Výjazd KDH v Nitrianskom samosprávnom kraji

www.ipolitika.sk

Kresťanskí demokrati absolvovali 6. mája 2013 ďalší z radu výjazdov Predsedníctva KDH, poslaneckého klubu NR SR a europoslancov, tentoraz v Nitrianskom samosprávnom kraji. Počas dňa sa stretli so zástupcami komunálnej a regionálnej samosprávy, cirkevnými predstaviteľmi, podnikateľmi, pedagógmi, študentmi, zástupcami zdravotníckych a sociálnych zariadení, ako aj s okresnými štruktúrami, aby ich informovali o chystaných legislatívnych zámeroch. Stretnutia umožnili politikom získať priamo z terénu podnetné a dôležité informácie, ktoré ľudí trápia.

Zamestnanosť a ekonomický rozvoj
O vývoji ekonomiky po prijatí novely Zákonníka práce, zvýšení daní a odvodov, najmä pre živnostníkov, ako aj o celkovej ekonomickej prognóze do budúcna diskutovali predstavitelia KDH počas stretnutí s podnikateľmi, vedením štátnych závodov i nadnárodných spoločností.

Podpredseda KDH a poslanec NR SR Ján Hudacký diskutoval o možnostiach  zvýšenia predaja a výroby produktov s vedením nadnárodnej spoločnosti Osram.Organizácia vyrábajúca osvetľovaciu techniku patrí v okrese Nové Zámky k najväčším zamestnávateľom.  „Spoločnosť v prípade zväčšenia objemu kontraktov plánuje zamestnať  viac ľudí,“ informoval nás po stretnutí podpredseda KDH Ján Hudacký.

Zamestnanosť a ekonomický vývoj na Slovensku boli nosnou témou aj počas stretnutia podpredsedu KDH Jána Hudackého a poslanca NR SR Pavla Zajaca s vedením spoločnosti Slovenskej plavby a prístavu Komárno, ktorá je najväčším zamestnávateľom v okrese Komárno. Zástupcovia spoločnosti ich informovali o nízkom stupni využívania riečnej prepravy. Spoločne sa s predstaviteľmi KDH zhodli na tom, že je nevyhnutné hľadať optimálne riešenia pre odbremenenie cestnej dopravy a využívanie lodnej.

Podpredseda KDH a poslanec NR SR Pavol Abrhan sa, vzhľadom nevyhnutnosť účasti  na poslaneckom prieskume na ministerstve kultúry, zúčastnil na programe výjazdu v poobedňajších hodinách.  Okrem iného absolvoval stretnutie s vedením  spoločnostiDuslo, a.s. Šaľa.  Riaditeľ SBU organika Erik Rakický a riaditeľ SBU anorganika Pavol Kerďo podpredsedu v rámci prehliadky areálu informovali o súčasnej problematike chémie a celosvetových trendoch vo vývoji hnojív a gumárenskej chémie a ich trhových rizikách.

O legislatívnom zámere – rodinné podnikanie z dielne KDH a dopade zlých legislatívnych rozhodnutí vlády Roberta Fica na rozvoj podnikateľského prostredia hovorili s predstaviteľmi spoločnosti Jarestherm s.r.o. v Zlatých Moravciach podpredseda KDH Miloš Moravčík i člen Predsedníctva KDH a predseda Konzília KDH Peter Mach. Rodinná firma sa zaoberá strojárstvom a výrobou chladiacich zariadení. Majiteľ spoločnosti Ján Adamec poukázal na sťaženie podnikania. Podľa slov Jána Adamca, podnikateľov o čas, ktorý by mohli viac venovať prieskumu trhu a hľadaniu nových zákazníkov, oberá aj byrokracia.

Miloš Moravčík a Peter Mach absolvovali v rámci programu aj stretnutie s rodinnou firmou Stavex Pánik a.s., ktorá sa venuje strojárstvu, výrobe okien a predaju stavebnín. Nosnou témou rokovania bol „tzv. zástrčkový zákon“ – zákon o koncesionárskych poplatkoch. „ Za svoju spoločnosť platím približne 240,- €, ale moji zamestnanci televízor nepozerajú. Tento nezmyselný zákon je vážnou, nezmyselnou záťažou pre podnikateľov, ktorí nezamestnávajú zamestnancov, aby počas pracovnej doby pozerali televízor,“ zdôraznil majiteľ firmy Alojz Pánik.

Predseda Konzília KDH Peter Mach absolvoval v rámci programu aj návštevu Katastrálneho úradu  a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Zlatých Moravciach. Nosnou témou rokovania na  s riaditeľkou úradu práce Denisou Uhrinovou bola zamestnanosť v okrese Zlaté Moravce a štatistické ukazovatele v oblasti zamestnanosti.

