Výjazd KDH v Žilinskom samosprávnom kraji

8180130031_1952e86607 www.ipolitika.sk
Kresťanskí demokrati absolvovali 12. novembra 2012 ďalší z radu výjazdov poslaneckého klubu NR SR a Predsedníctva KDH, tentoraz v  Žilinskom samosprávnom kraji. Počas dňa sa stretli so zástupcami komunálnej a regionálnej samosprávy, cirkevnými predstaviteľmi, podnikateľmi, zástupcami zdravotníckych a sociálnych zariadení, ako aj s okresnými štruktúrami a novinármi, aby ich informovali o chystaných legislatívnych zámeroch. Stretnutia zároveň prispeli k tomu, že politici získali priamo z terénu podnetné a dôležité informácie, ktoré ľudí trápia.

Nové zákony môžu mať negatívny dopad na rozvoj Kysúc 
Kysucká obec Nová Bystrica (okres Čadca) je príkladom modernizácie prostredníctvom Regionálneho operačného programu Európskej únie (EÚ). Po prehliadke obnoveného námestia za vyše 700 000 eur to na úvod výjazdu KDH v žilinskom kraji skonštatoval predseda KDH Ján Figeľ. „Predpokladám, že prijaté zákony v tejto oblasti – zákonník práce, nové a rozsiahle dane, hlavne dane z príjmov a zvýšené odvody, budú mať výrazne negatívny dopad na zamestnanosť a celkový rozvoj tohto regiónu. Som rád, že aspoň eurofondy sú zdrojom modernizácie a zamestnanosti. Lebo celé Slovensko potrebuje lepšie čerpať eurofondy. Aby to neboli len využité peniaze, ale nové, dlhodobé investície, ktoré prinášajú infraštruktúru, ako je vidieť tu. Alebo podporu zamestnávania, ktorá je najlepšou sociálnou politikou,“skonštatoval líder kresťanských demokratov po návšteve obce. Zároveň pripomenul, že od minulého roku je v Novej Bystrici v prevádzke nová komunikácia smerom na Vychylovku a Oravu. „Orava je ďalej napájaná na okolie opravovanou cestou cez Párnicu. Ešte má zastávku na výstavbe tretieho pruhu pre pomalé nákladné vozidlá medzi Dolným Kubínom a Ružomberkom. Túto stavbu považujem za dôležitú aj z hľadiska dopravnej infraštruktúry – plynulosti cestnej dopravy, a tým pádom aj bezpečnosti. Prináša aj zamestnanie na obdobie dvoch až troch rokov pre ľudí z regiónu Oravy, keďže víťaz súťaže už pri začiatku stavby oznamoval, že bude čerpať hlavne z miestnych pracovných síl,“ dodal predseda KDH. Podpredseda NR SR Ján Figeľ sa v rámci programu stretol aj s viacerými starostami z okresu Čadca, ktorí sa zišli v obci Čierne, pozdravil aj starostu obce Zborov nad Bystricou a novozvolenú starostku obce Babín Teréziu Vlžákovú.

Ján Figeľ je prekvapený a sklamaný z premiéra Fica
Líder kresťanských demokratov Ján Figeľ informoval počas výjazdu členov i sympatizantov KDH, ako aj predstaviteľov samospráv, a tiež odborníkov, s ktorými sa stretol, aj o nových zisteniach k tragédii v Kurimanoch. „Predseda vlády sa namiesto potvrdenia línie objektívneho, nestranného a dôsledného vyšetrenia celej tragédie pri Kurimanoch uchýlil k rétorike ministra dopravy Jána Počiatka (Smer-SD). Ten tvrdí, že za nešťastie je zodpovedný zhotoviteľ, že nevidí vinu na strane stavebného dozoru, a že za tým vidí nízke ceny za výstavbu diaľnice. Politizovať tragédiu alebo vytĺkať politický kapitál na obetiach je nemiestne, cynické a neprípustné. Ja to odmietam,“ uviedol Ján Figeľ počas stretnutia s novinármi v Novej Bystrici. Bývalému ministrovi dopravy sa zároveň nepozdáva ohlásená dĺžka vyšetrovania. „Zachytil som odkaz, že má vyšetrovanie trvať do jari budúceho roku. Pol roka vyšetrovať tragédiu, ktorá má svoju i komplexnú, i odbornú stránku, sa mi javí dlhé,“ zhodnotil Ján Figeľ.

