„Cesty k lepšiemu systému vzdelávania na Slovensku“

P1012789 www.ipolitika.sk

V dňoch 9.- 10. novembra 2012 sa pod záštitou europoslankyne Anny Záborskej konal v Piešťanoch seminár s názvom „Cesta k lepšiemu systému vzdelávania na Slovensku“. Podujatie zorganizovalo Združenie kresťanských pedagógov  spolupráci s Asociácie UNIVERSUMa Konrad Adenauer Stiftung.

Akciu otvoril zástupca primátora mesta Piešťany Timotej Miština. Úvodný referát seminára  s názvom Stav vzdelania na Slovensku“ predniesol bývalý minister školstva a súčasný poslanec NR SR Martin Fronc. Ako uviedol, vzdelanie na Slovensku nie je v takom zlom stave, ako sa o ňom často hovorí.  „Slovensko má v oblasti vzdelania tristoročnú tradíciu, na ktorej možno stavať. Napriek tomu si myslím, že nie všetko je v ňom v poriadku. Ako najväčší problém vidím nespravodlivú diverzifikáciu školstva, ktorá zapríčiňuje, že štátne školy  sú finančne zvýhodňované oproti neštátnemu (súkromnému a cirkevnému školstvu),“zdôraznil v príspevku  Martin Fronc.  Na bývalého ministra svojím vystúpením  s príspevkom „Neštátne školstvo vo výchovno-vzdelávacom systéme SR“ nadviazala Mária Paráková. Kritika na nespravodlivé financovanie školstva odznela aj v diskusii.Veľmi zaujímavú prednášku o nových metódach učenia a rozvíjania kreativity žiakov s názvom  „Kreativita v práci pedagóga a vychovávateľa“ mali   pani Demjanovičováa Čačková.  „Podľa nich učitelia sa dnešným žiakom a študentom musia vedieť prihovárať iným „jazykom“ ako kedysi. Deti sú intelektuálne vyspelejšie, ale mnohokrát aj vplyvom počítačov, televízie a internetu žijú vo virtuálnej realite a cítia sa byť sociálne neisté – ohrozené, prízvukovali vo svojom príspevku,“ informoval nás regionálny tajomník po seminári Martin Hladký.

Nové metódy práce so žiakmi základnej školy predstavila vo svojom referáte „Učíme bez učebnícPoznaj a ži“ Marta Babčinská.  „Poznaj a ži je názov predmetu, ktorý sa v Košiciach na  našej základnej škole vyučuje dve hodiny týždenne v každom ročníku. Jeho cieľom je nájsť spôsob ako zistiť, čo chcú deti, aby ich učitelia naučili, a čo by chceli žiaci v živote dosiahnuť,“ spresnila Marta Babčinská

Prvý prednáškový deň uzavrela svojím vystúpením poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. Prítomných pedagógov informovala o  novinkách v Európskom parlamente, o jej názoroch na vnútropolitickú situáciu v KDH či  v Európskej ľudovej strane. „KDH je poslednou kresťanskodemokratickou stranou, ktorá ešte háji kresťanské hodnoty v Európe,“ vyhlásila Anna Záborská.

www.ipolitika.sk

V druhý deň seminára sa takmer tridsiatim kresťanským  pedagógom z celého Slovenska prihovoril so svojím referátom „Uplatňovanie kresťanských hodnôt vo vyučovaní“ piešťanský jezuita Ivan Bunček.  Ako uviedol, kresťanský pedagóg musí svoje kresťanské myslenie a slová podložiť aj svojím kresťanským životom, v opačnom prípade stráca u žiakov svoju dôveryhodnosť a autoritu.  „Preto každý deň sa kresťanský pedagóg musí modliť za dary a ovocie  Ducha svätého. Len s ich pomocou môže v dnešnom svete, kde Boh stráca svoje prvé miesto v živote človeka, mať silu a odvahu vychovávať mladú generáciu kresťanov,“ zdôraznil Ivan Bunček.

Zaujímavý referát na tému „Úskalia vo vzdelávaní Rómov“ predniesla na seminári podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová.  „Celé roky  sme riešenie rómskej problematiky odkladali a dnes sa nám to vypomstilo. Využívanie zle nastaveného sociálneho systému v kombinácii s chudobou, nevytvára podnetné prostredie na vzdelávanie rómskych detí. Prvoradým záujmom chudobného človeka je uspokojiť primárne potreby. Do vzdelávania Rómov sa neefektívne  vynakladalo veľké množstvo finančných prostriedkov, ktoré často skončili vo vreckách jednotlivcov. Prvoradou úlohou pri výchove detí je zodpovedné rodičovstvo a  zapojenie rómskych rodičov, najmä matiek do výchovy svojich detí (vytvorenie materských centier, predškolskej a školskej prípravy s aktívnou účasťou matiek, pod vedením terénnych sociálnych pracovníkov a pod.), ktoré bude viazané na vyplácanie rodinných prídavkov. Mnoho rómskych dievčat mladších ako 15 rokov, privádza na svet deti. Naša spoločnosť si pred týmto trestným činom zakrýva oči a nepriamo, vyplácaním prídavkov, ešte trestnú činnosť podporuje,  uviedla Miroslava Szitová.
Na seminári odzneli aj ďalšie podnetné príspevky:

  • Aktuálna legislatíva v regionálnom školstve -  Jana Brázdilová,
  • Posilňovanie hodnotových postojov mládeže -. Henrieta Pustaiová
  • Spolupráca kresťanských pedagógov v medzinárodnej oblasti Elena Bieliková.
„Všetky referáty, ktoré na seminári Združenia kresťanských pedagógov odzneli, boli potvrdením, že napriek problémom, s ktorými sa školský systém na Slovensku trápi, majú cirkevné školy našim deťom v oblasti vzdelania, čo ponúknuť. Preto aj  predstavitelia nášho štátu by si mali uvedomiť, že podfinancovaním cirkevného školstva nepáchajú „zločin nespravodlivosti“ nielen na kresťanských pedagógoch, ale aj na našich deťoch, ktoré majú byť nádejou pre slušnejšiu spoločnosť,“dodal na záver regionálny tajomník Martin Hladký.

Viac fotografií z podujatia nájdete tu.

zdroj: kdh.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>