Minister P. Žiga predstavil koncepciu zákona o odpadoch

www.ipolitika.sk

Ministerstvo životného prostredia pripravilo koncepciu nového zákona o odpadoch. Cieľom je zaviesť opatrenia na výrazné zníženie ukladania odpadov na skládky a podpora separovania. Legislatívny zámer predložil rezort do pripomienkového konania po niekoľkomesačnej diskusii s odborníkmi, predstaviteľmi samospráv, akademickej obce aj zamestnávateľov. „Chceme, aby Slovensko patrilo k moderným európskym krajinám aj v oblasti odpadov. Našim cieľom, je, aby na skládkach končilo menej odpadu a aby sme odpad viac recyklovali a zhodnocovali. Chceme do systému zaviesť poriadok a transparentnosť,“ uviedol na tlačovej konferencii minister životného prostredia Peter Žiga.

Nový zákon o odpadoch by mal priniesť zákaz skládkovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (ako napr. sklo, plast, kov), zvýšenie sankcií a väčšie právomoci polície v boji proti nelegálnym skládkam. Väčšia zodpovednosť pripadne na plecia výrobcov a dovozcov za odpad, čím sa Slovensko priblíži ostatným členským štátom Európskej únie. Pozornosť sa sústredí najmä na obce, pričom rezort bude podporovať vznik zberných dvorov pre združenia obcí. Pre obec bude výhodnejšie separovať a na skládkach ubudne množstvo odpadu. Pokiaľ sa separácia ukáže účinná, môžu byť výsledkom aj menšie poplatky za odpad.

www.ipolitika.sk

Ministerstvo v pripravovanej novele zákona navrhuje zrušenie Recyklačného fondu. Dáta sústredené vo fonde prejdú do informačného systému ministerstva. Envirorezort plánuje vybudovať prehľadný a aktuálny informačný systém, ktorý zmapuje toky odpadov. Cieľom je jasný a transparentný systém evidencie, keďže súčasné údaje sú často nepresné a neúplné. „Vieme, že nový systém zaobchádzania s odpadmi nedocielime zo dňa na deň, a vyžiada si aj zmenu myslenia ľudí. Výsledkom však môže byť čistejšie Slovensko, poriadok v systéme a v konečnom dôsledku aj menšie poplatky za odvoz odpadu,“ myslí si minister P.Žiga.

Zákon by mal čiastočne riešiť aj krádeže kanalizačných poklopov, transformátorov či káblov. Rezort navrhuje úplný zákaz výkupu kovov od fyzických osôb do zberných surovín, keďže 80 percent takýchto kovov pochádza podľa ministra z trestnej činnosti.

Envirorezort predpokladá, že návrh zákona by sa mal na rokovanie vlády dostať po skončení pripomienkového konania v júli. Ak s ním bude vládny kabinet súhlasiť, začne ministerstvo pripravovať jeho paragrafové znenie. Zmeny by tak mohli postupne platiť od júla 2014.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>