Stretnutia s predstaviteľmi samospráv absolvovali v rámci výjazdu aj ostatní predstavitelia KDH. O dopadoch, ktoré prinesú prijaté zákony najmä z oblasti školstva a sociálnych vecí, diskutovali predseda poslaneckého klubu Pavol Hrušovský, predseda Konzília KDH Peter Mach a poslanec NR SR Peter Muranský  počas stretnutí v meste Ružomberok a v obciach Liptovské Sliače a Likavka.  Podobne ako predseda KDH sa  zaoberali aj s problémami a možnými riešeniami  v oblasti dopravy. Odsúvanie realizácie už naprojektovaného prepojenia severu a juhu Slovenska cez Ružomberok diaľnicou považujú predseda poslaneckého klubu za KDH v NR SR Pavol Hrušovský a primátor Ján Pavlík za  obrovskú chybu Ficovej vlády.

Spomínaným témam, ako aj téme regionálneho rozvoja sa venovali aj poslanec  Pavol Zajac (navštívil aj obce Malatiná a Medzibrodie), ktorý sa spoločne s členom Predsedníctva Petrom Lačným (ten zavítal aj do obce Nižná a mesta Tvrdošín)  stretli s predstaviteľmi obcí Hruštín, Babín, Vavrečka, Krušetnica a Beňadovo. Podnetné návrhy od predstaviteľov samospráv získali počas výjazdu v ŽSK aj podpredseda KDH  a poslanec  NR SR Pavol Abrhan (zavítal do Kysuckého Nového Mesta a Lopušného Pažitia), podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová (navštívila obce Klokočov a Čierne), podpredseda KDH Miloš Moravčík (absolvoval stretnutie v obciach Zuberec a Nižná), člen Predsedníctva KDH a koordinátor pre regióny Peter Bobula, člen Predsedníctva Ladislav Štefanec (obaja navštívili obec Rosina), europoslankyňa Anna Záborská (stretla sa s predstaviteľmi obcí Predmier a Jablonové) a poslanci NR SR Ivan Uhliarik (Námestovo, Zuberec), Radoslav Procházka a Martin Fronc (Dolná Tižina, Stráža, Krasňany a Teplička nad Váhom).

Kam speje slovenské školstvo?
Predseda poslaneckého klubu KDH v NR SR absolvoval počas výjazdu aj stretnutie s prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku Róbertom Lapkom. Hrušovský vyjadril želanie, aby sa Ružomberok stal centrom vzdelanosti, v ktorom bude vyrastať množstvo mladých a  slušných  intelektuálov z celého Slovenska.

Zaujímavé a podnetné bolo jeho stretnutie i so študentmi miestneho gymnázia. Otázkami zameranými na spravovanie štátu či poukazovaním na problémy s vymožiteľnosťou práva na Slovensku ukázali svoj záujem o veci verejné. S gymnazistami diskutoval na pôde Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline aj poslanec NR SR Radoslav Procházka. Stretnutie sa nieslo v duchu témy „Občan a štát“. Študenti sa však zaujímali aj o jeho súkromie i o to, či je ťažké skĺbiť rolu otca a politika a či sa dá uplatniť kresťanské vnímanie sveta  v politike. Spoločne sa dotkli aj voľby procesu generálneho prokurátora i toho, či demokracia je najlepšie zriadenie. Poslanca sa tiež pýtali na to, či by im, vzhľadom na jeho vlastné skúsenosti, odporúčal študovať v zahraničí. S mladými, resp. s ich učiteľmi, sa na školách stretli aj podpredseda KDH Miloš Moravčík a poslanec NR SR Ivan Uhliarik (Gymnázium v Trstenej), podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová (Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci a Pomocná internátna škola sv. Jozefa v Turzovke), podpredseda KDH a poslanec NR SR Pavol Abrhan (SOU v Kysuckom Novom Meste), poslanec Martin Fronc (Obchodná akadémia sv. Tomáša  Akvinského v Žiline) a  europoslankyňa Anna Záborská  (Gymnázium sv. Františka v Bytči).

