Stop odsúdeným primátorom, starostom a poslancom

www.ipolitika.sk
Otázka vzdelania starostov a primátorov miest a obcí na Slovensku bola intenzívne diskutovaná po komunálnych voľbách. Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva jednej obce na východe Slovenska, kde novozvolený starosta nedokázal prečítať sľub,  rozosmialo mnohých.
Pre ľudí, žijúcich najmä v prešovskom a košickom kraji to však bol  smiech cez slzy. Obyvatelia tamojších obcí sa cítia aj v súčasnosti bezmocní.  Hospodáriť s  finančnými prostriedkami daňových poplatníkov, spravovať obce a mestá by mali predsa múdri a vzdelaní ľudia. Ako by to vyzeralo, ak by bol primátorom hlavného mesta Bratislava analfabet? Možno až vtedy by sa začali  hľadať cesty, ako pretlačiť do zákona aj podmienku vzdelania. Budeme na to čakať?

Právni experti hľadali riešenia, ktorými by sa do podmienky kandidatúry na starostu a primátora zapracovalo nové kritérium – minimálne stredoškolské vzdelanie.  Napr. JUDr. Štefan Kseňák, PhD. z košickej Právnickej fakulty pre denník Korzár konštatoval, že “spôsobilosť riadiť a spravovať verejné záležitosti nemôže mať osoba, ktorá je analfabetom.” Toto nové kritérium, minimálne stredoškolské vzdelanie, by však bolo podľa názorov väčšiny právnych expertov v rozpore s Ústavou SR a aj v rozpore s medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná. Myslím, že v tomto prípade ideme proti zdravému rozumu a s týmto stanoviskom nemôžeme byť spokojní.

www.ipolitika.sk

Kvalitné vzdelanie predstaviteľov obcí  a miest na Slovensku však nie je jediný problém, nad ktorým sa treba pozastaviť pri uvažovaní o tom, komu budú zverené právomoci rozhodovať o veciach verejných. Okrem vzdelania je treba uvažovať aj o podmienke bezúhonnosti. Kandidáti na starostov, primátorov a poslancov, by mali mať čistý register trestov. Najvyšší predstaviteľ samosprávy, verejný činiteľ a reprezentant obce zaťažený úmyselným trestným činom, nemôže byť dostatočnou garanciou pre riadenie samosprávy. Ak bol kandidát na starostu v minulosti napr. odsúdený za krádež, s najväčšou pravdepodobnosťou bude prístupný podobnému skutku aj pri riadení samosprávy, kde   sa rozhoduje a manipuluje s peniazmi všetkých daňových poplatníkov. Od občanov miest a obcí sa vyžaduje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení. Vzorom v  ich dodržiavaní by mal byť volený zástupca občanov: starosta, primátor a poslanec. Som jedenásť rokov poslancom obecného zastupiteľstva a navrhujem poslancom NR SR pridať do kritérií kandidátov na starostu, primátora alebo poslanca aj podmienku, aby kandidát nemal záznam v odpise z registra trestov za  ú m y s e l n ý trestný čin. V Zákone č. 346/1990 Zb o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov doplniť v §2:

(2) Prekážkou vo výkone volebného práva je

a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
b) výkon trestu odňatia slobody,
c) výkon základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
d) pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
e) záznam v odpise z registra trestov za úmyselný trestný čin.

Zodpovední a morálne čistí predstavitelia samospráv budú vzorom pre svojich občanov, voličov i nastupujúcu generáciu.

zdroj: kdh.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>