Protikorupčné minimum pre Bratislavu otvorilo rozhodovanie mesta verejnej kontrole

www.ipolitika.sk

Protikorupčné minimum, ktoré pred rokom schválili na návrh primátora

Milana Ftáčnika poslanci bratislavského
zastupiteľstva, otvorilo rozhodovanie samosprávy širokej verejnej kontrole,
nastavilo pravidlá, ktoré pomáhajú minimalizovať korupčné, neetické správanie vo verejnom živote slovenskej metropoly.
Dokument obsahuje 77 vecných opatrení, z ktorých je dnes splnených, resp. čiastočne splnených 57, a v 14 protikorupčných princípoch zatiaľ neboli prijaté vecné opatrenia. V priebehu roka 2012 sa 6 opatrení neuplatňovalo, pretože nenastala situácia, ktorá by si použitie minima vyžiadala (napr. pri prijímaní úveru vypracovať a zverejniť analýzu dopadu na mesto, alebo vytvárať dcérske spoločnosti podnikov s majetkovou účasťou mesta až po odsúhlasení v mestskom zastupiteľstve).

Medzi nesplnenými opatreniami figuruje napríklad pravidlo, že zásadné dokumenty týkajúce sa fungovania samosprávy prejdú pred ich prerokovaním v mestskom zastupiteľstve verejným pripomienkovým konaním. Taktiež nebolo zavedené pravidlo, na základe ktorého by boli zamestnanci mesta povinní nahlásiť ich členstvo v riadiacich či kontrolných orgánoch súkromných spoločností. Dlho diskutovaný Etický kódex zamestnancov bratislavskej samosprávy je v pripomienkovom konaní a mal by byť platný od polovice roka 2013. Stále nesplneným opatrením je zavedenie metodických zásad, jednotnej aplikačnej praxe pri odbornom posudzovaní porovnateľných investičných zámerov.

www.ipolitika.sk

Úroveň transparentnosti v rámci rozhodovania bratislavskej samosprávy pomáha zvyšovať napríklad informácia o pridelených obecných bytoch, zverejňovanie informácií o výberových konaniach na internetovej stránke slovenskej metropoly, ale aj spustenie priamych prenosov zo zasadnutí mestských poslancov. Na internete je možné nájsť rozšírené majetkové priznanie primátora M. Ftáčnika, kontakty na volených predstaviteľov mesta a takisto zmluvy, faktúry i žiadosti o vydanie záväzného stanoviska samosprávy pri investičnom zámere, návrhu na územné rozhodnutie. Nástrojom na boj s korupciou v podmienkach Bratislavy bolo vytvorenie adresy korupcia@bratislava.sk, kde môže ktokoľvek, aj anonymne, poslať podnet na nezákonné, neetické správanie na zamestnancov magistrátu.

Informácia o plnení Protikorupčného minima, návrh priorít mesta v oblasti cyklodopravy na rok 2013 či správa o možnostiach revitalizácie bratislavského lesoparku bude na programe nadchádzajúceho mestského zastupiteľstva. Bratislavskí poslanci sa zídu vo štvrtok 27. februára o 8.30 hod. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. Viac informácií o predkladaných materiáloch nájdete na oficiálnej stránke mesta www.bratislava.sk, časť Mesto a jeho správa, Pozvánky – Program zastupiteľstva.

 zdroj: bratislava.sk

 

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>