T. Malatinský: SIEA je pripravená zvládnuť nápor nových projektov

www.ipolitika.sk

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský dnes navštívil (24. 5. 2013) Slovensku inovačnú a energetickú agentúru (SIEA). Zaujímal sa o stav implementácie najnovších výziev zo štrukturálnych fondov zameraných na zavádzanie inovatívnych technológií. Vďaka tomu vznikne do dvoch rokoch približne 2000 nových pracovných miest.

SIEA administruje väčšinu opatrení z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a v jej kompetencii je aj implementácia dvoch výziev zameraných na podporu vytvorenia nových pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Na prvú z výziev súvisiacu s nákupom inovatívnej technológie zareagovalo 330 podnikov, ktoré deklarovali možnosť vytvoriť viac ako 3500 pracovných miest. Veľká časť  z nich je určená pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov. „Keďže bude možné podporiť len časť  z týchto projektov, očakávame už v roku 2015 vytvorenie viac ako 1500 pracovných miest,“ uviedol minister hospodárstva SR T. Malatinský. Minister ocenil úpravu riadiacich procesoch pri manažovaní doterajších  projektov a vyhlasovaných výziev, ktoré agentúra uskutočnila pod vedením Svetlany Gavorovej. Zmeny sa pozitívne prejavujú aj v čerpaní štrukturálnych fondov. Jednou z nich je aktívny prístup, v rámci ktorého pracovníci agentúry prijímateľov kontaktujú v snahe poradiť im a urýchliť implementáciu. Ako minister zdôraznil, aj vďaka takýmto opatreniam je agentúra pripravená zvládnuť nápor nových projektov.

www.ipolitika.sk

Predmetom stretnutia bola aj príprava pilotného projektu  inovačných voucherov. Tie by mali zintenzívniť spoluprácu malých a stredných podnikov s výskumnými a vývojovými organizáciami. „Pilotný projekt Inovačných voucherov, ktorý MH SR v spolupráci so SIEA spúšťa v najbližších týždňoch, je  ďalšou zásadnou šancou umožniť a zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k inovačným riešeniam. Vedecko-výskumné pracoviská sa budú môcť  na základe výzvy prihlásiť do zoznamu riešiteľov, s ktorých si neskôr podniky vyberú partnerov k výskumným projektom“, povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva SR T. Malatinský.  Do zoznamu riešiteľov sa budú môcť prihlásiť všetky vysoké školy, pracoviská Slovenskej akadémie vied a výskumné a vývojové organizácie, ktoré preukázateľne riešili najmenej 3 výskumné projekty. V pilotnom ročníku bude nominálna hodnota vouchera 3500 €. Aj keď ide o menšiu sumu, takáto možnosť môže podľa ministra hospodárstva podnikateľom zásadne pomôcť v inovovaní svojich aktivít, pretože mnohí dnes ani netušia, či a ako im môžu špecialisti na výskum a vývoj pomôcť. Ako dodal, vouchery sú v zahraničí osvedčený spôsob, ako naštartovať záujem podnikov inovovať, a zároveň inšpirovať výskumné pracoviská, aby sa orientovali na využitie výsledkov v praxi. V prípade pilotného projektu bude k dispozícii pre MSP celkom 100 tisíc Eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vznikla v roku 1999. V roku 2006 sa začala zaoberať implementáciou štrukturálnych fondov a od roku 2007 pôsobí aj v oblasti inovácií. V oblasti energetiky spolupracuje pri tvorbe právnych noriem a implementácii smerníc EÚ, vypracováva energetické analýzy, zabezpečuje prevádzku monitorovacieho systému efektívnosti pri využívaní energie, sprostredkováva čerpanie finančnej pomoci a poskytuje poradenstvo v oblasti úspor energie a využívania OZE.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>