. Energetika je kľúčovým sektorom pre rozvoj a životaschopnosť národného hospodárstva. „Slovensko bude preto naďalej zintenzívňovať činnosti na národnej a medzinárodnej úrovni v záujme maximalizácie všetkých potrebných opatrení, ktoré zabezpečia trvalo udržateľný rozvoj v energetike. Toto bude aj obsahom novej energetickej politiky, ktorú rezort hospodárstva intenzívne pripravuje“, poznamenal šéf slovenského rezortu hospodárstva. Na záver vyjadril presvedčenie, že kongres je vhodnou platformou na prezentáciu tém a názorov, ktoré prispejú k objasneniu otvorených otázok slovenského plynárenstva.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>