Vláda rokovala o zlepšení podnikateľského prostredia

www.ipolitika.sk

Ako zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Aj o tomto rokoval vládny kabinet na svojej 53.schôdzi v stredu 03. marca.                   

Vláda schválila správu o stave podnikateľského prostredia spolu s návrhmi na jeho zlepšovanie. Rezort hospodárstva zhodnotil podnikateľské prostredie počas minulého roka ako stabilné, aj napriek tomu, že naďalej je potrebné ho zlepšovať. Dôraz pritom kladie na identifikáciu prístupu k financiám, administratívnych bariér, regulačných obmedzení, ľudských zdrojov, vzdelávania, daní a inovácií. Ministerstvo predložilo 24 opatrení, ktoré by mali priniesť pozitívne zmeny a zjednodušiť administratívnu záťaž pre podnikateľov.

Ministerstvo financií by malo napr.  prehodnotiť a zjednodušiť tlačivá z príjmov zo závislej činnosti, čo prinesie zníženie administratívnej záťaže a odstránenie vyplňovania duplicitných údajov. Zjednodušiť by sa mal postup pri realizácii platieb za odmeny v zmysle zákona o autorskom práve. O tomto bode by mali diskutovať rezorty hospodárstva a kultúry so zástupcami podnikateľského prostredia.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR by malo do polovice budúceho roka pripraviť realizáciu projektu elektronizácie činnosti stavebných úradov tak, aby podnikatelia a občania mohli všetky svoje podania na stavebnom úrade vybaviť elektronicky. Do konca marca budúceho roka má rezort dopravy zaviesť kategorizáciu stavieb, ktorá podstatným spôsobom zjednoduší a skráti administratívnu a časovú náročnosť povoľovania stavieb.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská by mala do konca septembra tohto roka zrušiť povinnosť informovať zdravotné poisťovne o odklade podania daňového priznania.

Ministerstvo spravodlivosti by malo v rámci rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku prijať opatrenia na zrýchlenie a zefektívnenie občianskeho súdneho konania. V rámci novelizácie Exekučného poriadku by sa mali prijať opatrenia na zefektívnenie výkonu rozhodnutia, najmä vo vzťahu k začatiu exekučného konania. Rezort spravodlivosti by mal tiež skrátiť lehotu na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu firmy do Obchodného registra SR zo súčasnej formulácie “bez zbytočného odkladu” na “bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní”.

www.ipolitika.sk

Jedným z opatrení je aj nový portál s názvom businessfriendly.sk, na ktorom môžu podnikatelia predkladať svoje podnety na zníženie administratívnej záťaže a byrokracie. Podnikatelia sa tak môžu aktívnejšie zapájať do zlepšovania podnikateľského prostredia u nás.

Vláda na svojom rokovaní schválila aj novelu autorského zákona. Ide o malú novelu, ktorou sa do slovenskej legislatívy zapracovávajú európske smernice a ktorá predĺži ochranu práv výkonných umelcov. V súčasnosti práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Táto lehota zostane zachovaná, predĺži sa v prípade, ak sa jeho výkon zaznamenal na zvukový záznam. Vtedy bude ochrana trvať 70 rokov od vydania alebo od prvého verejného prenosu daného záznamu. Novela zavedie tiež nové právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu. Výrobca zvukového záznamu musí vyčleniť na tento účel sumu vo výške 20 percent z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka za použitie záznamu umeleckého výkonu. Právna úprava rieši aj problémy uzatvárania licenčných zmlúv. Odstraňuje sa povinná písomná forma licenčných zmlúv, s výnimkou výhradnej licencie, hromadnej licenčnej zmluvy a kolektívnej licenčnej zmluvy.Medzi súborné diela, na ktoré sa vzťahuje autorské právo, sa po novom zaradia aj noviny.

Vláda odobrila aj deklarácie, ktoré prinesú spoluprácu rezortov s mimovládnymi organizáciami. Tie sa budú môcť zapájať do legislatívneho procesu, teda do prípravy zákonov a podzákonných noriem.

Pozitívne správy prinieslo rokovanie kabinetu pre obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja. Kraj získa za symbolické jedno euro majetok zrušenej železničnej trate Poltár- Rimavská Sobota. Na nevyužívanom železničnom úseku tak bude vybudovaná cyklotrasa.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>