Stanovisko k vytvoreniu LGBT komisie pri Úrade vlády SR

kvasnicka_marian_2010_2 www.ipolitika.sk

KDH so znepokojením sleduje rastúce prejavy kultúrnej vojny, spochybňovanie tradičných európskych hodnôt a útok na rodinu v rôznych formách. Rodina je pre KDH prirodzeným, základným a štát predchádzajúcim spoločenstvom. Vekmi overené spoločenské vzťahy sa opierajú  o prirodzený zákon, korešpondujúci so zákonitosťami prírody a poznateľný zdravým rozumom. Sme presvedčení, že tento prirodzený zákon stojí nad ústavami a partikulárnou legislatívou demokratických krajín.

KDH prechováva úctu k ľudsko-právnej agende, ktorá sa opiera o medzinárodnú i domácu legislatívu a za najdôležitejší rozmer ľudskej spoločnosti považuje  rodinu a manželstvo, ako vzťah jedného muža a jednej ženy. KDH bude chrániť manželstvo vždy, ako zväzok muža a ženy a tieto hodnoty posilní prijatím Ústavného zákona na ochranu manželstva a rodiny, keďže  sú jedným z najcennejších pokladov ľudstva.

Zdôrazňujeme, že nikto, ani príslušníci sexuálnych menšín nemôžu byť diskriminovaní. KDH si váži slobodu jednotlivca a jeho právo na jeho súkromný názor. Považujeme  však za civilizačný hazard, ak sa dôvody ľubovoľnej menšiny povyšujú nad zdravý rozum, poznanú pravdu a nad dobro spoločnosti. Vo svojich postojoch k týmto neľahkým témam sa opierame o základný rozdiel medzi „orientáciou“ človeka a jeho „správaním“, ako aktom slobodnej vôle.

www.ipolitika.sk

Zámer vlády Roberta Fica ustúpiť týmto trendom považujeme za populizmus hraničiaci s etickým hazardom. Sme presvedčení, že sociálny, psychologický, spoločenský i občiansky status každého človeka (nevynímajúc LGBT komunity) je v dostatočnej miere obsiahnutý v súčasnej podobe medzinárodných zmlúv a zákonov na Slovensku, ktoré netreba meniť. Nepodporujeme preto prejavy pozitívnej diskriminácie, za ktorý považujeme i  vznik Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. KDH považuje za dôležité, aby hlavné princípy obsiahnuté v Deklarácii NR SR o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, ktorú NR SR prijala pred desiatimi rokmi, patrili v zmysle zásady subsidiarity do výlučnej právomoci členských štátov EÚ.  Ide o nasledujúce otázky:
1.ochrana života a dôstojnosti ľudskej bytosti od počatia až po smrť,
2. ochrana rodiny a inštitúcie manželstva ako základu spoločnosti,
3. ako aj rozhodovania o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.

Marián Kvasnička, poslanec NR SR za KDH

Zdroj: kdh.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>