Oblasti zamestnanosti a radiačnému zaťaženiu obyvateľstva  sa venovali počas návštevy spoločnosti  JAVYS, a.s. v Leviciach podpredseda KDH a poslanec NR SR Július Brocka i poslanec NR SR Alojz Přidal.  V Leviciach spoločne absolvovali rokovanie aj s predstaviteľmi Slovenských elektrárni, členom skupiny Enel.

Cestovný ruch a poľnohospodárstvo
Oblastiam cestovného ruchu a poľnohospodárstva  sa venovali  podpredseda KDH Peter Belinský a člen Predsedníctva Peter Lačný počas návštevy obcí Tesáre, Podhradie a Malé Bedzany.  Podpredseda KDH Peter Belinský po absolvovaní stretnutí poukázal, najmä,na mnohé administratívne problémy, s ktorými sa  potykajú poľnohospodári, ako aj  ľudia, ktorí sa venujú oblasti cestovného ruchu a životnému prostrediu „Neriešia sa zákony súvisiace s vlastníctvom pôdy, reštitúciami… Smutné sú aj situácie, ktoré sú na hrane zákona pri získavaní dotácií z európskych fondov. Byrokracia sa prejavuje aj pri získavaní STK pre traktory a vlečky. Pre KDH je táto oblasť ekonomiky a zamestnanosti dôležitá, a bude sa jej naďalej venovať,“ prisľúbil podpredseda po skončení výjazdu.

Možnostiam rozvoja cestovného ruchu sa venovala aj europoslankyňa Anna Záborská počas stretnutia s majiteľmi zariadenia v turistickej oblasti Kaskády pri vodnej nádrži Kráľová v okrese Šaľa.

Oblasti vinárstva sa počas výjazdu v NSK venovali podpredseda KDH Miloš Moravčík, poslanec NR SR Peter Muranský a predseda Konzília KDH Peter Mach.

Miloš Moravčík a Peter Muránsky absolvovali stretnutie v Pálenici v Topoľčiankach so živnostníkmi, podnikateľmi, záhradkármi, vinármi a vinohradníkmi. Pálenicu, ktorú majú záhradkári vo vlastníctve, navštevujú zákazníci zo širokého okolia. Vinohradníci upozornili na nezmyselné zákony, ktoré im sťažujú prácu vo vinohrade. Najviac spomínali zákaz presunu na malotraktoroch po cestách, pričom vybavenie značiek na malotraktory  je pre nich finančne neúnosné. V prípade, že bez značiek prechádzajú od svojich domovov na vinice alebo polia, dostávajú neúmerné pokuty od polície. Predstaviteľom KDH predstavili aj najprestížnejšiu výstavu vín na svete Concours Mondiál de Bruxelles CMB 2013, ktorá sa v tomto roku koná prvý raz v dňoch 10 -12. mája 2013 na Slovensku, v Bratislave.  Oboznámili ich aj s prvou celoslovenskou vinárskou výstavou, ktorá sa  uskutoční v bratislavskej Inchebe.

Podpredseda KDH Miloš Moravčík, poslanec NR SR Peter Muránsky, predseda Konzília Peter Mach navštívili aj jedno z najväčších vinárstiev na Slovensku Château Topoľčianky, Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. Stretnutie začalo sabrážou, následne si hostia prezreli priestory vinárstva. V pivničných priestoroch a archívnych boxoch mali možnosť  zhliadnuť archívne vína, ktoré reprezentujú Slovensko na svetových výstavách vín a prinášajú z nich medaily.  Nasledovala riadená degustácia bielych, ružových a červených vín, počas ktorej sa hostia stretli s jedným z majiteľov spoločnosti a generálnym riaditeľom spoločnosti Milanom Waldnerom. Témou rokovania bola spotrebná daň na víno, ktorú predstavitelia KDH odmietajú a problémy zamestnanosti súvisiace s legislatívnymi rozhodnutiami vlády Róberta Fica v zákonníku práce a odvodoch, najmä s dôrazom na zmeny dotýkajúce sa dohodárov.

www.ipolitika.sk

Stretnutia s občanmi a zástupcami regionálnej a komunálnej samosprávy
Obyvatelia mesta Šaľa mali možnosť v dopoludňajších hodinách počas stretnutia  s europoslankyňou Annou Záborskou získať v príjemnom prostredí kaviarne Koffehaus cenné rady,  ako postupovať pri rôznych životných situáciách v súvislosti so súdnymi spormi nielen v slovenskom, ale aj európskom súdnom dvore. Program Anny Záborskej pokračoval návštevou primátora mesta Šaľa Martina Alfoldiho.  Nosnou témou stretnutia bola problematiku čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Obaja sa zhodli na nutnosti zjednodušenia čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období.

