Stretnutie ministrov pre jadrovú energetiku

www.ipolitika.sk

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes neformálne stretol s ministrami pre jadrovú energetiku v Londýne.  Ministri EÚ diskutujú o možnostiach spolupráce v zabezpečovaní čo najvyššieho štandardu jadrovej bezpečnosti, o úlohe jadrovej energetiky v nízko-uhlíkovej budúcnosti  ako aj o zvýšení dôvery investorov o túto oblasť.

Slovensko má všetky predpoklady využívať jadrovú energiu na mierové účely s najvyššou úrovňou jadrovej bezpečnosti, ktorá je pod kontrolou Úradu jadrového dozoru SR. Naša legislatíva je aj vďaka národnému dozornému úradu permanentne aktualizovaná podľa najnovších informácií a poznatkov z vedy a techniky. Potvrdili to aj záťažové testy vykonané na našich jadrových elektrárňach, ktoré preverili ich bezpečnosť a spoľahlivosť v prípade mimoriadnych prírodných udalostí po tragických udalostiach v japonskej Fukušime. Závery EK zároveň preukázali  správnosť predchádzajúcich rozhodnutí Úradu jadrového dozoru SR, ktoré boli navrhnuté v rámci periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti v jadrových elektrárňach na  Slovensku a to bez ohľadu na udalosti vo Fukušime. Preto má Slovensko v úvahách o prehodnotení rozsahu kompetencií národných dozorných orgánov jasné stanovisko. „Dovoľujem si zdôrazniť, že diskusie o nových legislatívnych opatreniach by nemali spochybňovať základný medzinárodne uznávaný princíp, ktorým je národná zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť. Kľúčovým atribútom by malo byť posilnenie existujúcich kontrolných mechanizmov, ktoré zabezpečujú dostatočnú transparentnosť a zodpovedný dohľad nad bezpečnosťou jadrových zariadení“, povedal na stretnutí ministrov T. Malatinský. Dozorný rámec na Slovensku minister považuje za dostatočný a akcieschopný v procese formulovania požiadaviek na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti vo svetle najnovších poznatkov. „Sme však pripravení diskutovať o ďalších zmysluplných opatreniach, ktoré by prispeli k zvyšovaniu jadrovej bezpečnosti pri zachovaní princípu národnej zodpovednosti“, dodal minister T. Malatinský.

www.ipolitika.sk

Investície do jadrových projektov majú pozitívny vplyv na ekonomické ukazovatele krajiny. Na druhej strane je všeobecne známe, že z pohľadu investorov je výstavba a prevádzkovanie jadrových elektrární spojené s ich vysokou investičnou a technologickou náročnosťou. Vláda SR podporuje takú formu investícií, za ktoré nebude štátny rozpočet znášať finančné bremeno a ani riziká. „Jednou z možností riešenia financovania sú pôžičky od Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktoré by mohli byť zvýšené. Druhou je rozšírenie mandátu medzinárodných bankových subjektov (Svetová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj), ktoré majú v súčasnosti zákaz priamo investovať do projektov nových jadrových elektrární. Rozsah tohto mandátu sa vzťahuje len na investície do jadrovej bezpečnosti“, konštatoval šéf slovenského rezortu hospodárstva.

V súčasnosti rezort pripravuje novú energetickú politiku SR, ktorá je v súlade s cieľmi energetickej politiky EÚ do roku 2020. Je strategickým dokumentom, ktorý naznačí aj smerovanie slovenskej energetiky až do roku 2030.„Podpora jadrovo-energetických zdrojov je základnou charakteristikou súčasnej energetickej politiky Slovenska, V pripravovanej novej energetickej politike sa stratégia rozvoja jadra bude naďalej rozvíjať. Do roku 2030 by mal na Slovensku tvoriť podiel bezuhlíkových technológií na celkovej spotrebe elektriny až 80%“, pripomenul minister hospodárstva T. Malatinský. Využívanie jadrovej energie pre krajiny EÚ predstavuje cestu znižovania emisií skleníkových plynov. “Preto sa domnievam, že kľúčovým bodom rokovaní bude dosiahnuť kompromis medzi rešpektovaním národných špecifík, medzi ktoré patrí aj využívanie jadrovej energie, a aj efektívnou koordináciou na úrovni EÚ“,   doplnil minister T. Malatinský.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>