Rezort školstva chce aktívnejšiu spoluprácu škôl s firmami

www.ipolitika.sk

Podporiť odborné vzdelávanie vo vybraných skupinách odborov, ako aj celkovo zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na stredných odborných školách (SOŠ) vo všetkých skupinách študijných odborov je cieľom národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania.

www.ipolitika.sk

Projekt má ambíciu prepojiť odborné vzdelávanie na aktuálne potreby zamestnávateľov a praxe, čím chce prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania a uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl. Práve nízka uplatniteľnosť mnohých absolventov na trhu práce priamo súvisí s nedostatočnou spoluprácou medzi strednými odbornými školami a profesijnými či stavovskými organizáciami a s ich nízkou adaptáciou na neustále sa meniace potreby trhu práce.
Preto je cieľom projektu vytvoriť predpoklady, ktoré umožnia previazanie obsahu odborného vzdelávania a prípravy so zistenými potrebami trhu práce a jeho obsah prispôsobiť potrebám zamestnávateľov. Participáciu zamestnávateľov na odbornom vzdelávaní má zabezpečiť aj ich aktívnejšia účasť na maturitných a záverečných skúškach, čo by malo prispieť k zvýšeniu výpovednej hodnoty týchto skúšok na trhu práce.
Realizované aktivity projektu budú zamerané na tvorbu a využitie nových učebných materiálov pre výchovno-vzdelávací proces, inováciu učebníc a učebných pomôcok smerom k rozvoju a overovaniu kľúčových kompetencií či uplatňovanie nových foriem a metód vzdelávania smerom k potrebám trhu práce.
Dôraz sa taktiež bude klásť na inovácie metód vzdelávania s akcentom na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese, ako aj projekty zamerané na prieskum potrieb kariérového poradenstva.
Národný projekt sa uskutoční v rámci operačného programu Vzdelávanie, pričom termín aktivít je naplánovaný do septembra 2015. Oprávneným žiadateľom projektu, na realizáciu ktorého bolo vyčlenených  takmer 44 mil. eur., je rezortom školstva priamo riadená organizácia – Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>