Zlepšenie možnosti čerpania eurofondov a uľahčenie byrokracie pri uchádzaní sa o ne, ako aj o dopadoch prijatých i pripravovaných legislatívnych zmien, dotýkajúcich sa chodu regionálnej a komunálnej samosprávy boli nosnou témou stretnutia predsedu poslaneckého klubu KDH v NR SR Pavla Hrušovského so starostami z okresu Nitra a poslancami mestského zastupiteľstva v Nitre  v kancelárii OC KDH Nitra.

Predseda poslaneckého klubu KDH v NR SR absolvoval v rámci programu aj rokovanie  s J.E. Dominikom Hrušovským. Nosnou témou stretnutia bolo 1150. výročie príchodu Solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a pripravované podujatia pri príležitosti  osláv jubilea.

Stretnutia so starostami obcí Tesáre a Podhradie (okres Topoľčany) absolvovali podpredseda KDH Peter Belinský a člen Predsedníctva KDH Peter Lačný.

Ako ďalej so slovenským školstvom?
Problémom slovenského školstva sa počas výjazdu venovali viacerí členovia Predsedníctva KDH a poslanci NR SR aj europoslankyňa Anna Záborská. Okrem stretnutí s vedením stredných, základných a vysokých škôl sa predstavitelia v rámci programu venovali aj študentom počas interaktívnych debát.

Nosnými témami rokovaní s vedením  základných škôl a riaditeľmi CVČ boli  zmeny vo financovaní krúžkov v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti, ktoré sú v platnosti od 1. januára 2013, a ktoré  riaditelia škôl i týchto zariadení z Nitrianskeho samosprávneho kraja považujú za likvidačné.Stretnutia s vedením stredných  aj základných škôl sa niesli aj v duchu nedávno prijatých legislatívnych zmien pri prijímacích pohovoroch. Protidemokratické opatrenia ministerstva školstva, namierené proti základným princípom slobody výberu vzdelania a rovnosti financovania škôl a školských zariadení považujeme za mimoriadne závažné. Tieto kroky ministerstva smerujú naše školstvo do obdobia pred novembrom 1989. Preto Rada KDHodporúčala poslaneckému klubu kresťanských demokratov na svojom zasadnutí 20. apríla 2013 podať a podporiť v NR SR návrh na odvolanie ministra školstva Dušana Čaploviča.  Hlavnou výhradou KDH voči krokom ministra školstva Dušana Čaploviča sú jeho návrhy, vedúce k ideologickej centralizácii školstva do rúk ministra, ktorý chce rozhodovať o všetkom. Dobrý minister školstva by mal dať rodičom šancu vybrať to najlepšie pre ich dieťa, Dušan Čaplovič chce namiesto toho rozhodovať za nich. Ľudová platforma sa preto tento týždeň po stretnutí so zástupcami z oblasti školstva dohodla, že dokonca júna spracujú novú stratégiu pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu na Slovenku,“ konštatovala podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová po výjazde v NSK. Informácie v tomto duchu odzneli aj počas stretnutí, ktoré absolvovali v tento deň predstavitelia KDH s vedením základných, stredných i vysokých škôl. Ako veľké negatívum vnímali predstavitelia stredných škôl aj nedostatok učebníc.

Podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová sa počas stretnutia so zamestnancami a pedagógmi ZŠ v Lužiankach venovala aj problémom a potrebám pri vzdelávaní deti z marginalizovaného prostredia.  Oblasti školstva sa počas výjazdu v okrese Topoľčany venoval aj člen Predsedníctva KDH, poslanec NR SR a bývalý pedagóg a znalec umenia Marián Kvasnička.

So študentmi počas živých diskusií  hovorili predstavitelia KDH na rôzne témy. Predseda KDH Ján Figeľ informoval mladých ľudí, navštevujúcich Piaristické gymnázium J. Kalazanského v Nitre o Európskej únii a fungovaní parlamentu NR SR. Študenti sa zaujímali aj o dodržiavanie ústavy a ekonomickú oblasť, pýtali sa tiež aj  na  „ recepty“ na zníženie nezamestnanosti.

Aktuálny stav na ústavnom súde, otázky o ústave, chod parlamentu, ako aj nastávajúce prezidentské voľby boli nosnými témami stretnutia predsedu poslaneckého klubu v NR SR Pavla Hrušovského a študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

O dôležitosti angažovania sa vo verejnom živote a komunálnej politike hovorila so   študentmi, navštevujúcimi Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch, podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová. Spoločne diskutovali aj o prínose a problémoch študijného odboru zdravotnícky asistent (nie zdravotná sestra).

