Transparency International: Ochrana oznamovateľov korupcie je potrebná

www.ipolitika.sk

Oblasť ochrany oznamovateľov korupcie treba riešiť, uviedol Pavel Nechala z Transparency International Slovensko po stretnutí s predstaviteľmi KDH. “Terajší právny stav je zlý a nedostatočný. Na jednej strane štát pri oznamovaní korupcie vyžaduje aktívnu účasť pod hrozbou spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu, na druhej strane týmto ľuďom nezabezpečuje žiadnu ochranu,” vysvetlil Nechala. Návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi, ktorý do parlamentu predložili poslanci za KDH, podľa neho dáva nástroje na riešenie nedostatkov súčasnej legislatívy.

Prípadná aplikácia zákona v praxi, ak by ho národná rada schválila, však podľa jeho slov závisí aj od toho, ako sa k nemu postavia ďalšie štátne orgány, inak môže dopadnúť podobne ako napríklad doteraz neúčinný zákon o pôvode majetku. Téma ochrany oznamovateľov korupcie je podľa Nechalu aktuálna, opatrenia by mohli mať širší rozsah, či už ide o pracovnoprávnu legislatívu alebo vytvorenie nových inštitútov na ministerstvách, kde by mohli zamestnanci nahlasovať korupciu.

Poslanci za KDH chcú zákonom zabezpečiť, aby oznamovatelia trestnej činnosti boli chránení v pracovnoprávnych vzťahoch a nebolo ich možné preložiť alebo vyhodiť zo zamestnania, pokiaľ k tomu nedá súhlas Národný inšpektorát práce. Takéto rozhodnutie tiež bude musieť byť zamestnávateľom preukázané, že nemá súvislosť s oznámením, ktoré zamestnanec urobil, aby preukázal trestnú činnosť. Návrh rovnako umožní, aby boli odmeňovaní do výšky desiatich percent z toho, čo zachránia tí ľudia, ktorí nahlásia trestnú činnosť vo svojom okolí. Maximálne by však malo ísť o päťdesiatnásobok minimálnej mzdy.

www.ipolitika.sk

Boj s korupciou je jednou z hlavných a dlhodobých tém KDH. Zvyšovanie transparentnosti na Slovensku je aj cesta k lepšiemu a efektívnejšiemu nakladaniu s verejnými financiami,“ uviedol po stretnutí predseda KDH Ján Figeľ. Návrh zákona sa podľa neho týka vybraných trestných činov, ktoré majú dopad na verejný záujem a sú páchané osobami, ktoré plnia priamo alebo sprostredkovane úlohy vo verejnom záujme. “Je preto spoločensky žiaduce motivovať objasňovanie týchto trestných činov a zisťovať a usvedčovať ich páchateľov,” konštatoval Figeľ.

KDH pred voľbami 2012 podľa jeho slov predstavilo sedem protikorupčných opatrení, ktoré významnou mierou môžu prispieť k vyššej transparentnosti, ale aj vymožiteľnosti práva, poznamenal líder kresťanských demokratov. Týmito opatreniami sú prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi a zákon o lobingu. KDH chce zároveň upraviť zákon o preukazovaní pôvodu majetku tak, aby bol reálne vykonateľný a aby sa zminimalizovali možnosti jeho obchádzania a tiež spresniť právnu úpravu o obsahu majetkových priznaní ústavných činiteľov. Presadzovať bude aj prijatie etických kódexov prokurátorov a sudcov, ako aj etický kódex zamestnancov vo verejnej a štátnej službe spolu s povinnosťou a zodpovednosťou za ich nerešpektovanie. Figeľ sa chce inšpirovať škandinávskymi modelmi transparentnosti verejnej správy a nie balkánskou praxou.

Zdroj: kdh.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>