Predseda KDH Ján Figeľ sa stretol s americkou profesorkou práva a odborníčkou na rodinné právo Helen Alvaré

www.ipolitika.sk

Predseda KDH Ján Figeľ absolvoval v piatok pracovné stretnutie so známou americkou profesorkou práva a odborníčkou na rodinné právo Helen Alvaré. Tá v týchto dňoch realizuje sériu prednášok v SR na témy: rodinné právo a výhrada svedomia, sloboda náboženského vyznania, manželstvá rovnakého pohlavia alebo antikoncepcia a svedomie, vzťah štátu a cirkvi.  S podpredsedom NR SR a lídrom kresťanských demokratov hovorila H. Alvaré okrem iného aj o ochrane rodiny.

“Je potešiteľné, že v mnohých anketách rodina stále figuruje ako jedna z najvyšších hodnôt, s ktorou sa spája predstava šťastia, istoty, pocit bezpečia, prijatia. Rodina je stále miestom efektívneho, často najefektívnejšieho riešenia tých najťažších sociálnych problémov. Fungujúca rodina “neprodukuje” bezdomovcov, siroty žijúcich rodičov, prostitútky, nešíri sa v nej aids. Dobrá rodina vychováva človeka k tomu, aby využíval svoje talenty, aby sa vzdelával. Týmto dáva lepšie predpoklady aj pre zamestnanosť. Demografickú krízu možno o. i. ovplyvniť práve zameraním sa na podporu rodín a pôrodnosti. V tomto výpočte by sa dalo ešte pokračovať. Z dlhodobého hľadiska je najúčinnejšou sociálnou politikou práve dobrá rodinná politika! Čo je dobré pre rodinu, je dobré aj pre spoločnosť a štát. Každý štát, spoločná Európa i svet prostredie potrebuje pre svoju vitalitu prostredie prajné nielen pre obchod či investície, ale – a osobitne - prostredie prajné a priaznivé pre rodiny a pre mládež (family-friendly, youth-friendly). Budúcnosť ľudstva je vo výraznej miere spätá s vitalitou rodiny. Popri bezpečnostných, ekonomických a kultúrnych otázkach budú patriť k rozhodujúcim záležitostiam témy rodiny, ale aj slobody, svedomia a etiky, zvlášť bioetiky. Tak spoločenská mienka, ako i myslitelia počas celých historických období vždy veľmi vysoko hodnotili rodinu. Platón označil rodinu za základnú bunku spoločenského života a hlavnú výchovnú inštitúciu. Všeobecná deklarácia ľudských práv a Európsky dohovor o ľudských právach spájajú manželstvo a rodinu s prirodzeným zákonom.  Blahoslavený Ján Pavol II. , ju s úctou označil za “svätyňu života” a ustanovizeň, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Na druhej strane bola rodina atakovaná zvonku i zvnútra cez celé ľudské dejiny. Len si spomeňme, že už v prvej biblickej rodine sa udiala bratovražda. Rodina je nielen bunkou ľudstva, ale aj jeho inšpirujúcim obrazom. V rodine silní slúžia a chránia slabých a vzťahy sú založené nie na moci, ale na vzájomnej dôvere, úcte a podpore. Taký je aj ideálny obraz medzinárodného spoločenstva, tvoreného národmi sveta, ktoré žije v pokoji a na základe práva,” uviedol v tejto súvislosti predseda KDH Ján Figeľ.

“Pochopiť ľudskú dôstojnosť. Pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti”,
V rámci programu sa 26. apríla 2013 Helen Alvaré zúčastnila aj konferencie s medzinárodnou účasťou “Pochopiť ľudskú dôstojnosť. Pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti”, ktorá sa uskutočnila v Bratislave. Na tomto podujatí sa na pozvanie predsedu Konferencie biskupa Mons. Stanislava Zvolenského zúčastnili aj predstavitelia kresťanských demokratov.

www.ipolitika.sk

Na stretnutí vystúpil aj predseda Pápežskej akadémie pre život biskup Mons. Ignacio Carrasco de Paula z Vatikánu, europoslankyňa Anna Záborská (KDH) a ďalší zahraniční hostia. Hosť z Vatikánu – predseda Pápežskej akadémie pre život – predniesol v úvodnej časti konferencie prednášku na tému Rodová rovnosť a jej dôsledky.

O rodovej rovnosti v európskej legislatíve prednášala slovenská europoslankyňa Anna Záborská, ktorá je členkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu v Bruseli. “Slovensko nemá žiaden právny záväzok voči EÚ, z ktorého by vyplývala povinnosť akceptovať rodovú ideológiu,” povedala europoslankyňa Anna Záborská s tým, že slovenskí politici často nedokážu čeliť tlaku na presadzovanie tejto ideológie.

 

“V oblasti rodovej rovnosti sa situácia na Slovensku v krátkej dobe posunula oveľa rýchlejšie ako v iných štátoch EÚ. A to v rovine verbálnej a politickej, ” uviedla Anna Záborská. Podľa nej aj  Slováci majú možnosť priamo ovplyvňovať a meniť podobu budúcej európskej legislatívy.  “Tým pádom nesieme svoj diel zodpovednosti za to, ako bude vyzerať Európa a Slovensko už v blízkej budúcnosti,” povedala europoslankyňa.

Ako ďalej uviedla, v slovenskom parlamente bol už niekoľkokrát pokus o uzákonenie partnerstva ľudí rovnakého pohlavia a volení zástupcovia ľudí väčšinovo vždy hlasovali proti.  “Ja nie som za žiadne násilné presadzovanie či už jedných, alebo druhých myšlienok, ale v každom prípade by mala byť otvorená široká diskusia so všetkými kladmi a zápormi,” vyzvala europoslankyňa.

Podľa jej slov nemôžeme postaviť partnerstvo homosexuálne orientovaných ľudí na úroveň manželstva, ako bolo definované po stáročia a tisícročia.  “Tak vlastne obmedzujeme slobodu manželstva a rodiny, pretože v hocijakej  debate nemôžeme povedať, že tieto dva zväzky sú na rovnakej úrovni. Ja to nepovažujem ani tak veľmi za propagáciu práv ľudí homosexuálne orientovaných ako za atak proti manželstvu a proti rodine,” dodala  Anna Záborská.

Na otázky rodovej rovnosti a rodiny sa vo svojom vystúpení sa zameral ďalší zahraničný hosť – sekretár Pápežskej rady pre rodinu biskup Mons. Jean Laffitte.

“Čo je to manželstvo? Obhajoba zväzku muža a ženy”
Pod názvom “Čo je to manželstvo? Obhajoba zväzku muža a ženy” vyšiel slovenský preklad úspešnej americkej akademickej publikácie. V rámci série podujatí na Slovenku  ho dnes podvečer profesorka Helen Alvaré  predstavila v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Vydavateľom slovenského prekladu publikácie je Kolégium Antona
Neuwirtha (www.kolegium.org) v spolupráci s Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku (www.hfi.sk).

Jadro argumentácie spomínanej knihy bolo pôvodne uverejnené ako článok na akademickej sieti Harvard Journal of Law and Public Policy a vyvolalo širokú diskusiu aktivistov a akademikov na celom svete. Rozšírená knižná verzia tohto textu, obohatená o odpovede na najčastejšie otázky, dôsledne analyzuje manželstvo ako filozofický pojem a následne popisuje spoločenské a politické dôsledky nesprávneho chápania tohto pojmu.

Zdroj: kdh.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>