Návrhy poslancov SMER-SD na 16. schôdzi NR SR

www.ipolitika.sk

Poslanci strany SMER- sociálna demokracia predkladajú na aktuálnej, 16. schôdzi parlamentu viacero návrhov, ktoré prinesú pozitívne zmeny pre ľudí na Slovensku. 

Pätica poslancov (Milan Géci, Richard Raši, Igor Choma, Ľubomír Petrák, Otto Brixi) chce presadiť, aby mohlimestá a obce obmedziť pitie alkoholu na verejných priestranstvách kedykoľvek. Doteraz tak mohli urobiť len vo vymedzených hodinách. Poslanci upozorňujú na fakt, že podľa súčasnej právnej úpravy je obec v nejasnej pozícii, do akej miery môže požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach obmedziť na určitý čas alebo na určitom mieste. Súčasný právny stav tiež neumožňuje obmedzenie na dobu neurčitú nepretržite počas celého roka a na miestach vymedzených obcou všeobecne záväzným nariadením. „Konkrétna samosprávna prax ukazuje, ako napríklad v podmienkach mesta Košice, kde VZN o čistote a verejnom poriadku hovorí, že zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to určených, neplatí v čase od 03.00 do 05.00 h. Tu vzniká priestor v nočných hodinách na narúšanie verejného poriadku požívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách,” argumentujú poslanci.

Ak novela definitívne prejde v parlamente, obec pri zabezpečení verejného poriadku bude môcť obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín, ako aj obmedziť alebo zakázať podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach bez časového obmedzenia.

Sociálni demokrati chcú presadiť aj zmeny zákona o rodine. Zo zameškaného výživného by sa od 1. mája mali platiť úroky. Navrhujú to poslanci Anton Martvoň, Otto Brixi, Daniel Duchoň a Anna Vitteková.

„Dovoľujeme si ako poslanci NRSR za stranu Smer-SD reagovať naším návrhom zákona na faktický stav v súčasnosti v SR, že zameškané výživné sa vôbec neúročí a je častým javom v našej spoločnosti. Mnohé vyživované osoby mnohokrát riešia neskoro zaplatené alebo nezaplatené výživné tým spôsobom, že si peniaze na živobytie alebo na zabezpečenie základných potrieb vyživovaného dieťaťa musia požičať z banky,” uvádzajú navrhovatelia v tlačovom vyhlásení. „Potom príslušným finančným inštitúciám musia zaplatiť za spomínané pôžičky aj rôzne vysoké úroky, ktoré im však osoby s vyživovacou povinnosťou nikdy neuhradia,“ dodávajú.

www.ipolitika.sk

Dvojica najmladších poslancov Otto Brixi a Anton Martvoň sa podpísala aj pod novelu cestného zákona.  Od mája by tak mohlo byť čistenie miestnych komunikácií plynulejšie a efektívnejšie. Umožniť by to mali zákazové značky, ktoré upozornia vodičov, aby v čase čistenia komunikácie na danom úseku neparkovalo žiadne motorové vozidlo.  Ak majiteľ zákaz poruší a auto nepreparkuje, vozidlo bude odtiahnuté na jeho náklady. Sankcii sa vyhne, ak mal na porušenie zákazu vážne dôvody, ako zdravotné problémy či odcestovanie. Ak novela cestného zákona prejde, správny orgán umiestni dočasnú zákazovú značku najmenej týždeň pred čistením komunikácie.
Poslanci od svojho návrhu sľubujú aj riešenie problému nepojazdných a zdevastovaných vozidiel, ktoré často a dlhodobo bránia parkovaniu iných motorových vozidiel, a tak zároveň znečisťujú životné prostredie.

V parlamente je aj novela zabezpečujúca, aby bol každý bazén prístupný návštevníkom pod dohľadom vyškolených plavčíkov. Návrh dvojice košických poslancov Otta Brixiho a Richarda Rašiho na zmenu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je reakciou na udalosti na seneckom kúpalisku,  kde prišli o život dve maloleté deti.

Pozitívne zmeny čakajú aj deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Návrh na zmenu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podali spoločne vládni (Ján Podmanický, Viera Šedivcová) aj opoziční poslanci (Erika Jurinová, Eva Horváthová). Sociálni demokrati totiž nevidia problém v tom, aby sa spojili za dobrú vec. „Cieľom návrhu je odstrániť vekovú hranicu, ktorú stanovuje súčasné znenie zákona,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Terajšia právna úprava totiž vylučuje z okruhu postihnutých osôb s nárokom na sprievodcu deti do veku troch rokov. S odôvodnením, že v tom období sa prepravujú prevažne v kočíku, bežne ako deti zdravé, teda sprievodcu primárne z titulu zdravotného postihnutia nepotrebujú.

Parlament rozhoduje aj o zmene Občianskeho súdneho poriadku, zriadení Slovenského historického ústavu v Ríme či o zmene zákona o lesnom reprodukčnom materiáli.

Zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>