5. zasadnutie zmiešanej komisie medzi Slovenskom a Srbskou republikou

www.ipolitika.sk

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a ministerka energetiky, rozvoja a ochrany životného prostredia Srbskej republiky Zorana Mihajlović ako spolupredsedovia 5. zasadnutia zmiešanej komisie medzi Slovenskom a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu podpísali (11. 6. 2013) protokol, ktorý ukončil dvojdňové rokovania zástupcov jednotlivých rezortov a predstaviteľov podnikateľskej sféry v Belehrade.

Do uvedeného protokolu boli zahrnuté závery rokovaní z piatich oblastí spoločného záujmu:  podpory vzájomného obchodu a investícií, energetiky, poľnohospodárstva, dopravy, regionálneho rozvoja a železničnej infraštruktúry či financií a rozvojovej pomoci.

Hlavnou oblasťou rokovaní na expertnej úrovni, ako aj počas bilaterálneho stretnutia ministra hospodárstva SR T. Malatinského s ministerkou energetiky, rozvoja a ochrany životného prostredia Srbskej republiky Z. Mihajlović a s ministrom financií a hospodárstva Srbskej republiky Mladanom Dinkićom bola energetika, energetické projekty a možnosti participácie slovenských podnikateľských subjektov na ich realizácii.

V rámci rokovaní v oblasti energetiky bolo dohodnuté zasadnutie spoločnej slovensko-srbskej pracovnej skupiny pre spoluprácu pri realizácii projektov z oblasti energetiky a baníctva, ktoré by sa malo uskutočniť do 15. júla 2013. Predmetom tohto zasadnutia by mala byť podpora realizácie projektu výstavby distribučného plynovodu Alexandrovac – Brus – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin (konzorcium EUROFRAME, a.s.),  spolupráca medzi spoločnosťou IPESOFT, s.r.o., Inštitútom Michala Pupina a JP EPS, ako aj presadzovanie ďalších rozpracovaných investičných zámerov a projektov slovenských investorov v Srbskej republike, ako napr. vytvorenie strategického partnerstva GGE, a.s. s JP EPS prostredníctvom investície do projektu modernizácie a rozšírenia Tepelnej elektrárne – teplárne Novi Sad, alebo projektu vybudovania malých vodných elektrární v Srbsku spoločnosťou CREDO Invest.

www.ipolitika.sk

Prediskutované boli aj možnosti poskytnutia odbornej podpory slovenskej strany pri vypracovaní zmien a doplnkov zákona o energetike platného v Srbsku v zmysle implementácie smerníc EÚ tretieho energetického balíka, ako aj v oblasti regulácie v energetike. Slovenská strana prejavila počas rokovaní záujem aj o spoluprácu v oblasti vybudovania železničnej infraštruktúry v Srbskej republike, konkrétne  o modernizáciu koridorových tratí z hľadiska investičnej prípravy, projektových a realizačných činností, ako aj optimalizácie prevádzkových nákladov železníc.

T. Malatinský sa v Belehrade stretol aj s predstaviteľmi slovenských spoločností,ktorí ho informovali o investičných aktivitách v Srbsku, úspešne zrealizovaných a pripravovaných projektoch, ako aj problémov, s ktorými sa slovenské firmy stretávajúpri presadzovaní svojich zámerov v srbskom teritóriu. Rokovania, ktoré zorganizovalo obchodno-ekonomické oddelenie Veľvyslanectva SR v Belehrade, sa zúčastnili zástupcovia spoločností Aqua Therm Invest a.s. a ATI-Terming d.o.o. Kula, GOŠA FŠV d.o.o., Bemaco Serbia d.o.o., GGE a.s. Bratislava, EUROFRAME a.s., Green Energy Slovakia s.r.o., Credo Invest d.o.o., IPESOFT s.r.o., BEZ Transformátory a.s., PRODEX s.r.o. + Colorspol s.r.o., Prima Energy d.o.o., ako aj predstavitelia Eximbanky SR, Slovensko – srbskej obchodnej komory a RK SOPK Žilina.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>