Eurposlankyňa Anna Záborská debatovala so študentmi Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali o prenose legislatívnych predpisov Európskej komisie do legislatívy národných štátov, ovplyvňovaní ekonomického rastu Slovenska opatreniami Európskej únie a dodržiavaní ľudských práv v EÚ a v krajinách tretieho sveta.

Strednú odbornú školu v Zlatých Moravciach navštívili počas výjazdu podpredseda KDH Miloš Moravčík a predseda Konzília KDH i člen Predsedníctva KDH Peter Mach. So študentmi a vedením školy hovorili o verejných financiách a nízkych dotáciách pre školstvo. Študentov zaujala aj hra Miloša Moravčíka o 50,- €.

Prekvapenie v podobe sladkostí obdržali študenti Gymnázia sv. Vicenta de Paul  v Topoľčanoch počas stretnutia s poslancom NR SR Jozefom Mikloškom. Aj táto debata sa niesla v živom a tvorivom duchu.  Jozef Mikloško hovoril o problémoch v oblasti školstva, ale aj o úspechoch žiakov aj s vedením Spojenej školy v Zlatých Moravciach. Poslanec NR SR sa v rámci programu zúčastnil tiež stretnutia s kresťanskými seniormi a dôchodcami v domove dôchodcov v Zlatých Moravciach aso zástupcami reholí -  Rad milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej a Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v kláštore sv. Alfonza de Liquori v Topoľčanoch.

Zdravotníctvo a sociálne veci
Akútnymi problémami v sociálnej oblasti a v oblasti zdravotníctva sa v rámci výjazdu  KDH do NSK zaoberali podpredseda KDH a poslanec NR SR Július Brocka,  podpredsedníčka Miroslava Szitová, člen Predsedníctva KDH Ladislav Štefanec a poslanci NR SR Ivan Uhliarik a Alojz Přidal. Nosnou témou stretnutí s vedeniami sociálnych zariadení bola novelizácia zák. 448/2008 o sociálnych službách a problémy pri financovaní týchto zariadení.  Miroslava Szitová a Ladislav  Štefanec spoločne navštívili Úsmev n.o. a Regionálne edukačno – sociálne centrum v Nových Zámkoch.   Člen Predsedníctva KDH  Ladisslav Štefanec absolvoval v rámci programu aj  stretnutie so starostom obce Maňa  (okres Nové Zámky) a  vedením DSS Maňa.

Podpredseda KDH a poslanec NR SR  Július Brocka i poslanec NR SR Alojz Přidal zavítali do resocializačného zariadenia Pahorok v obci Bohunice (okres Levice) a  DSS Jeseň života  v Leviciach.

Poslanec NR SR Ivan Uhliarik hovoril o aktuálnom stave v oblasti zdravotníctva s riaditeľom nemocnice v Komárne Viktorom Dudášom. Zriaďovateľom zdravotníckeho zariadenia s vyše 100 ročnou históriou je NSK. Riaditeľ zariadenia počas rokovania poukázal na  nutnosť rekonštrukcie budovy a jednotlivých zariadení, a s tým súvisiaci nedostatok finančných zdrojov. Nemocnica je najvýznamnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v regióne. Poslanec NR SR zavítal v rámci programu aj do nemocnice v Leviciach.

Počas návštevy obce Dolný Ohaj v okrese Nové Zámky diskutoval bývalý minister zdravotníctva so starostom tejto samosprávy o medializovanom probléme so všeobecným lekárom. Lekár odmieta vydať zdravotnú dokumentáciu pacientov, a tým sťažuje novej lekárke prácu, na čo najviac doplácajú pacienti.

V podvečerných hodinách sa uskutočnili v okresoch NSK okresné rady (v niektorých boli okresné rady jednotlivých okresov spojené), na ktorých sympatizanti a členovia KDH diskutovali s predstaviteľmi KDH o príprave návrhu zákona o rodinnom podnikaní, nadchádzajúcich regionálnych a prezidentských voľbách, otázkach právneho štátu, nezamestnanosti, komunikačnej stratégii KDH, atď… Súčasťou programu okresných rád bolo aj blahoželanie mamám k ich nadchádzajúcemu sviatku. Na výjazde sa zúčastnil aj člen Predsedníctva KDH Peter Bobula, ktorý kvôli zdravotným problémom absolvoval program v obmedzenom režime (zúčastnil sa zasadnutia Okresnej rady KDH v Zlatých Moravciach).

Zdroj: kdh.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>