Roman Stopka: Príprava nového programu SNS

www.ipolitika.sk

Z rozhodnutia Predsedníctva Slovenskej národnej strany (SNS) začali práce na zhromažďovaní podkladov na prepracovanie základného politického programu SNS s cieľom vytvoriť aj domáce systémové korelácie rodiacim sa novým politickým výzvam v zahraničnom prostredí. Riadením prác bol poverený podpredseda SNS Roman Stopka.

Žiadnemu bežnému čitateľovi iste nebude proti srsti tvrdenie, že každá politická strana na území Slovenskej republiky viac či menej otvorene usiluje o takú úroveň politickej moci, aby mohla presadiť svoju víziu ďalšieho rozvoja SR, prípadne aspoň vplývať na jeho smerovanie podľa záujmu svojich voličov. Tak by to malo byť. Žiaľ, nadmieru často je namiesto vôle voličov politikmi viacej presadzovaná vôľa ekonomických sponzorov vlastnej politickej strany a záujem voličov sa stáva rešpektovanou hodnotou len potiaľ, kým vytvorí a voľbami potvrdí cielený pomer politických síl.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Rozumie sa však samo sebou, že táto moc bude vykonávaná v záujme a na prospech občanov SR. Spolupráca s inými politickými entitami sa tiež predpokladá na prospech, nie na škodu Slovenskej republike alebo jej občanov. Slovenská národná strana ako najstarší politický subjekt na našej politickej scéne, podporuje túto ústavnú hodnotu a v súlade so svojim demokratickým princípom vždy rešpektuje čestné výsledky volebnej vôle občanov na každej úrovni štátnej, či samosprávnej štruktúry zastupiteľských orgánov. Trvalo však pripomína, a nikdy to nebude inak, že každá politická strana a jej vrcholní predstavitelia, ktorí majú v rukách kormidlo štátnej moci, nesú zodpovednosť nielen za to, ako štát riadia v aktuálnych podmienkach, ale aj za to, kam ho do budúcich časov smerujú.

www.ipolitika.sk

Riadiť štát je jedna vec, ale smerovať ho niekam, to už je záležitosť predsa len významnejšia, aj keď od aktuálnych problémov vzdialenejšia. Masmédia tento rozdiel nezdôrazňujú a zrejme preto si ho občania – voliči zatiaľ neveľmi všímajú. Otázka, či nás mocní vedú tam, kam sa chceme časom dostať, je preto aktuálna viac než dosť! Majme sa na pozore pred živelným uspokojovaním momentálnych životných potrieb kvôli nevšímavej časti voličov. Taký postup môže byť pre určitú časť populácie veľmi lákavý, ale za všetko sa predsa platí. To si uvedomuje každý dobrý hospodár, len bezohľadnému, prospechárskemu nádenníkovi je to ľahostajné. Kto by chcel byť po rokoch nepríjemne prekvapený takto ľahkovážne stvoreným stavom? Aby bolo pozorovateľné aj po hurhajoch volebnej propagandy, kam nás určité politické strany vedú, obraciame sa na priaznivcov zachovania slobody občanov, nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti Slovenskej republiky a nedotknuteľnosti jej hraníc, aby svojimi podnetmi prispeli k formovaniu programových cieľov SNS a kontrolných systémov fungovania štátu.

Snahou SNS je dosiahnuť pre Slovenskú republiku z každej spolupráce a každého zahraničného spojenectva aspoň rovnaký prospech, ako zmluvný partner, a vonkoncom nie menší ako tretí, zdanlivo nezaujatý subjekt, tváriaci sa ako náhodný pozorovateľ a intelektuálny inšpirátor. My chceme, nemenej od našich predkov, aby bol na dnešnom území Slovenskej republiky prosperujúci, suverénny slovenský národ. SNS si je vedomá nevyhnutnosti odolať subjektom usilujúcim o moc s cieľom učiniť z našich občanov ľahostajnú, bezmocnú masu, s ktorou si ambiciózny subjekt bude nakladať podľa svojej, nie podľa národnej vôle. SNS je odhodlaná stmeliť aktívnych a vytvoriť jednotu národnej vôle aj schopností na zmarenie takých ambícií, ale hlavne bude precizovať ciele národného záujmu a pustí sa do ich napĺňania.

Zdroj: sns.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>