Výborom pre LGBTI ukázala vláda svoj postoj k rodine

figel_rozhovor_10_2 www.ipolitika.sk
Vláda dala dnes najavo svoj skutočný postoj k rodine a manželstvu. Tvrdí to občianske združenie Fórum života v reakcii na to, že vláda dnes schválila zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 
„Na jednej strane sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala uskutočňovať ,dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro´. Na druhej strane schválila výbor, ktorý sa bude snažiť sprístupniť manželstvo pre homosexuálov,” vyhlásili aktivisti. Podľa nich dala vláda schválením výboru “jasne najavo, že jedno je programové vyhlásenie vlády a druhé sú praktické kroky vlády v neprospech inštitútu manželstva a rodiny”. 
Fórum života tvrdí, že kabinet miesto toho, aby riešil skutočné problémy veľkej väčšiny obyvateľov, vytvoril novú, nadbytočnú inštitúciu. „Za zaujímavosť stojí, že vláda ako prvý bod svojho rokovania schválila Výbor pre homosexuálov. Následne vypustila zo svojho rokovania deväť bodov, ktoré sa týkali ekonomiky a problematiky zamestnanosti,” napísalo združenie.

Zriadenie výboru odmietla aj konferencia biskupov a Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré vydalo stanoviskok zámeru zriadiť výbor (znenie nájdete tu).

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) je sklamaná z rozhodnutia vlády, ktorým dnes zriadila výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. „Nielen cirkev, aj občianske združenia i občania budú vláde pripomínať túto agendu s tým, že ide o rozklad spoločnosti do budúcnosti,“ vyhlásil Kováčik.

www.ipolitika.sk

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) nesúhlasila so zriadením osobitného výboru pre práva LGTBI a preto v auguste zaslala ministrovi zahraničných vecí zásadné pripomienky k Dodatku k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Vo svojom liste KBS navrhovala, aby vláda Slovenskej republiky návrh na prijatie Dodatku k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zamietla. Zriadenie výboru je podľa KBS v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, podľa ktorého sa vláda zaviazala presadiť dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, kde sa uvádza, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobru. „Požiadavky LGBTI komunity narúšajú právnu ochranu inštitútov manželstva a rodiny, ktoré požívajú privilégiá vyplývajúce z objektívnych prínosov pre spoločnosť, ako sú plodenie a výchova detí, vytváranie ekonomického, sociálneho, kultúrneho a duchovného zázemia,“ napísal v liste predseda KBS Stanislav Zvolenský.

Predseda KDH Ján Figeľ v tejto súvislosti zaslal predsedovi konferencie biskupov odpoveď, v ktorej uvádza: „KDH i ja osobne zdieľame Vaše argumenty o nepotrebnosti takéhoto orgánu a jeho prípadnom zameraní a dôsledkoch. V minulom volebnom období KDH svojimi postojmi a hlasovaním opakovane oponovalo a zabránilo vzniku takéhoto výboru pri Rade vlády pre ľudské práva a menšiny. Tento postoj potvrdzujeme aj dnes, aj keď už nie sme vo vláde. KDH s poľutovaním  prijalo správu, že dnes vláda SR schválila vznik takéhoto Výboru. Vnímame to aj ako rozporuplný krok vlády, ktorá na jedenej strane v programovom vyhlásení vlády tvrdí, že bude podporovať manželstvo ako zväzok muža a ženy, a na druhej strane schválila vytvorenie výboru, ktorý bude konať v rozpore s touto časťou programového vyhlásenia vlády. Pre budúcnosť ľudských práv na Slovensku a v EÚ je dôležité, aby sa nová legislatíva riadila prirodzeným právom, ktoré je základom aj pre správne chápanie manželstva a rodiny. Pre túto líniu v našej legislatíve pripravujeme aj konkrétne kroky a zostávame otvorení pre spoluprácu s každým, kto zmýšľa podobne.

Zdroj: kdh.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>