Drogovo závislí sú čoraz mladší

www.ipolitika.sk

Na ministerstve zdravotníctva sa 28. mája 2013 stretli odborníci z oblasti drogovej problematiky pri príležitosti zverejnenia výročnej správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) o stave drogovej problematiky v Európe.

Súčasťou programu bola  prezentácia výročnej správy EMCDDA a  komentár k aktuálnym európskym trendom v kontexte situácie na Slovensku. Na rokovaní vystúpila vedecká analytička pre ekonomickú analýzu z Jednotky pre koordináciu opatrení, hodnotení a obsahu (Scientific analyst for economic analysis within the Policy, evaluation and content coordination unit) Cláudia Costa Storti, hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. a riaditeľ odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR Imrich Šteliar.

Z diskusie vyplynulo, že drogové prostredie na Slovensku sa oproti minulosti zmenilo. Kým povzbudzujúcou správou je, že na Slovensku sa z drogovej závislosti lieči čoraz viac užívateľov drog, smutnou informáciou je, že ich vek klesá. Dominantné postavenia na drogovom trhu má aj naďalej nelegálna droga marihuana. Jej užívanie vykazuje alarmujúce čísla najmä v kategórii stredoškolákov. V roku 1995 malo  skúsenosť s touto drogou necelých 9% z nich, v roku 2011 prieskum poukázal až na 27% stredoškolákov, ktorí túto drogu vyskúšali.

Európska správa o drogách za rok 2013 uvádza, že v roku 2011 absolvovalo liečbu závislosti až 1,2 milióna Európanov, čo je rekordný počet osôb. Podobný rastúci trend liečení drogovo závislých zaznamenávame aj na Slovensku, v roku 2011 absolvovalo liečbu v ústavných zdravotníckych zariadeniach z dôvodu užívania nezákonných drog až 1 609 osôb. Takmer polovica z nich sa liečila  prvýkrát a takmer tri štvrtiny z nich mali menej ako 20 rokov. Medzi liečenými mali najväčšie zastúpenie užívatelia stimulačných látok a tí, ktorí si drogu aplikovali injekčne. „Žiaľ, v Slovenskej republike narastá trend užívania psychoaktívnych látok, vrátane kombinácie nelegálnych látok s legálnymi, akými sú alkohol alebo kontrolované lieky na predpis,“ reagovala na problematiku  ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

www.ipolitika.sk

Alarmujúci je aj klesajúci vek tých, ktorí drogu užili prvýkrát. Viaceré prieskumy odhalili,  že s alkoholom a tabakom sa stretávajú už 10-ročné deti a skúsenosti s nelegálnymi drogami majú žiaci posledných ročníkov základných škôl, respektíve študenti prvých ročníkov stredných škôl. „V roku 2011 sa z drogovej závislosti liečilo až 14 detí vo veku do 14 rokov, pričom najčastejšie išlo o závislosť od marihuany, prípadne o problémy s prchavými látkami. V skupine tínedžerov sa však počet liečených zvýšil až 20-násobne,  liečbu absolvovalo 302 mladých a viac ako tretina z nich práve kvôli kanabisu,“ potvrdil Imrich Šteliar, riaditeľ Odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR.

Pomôcť v prevencii a boji proti drogám má aj Národná protidrogová stratégia 2013-2020, ktorá je vo finálnej fáze prípravy. Jej hlavnou úlohou je znížiť dopyt po drogách, potlačiť drogovú kriminalitu a nelegálny trh s drogami, zlepšiť šírenie výsledkov monitorovania a dôsledne ich využiť aj pri tvorbe opatrení. „Musíme pôsobiť preventívne, vrátane nežiaducich sprievodných sociálnych javov, ktoré súvisia s užívaním drog,“zdôrazňuje  Zuzana Zvolenská. Aj preto by sa prevencia mala intenzívnejšie sústrediť najmä na rizikové skupiny obyvateľov, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť užívania drog.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>