www.ipolitika.sk

Zmeny  vo financovaní  CVČ sú likvidačné 
Problémom slovenského školstva sa venovali bývalý minister školstva a terajší  poslanec NR SR Martin Fronc, poslanec NR SR Radoslav Procházka a člen Predsedníctva KDH Ladislav Štefanec aj počas stretnutia s riaditeľkou Diecézneho školského úradu v Žiline Miriam Janegovou a s generálnym vikárom Žilinskej diecézy Mons. Ladislavom Stromčekom. Zmeny vo financovaní krúžkov v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti, ktoré od 1. januára 2013 navrhuje terajší minister školstva Dušan Čaplovič, považuje Miriam Janegová za likvidačné, a to nielen pre súkromných, ale aj cirkevných a verejných poskytovateľov. „Naše školy sú tu pre celý región. Prijaté zmeny nám prinesú ešte viac byrokracie a menej financií. Budeme musieť podpísať zmluvy s každou obcou, z ktorej dieťa navštevuje naše zariadenie, a financie aj tak neuvidíme. Peniaze totiž nepôjdu priamo do školského zariadenia, ale do obce, z ktorej dieťa pochádza, a je otázne, či nám obec niečo pošle. Najlepší spôsob financovania by bol taký, ktorý by bol založený na registrácii detí, čiže na adresnosti,“ uviedla počas stretnutia Miriam Janegová. Poslanec NR SR Martin Fronc uviedol, že všetky spomínané pripomienky sa snažil presadiť prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, ale „párny valec 83“ z NR SR všetky zmietol zo stola. Poukázal tiež na to, že za jeho pôsobenia fungoval podobný systém, o ktorom hovorila pani riaditeľka, len namiesto registrácie bol založený na evidencii rodných čísel. „Podstata bola však rovnaká, systém bol nastavený adresne,“ zdôraznil Martin Fronc. S riaditeľkou Diecézneho školského úradu v Žiline sa spoločne zhodli i na tom, že ani možnosť výberu škôl a hodnotenie študentov neboli prijaté najlepšie. Zlikvidujeme talenty, Slovensko môže prísť o mnohých Rembrandtov. Talentovaným mladým ľuďom, ktorí možno nemajú v láske matematiku, bude prijatými krokmi znemožnené rozvíjať  svoj talent na umeleckých stredných školách. Nezlepší sa tým kvalita, ale zlepšia sa známky a porastie korupcia. O nápravu sme ochotní bojovať aj prostredníctvom podania na ústavný súd,“ informoval Miriam Janegovú bývalý minister školstva Martin Fronc.Spoločne hovorili aj o štrajku učiteľov. Poslanec NR SR za KDH poukázal na to, že za jeho pôsobenia v rokoch roku 2002 – 2006 stúpol priemerný plat učiteľov na úroveň priemerného platu v národnom hospodárstve, ako aj na to, že „si nikdy nepamätám, že by bola rezerva vlády 500 miliónov eur. Je to obrovská čiastka. Tých ďalších 63 miliónov eur sa odtiaľ dá zobrať,“ skonštatoval Martin Fronc a dodal, že štrajk učiteľov je opodstatnený.

Zmenám financovania CVČ sa venoval v Kysuckom Novom Meste počas stretnutia s primátorom Kysuckého Nového Mesta Jánom Hartelom, ako aj počas rokovania s riaditeľkoucirkevného kysuckého CVČ Kamilou Bendovou aj podpredseda KDH a poslanec NR SR  Pavol Abrhan.

