Podpora zamestnanosti bude efektívnejšia a adresnejšia

urad-prace-nezamestnany-zamestnanie-praca-clanok www.ipolitika.sk

Vyššia efektívnosť, adresnosť a zamedzenie zneužívania príspevkov nezamestnanými. To sú hlavné ciele návrhu novely zákona o službách zamestnanosti z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.  Minister Ján Richter zdôraznil, že zámerom navrhovaných zmien nie je prispieť ku konsolidácii verejných financií. „Nemáme záujem znižovať objemy, máme záujem zefektívniť jednotlivé nástroje. Ide o skvalitnenie služieb zamestnanosti s cieľom priblíženia sa ľuďom,” uviedol na tlačovej konferencii minister práce Ján Richter.

Dôležité je, že pri poskytovaní príspevkov pre uchádzačov o zamestnanie sa budú zohľadňovať špecifiká jednotlivých regiónov s dôrazom na individuálny prístup. Zvýši sa aj komunikácia so samosprávou. „Cieľom nie je to, aby sme selektovali medzi jednotlivými ľuďmi, komu dáme príspevok a komu nie, ale aby sme selektovali medzi regiónmi, aby sme vytvorili väčší priestor pre flexibilnejšie rozhodovanie,“ povedal štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Rezort navrhuje obnoviť príspevok na podporu udržania pracovných miest pre firmy, ktoré pre vážne prevádzkové dôvody nemôžu zamestnancom prideľovať prácu, a preto im poskytujú náhradu mzdy vo výške najmenej 60 % priemerného zárobku. Štátny príspevok má byť vo výške polovice náhrady mzdy pre zamestnanca, avšak najviac vo výške 50 % z priemernej mzdy na Slovensku. Priemerná výška príspevku by mala podľa rezortu práce dosiahnuť 76 eur, vďaka čomu by sa do konca roka podarilo udržať 5-tisíc pracovných miest.  Príspevok by mal byť určený zamestnávateľom, ktorí zachovajú pracovné miesta najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o príspevok a úradu preukážu zámery, akým spôsobom chcú preklenúť obdobie obmedzenia prevádzkovej činnosti.

Nezamestnaní by od začiatku mája nemali mať automatický nárok na sedem príspevkov. Rozhodovať o nich bude výbor pre otázky zamestnanosti, v ktorých budú predstavitelia zamestnávateľov, zamestnancov aj samosprávy. Zrušiť by sa malo dvanásť súčasných nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Rezort to odôvodňuje nízkou mierou ich využívania a nedostatkom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na aktívnu politiku trhu práce.

www.ipolitika.sk

Zmeny by mali nastať aj pri samotnom poskytovaní viacerých príspevkov. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa má podľa nových pravidiel poskytovať na dve etapy, a to 60 % po podpise dohody a 40 % po roku prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti. Povinnosť prevádzkovať podnikanie sa má predĺžiť z najmenej dvoch na najmenej tri roky. Opätovne bude môcť podnikateľ žiadať o príspevok nie po piatich, ale najskôr po ôsmich rokoch.

Nezamestnaní po novom nebudú musieť navštevovať úrad práce a sociálnych vecí raz mesačne. Podľa rezortu práce by to malo viesť k zefektívneniu práce s nezamestnanými a k zlepšeniu spolupráce so zamestnávateľmi. Návštevy nezamestnaných určí úrad práce, pričom sa s nezamestnaným môže dohodnúť na forme kontaktu (napr. telefonicky, e-mailom, sms). Nezamestnaný má byť k dispozícii úradu práce do troch pracovných dní od doručenia vyzvania úradom.

Zmenou prejde aj absolventská prax. V súčasnosti sa výška príspevku rovná sume životného minima a predstavuje necelých 200 eur. Príspevok sa má znížiť na 65 percent životného minima. Novinkou je, že sa absolventi škôl budú môcť zamestnať a poberať príspevok len v odbore, ktorý vyštudovali.

Minister Ján Richter zdôraznil, že všetky zmeny obsahované v novele rezort prerokoval v tripartite, so zástupcami zamestnávateľov, pracujúcich, obcí aj so špecifickými skupinami. Novelu zákona o službách zamestnanosti schválila vláda, teraz čaká na prerokovanie v Národnej rade SR.  Účinnosť by mala nadobudnúť 1. mája 2013.

pozrite si tlačovú besedu k novému systému poskytovania služieb zamestnanosti

zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>