Výzva nadácie na predkladanie projektov podporujúcich občianske aktivity

www.ipolitika.sk

Nadácia Bratislava vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov, ktoré majú prispieť k podpore kultúrno-spoločenských aktivít jednotlivcov, ale aj neziskových organizácií, občianskych spolkov či vzdelávacích inštitúcií.

Otvorenú verejnú výzvu vyhlásila Správna rada po prvýkrát od založenia nadácie zo strany hlavného mesta SR  a je primárne zameraná na finančnú podporu kultúrnych, športových, voľnočasových projektov, ktoré smerujú do rozvoja povedomia o slovenskej metropole, do oblasti pozdvihnutia lokálpatriotizmu. Podporené budú výlučne nekomerčné aktivity, pričom pri každom projekte sa požaduje minimálne 30% finančná spoluúčasť žiadateľa z celkovej žiadanej sumy. Maximálna nenávratná podpora zo strany Nadácie Bratislava je 1.000 eur.

 

Projekt so žiadosťou o finančnú podporu môže záujemca zaslať do 14. júna 2013 (piatok) a následne do konca júna rozhodne Správna rada Nadácie Bratislava o prerozdelení 15-tisíc eur na úspešné projekty. Zoznam predložených a úspešných projektov bude do 1. júla 2013 zverejnený na oficiálnej internetovej stránke hlavného mesta (www.bratislava.sk, časť Nadácia Bratislava). Korešpondenčná adresa pre zasielanie projektov je Nadácia Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava a obálku je potrebné označiť nápisom „Výzva 2013“.

www.ipolitika.sk

 

Ktorýkoľvek žiadateľ môže podať aj viac projektov, pričom podporený môže byť len jeden. Aktivity, na ktoré sú žiadané prostriedky od bratislavskej nadácie, musia byť realizované v čase od 1. júla do 31. decembra 2013. Súčasťou žiadosti musí byť fotokópia stanov organizácie, združenia, kópia dokladu o pridelení IČO, v prípade fyzickej osoby fotokópia občianskeho preukazu.

 

Nadácia Bratislava bola založená v roku 2004 na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva. Cieľom nadácie je generovať finančné prostriedky, ktoré môže Správna rada poskytnúť na verejnoprospešné účely, primárne na rozvoja občianskeho, neziskového sektora, na podporu duchovných, kultúrnych hodnôt bratislavskej spoločnosti či aktivity podporujúce rozvoja jednotlivca. Predsedom Správnej rady nadácie je primátor Milan Ftáčnik, členmi sedemčlennej rady sú zároveň mestskí poslanci a správca nadácie.

 Zdroj: bratislava.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>