Nosnými témami počas stretnutí s podnikateľmi, ktoré absolvovali poslanci NR SR Radoslav Procházka a Martin Fronc, členovia Predsedníctva KDH Peter Bobula a Ladislav Štefanec v Strážach, ako aj podpredsedovia KDH Miloš Moravčík v Zuberci  a Peter Belinský v Turčianskych Tepliciach, boli eurofondy, regionálny rozvoj a ostatné opatrenia vlády Róberta Fica v odvodovej oblasti a v oblasti daní, ktoré podľa slov podnikateľov prispejú k zníženiu zamestnanosti. Pozornosť predstaviteľov upriamili napríklad aj na vplyv zákonov na dohodárov. Poukázali pritom na skutočnosť, že dohodármi sú aj rozhodcovia vo všetkých športoch, ako aj na to, že mnohí podnikatelia, dohodári a živnostníci si krutú realitu ani neuvedomujú, keďže dopad zmien pocítia až v budúcom roku. Podpredseda KDH Peter Belinský počas rokovania v Turčianskych Tepliciach hovoril aj o možnostiach rozvoja cestovného ruchu v tomto regióne.

Sociálne veci a zdravotníctvo
Témam zdravotníctva a sociálnych vecí sa počas výjazdu v ŽSK venovali poslanci Alojz Přidal a Ivan Uhliarik, podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová a podpredseda KDH a poslanec NR SR Július Brocka. Bývalý minister zdravotníctva Ivan Uhliarik počas rokovania s primátorom a lekármi v Námestove diskutoval o aktuálnych zmenách v zdravotníctve, ako aj o zavedení jednej zdravotnej poisťovne. Tieto zmeny vrátia Slovensko podľa jeho slov späť do obdobia socializmu.

Potreby legislatívnych zmien v sociálnej oblasti boli nosnou témou rokovaní poslanca NR SR Alojza Přidala a poslanca NR SR a podpredsedu KDH Júliusa Brocku v okrese Martin.

Ako predstaviteľov KDH informoval správca charitatívneho zariadenia v Kláštore pod Znievom Vladimír Maslák, pripravovaná novela zákona o službách zamestnanosti umožní úradníkom rozhodnúť o udelení príspevku na zriadenie chráneného pracoviska, zníži maximálnu výšku príspevkov a zúži skupinu oprávnených prevádzkových nákladov chránených pracovísk. „Toto budú nariadenia, ktoré našim klientom určite nepomôžu,“ skonštatoval počas stretnutia Vladimír Maslák. Poslanci aj na základe týchto podnetov prisľúbili, že sa budú cez pozmeňujúce návrhy snažiť tieto návrhy, ktoré priamo ohrozujú pracovné miesta zdravotne postihnutých, zmeniť. Obaja v rámci programu absolvovali aj návštevu Detského domova, Ústav na  výkon trestu  a diecéznu charitu  v Martine. Súčasťou programu poslancov NR SR Alojza Přidala a Júliusa Brocku bol pracovný obed, spojený s prehliadkou aktivít Centra kresťanského vzdelávania a  projektu nového evanjelického gymnázia, ktoré už budúci školský rok privíta prvých študentov. Poslanci ocenili, že nové gymnázium si dokázalo obhájiť svoj vznik i napriek silnému tlaku zo strany ministerstva školstva, ktoré sa snaží túto formu štúdia potlačiť.

Na výjazde KDH v Žilinskom samosprávnom kraji sa zúčastnili predseda KDH a podpredseda NR SR Ján Figeľ, predseda poslaneckého klubu v NR SR Pavol Hrušovský, podpredsedovia a poslanci NR SR Pavol Abrhan a Július Brocka, podpredsedovia Miroslava Szitová, Peter Belinský a Miloš Moravčík, člen Predsedníctva KDH a koordinátor pre regióny Peter Bobula, členovia Predsedníctva KDH Ladislav Štefanec a Peter Lačný, predseda Konzília a člen Predsedníctva KDH Peter Mach, poslanci NR SR Martin Fronc, Radoslav Procházka, Marián Peter Muranský, Pavol Zajac a Ivan Uhliarik a europoslankyňa Anna Záborská.

ZDROJ: TASR a Komunikačné oddelenie KDHViac fotografií nájdete tu.

zdroj: kdh.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>