R. Stopka: V Gabčíkove zvíťazila slovenská pravda, dielo po dvadsiatich rokoch úspešnej prevádzky už nepotrebuje obhajovať svoju opodstatnenosť

Roman-Stopka-podpredseda-SNS-330x290 www.ipolitika.sk

Problém Gabčíkovo nesie v sebe politický, susedský, energetický, ekonomický, medzinárodne právny, stavebný, plavebno-technický, ekologický, ale aj výchovný aspekt. Rozhodnutie Maďarska odstúpiť (nepokračovať) v plnení medzinárodnej zmluvy o výstavbe sústavy vodných diel známej pod názvom Gabčíkovo-Nagymaros bolo šokom pre mnohých Slovákov a negatívnym prekvapením najmä pre vodohospodárskych odborníkov. Medzinárodná zmluva o výstavbe sa pripravovala dlho a zodpovedne. Prišli však politicky turbulentné roky. Akt „odstúpenie“ od zmluvy udrel ako blesk z jasného neba, žiaľ nebol vykonaný ani podľa zaužívaných zvyklostí a s vtedajšou vládou Česko-Slovenska nebol dopredu riadne prerokovaný, oznámený a zdôvodnený v súlade s právnymi postupmi. Jednalo sa o jednostranné rozhodnutie, ktoré malo nezvykle zriedkavý a nepriateľský charakter. Každého Slováka sa to muselo dotknúť.

1. V pozadí maďarského rozhodnutia stála maďarská insolventnosť, na nej sa budovali hysterické politické reakcie, bez možnosti diskusie a tzv. „ekologická“ argumentácia o škodlivosti diela na životné prostredie.

2. Bolo vyjadrením nedôvery slovenským vodohospodárskym odborníkom, ľuďom, ktorí už mali za sebou výstavbu mnohých diel na slovenských riekach. Prehradenie Dunaja však bolo skúškou a mimoriadnou výzvou aj pre nich.

3. Bolo medzinárodne-politickou diskreditáciou a kapricom Slovensku, ktoré vo svojej túžbe po svojbytnosti hľadalo nové štátoprávne usporiadanie. Slovensko propagandisticky malo byť ukázané vo svetle nezrelého a nezodpovedného štátu a táto jeho opovážlivosť mala byť potláčaná a trestaná. Potom ako slovenská strana prevzala zodpovednosť a iniciatívu dokončiť aspoň časť vodného diela, vyskytli sa v Maďarsku návrhy, zakročiť proti výstavbe diela, hoc aj s použitím vojenskej sily.

Vodné dielo G-NM sa obhájilo v skúškach času podľa predpokladov ako ich zadefinovali odborníci. Začalo vyrábať elektrickú energiu, vyriešilo problém plavby na brodovom úseku pod Bratislavou, eliminovalo ničivé povodne, ukázalo, že bolo schopné ochrániť slovenskú i maďarskú zem, dokonca aj Budapešť pred ničivými záplavami, z ekologického hľadiska došlo dokonca k zlepšeniu situácie. Obyvatelia prihraničných regiónov Slovenska i Maďarska dostali novú oddychovo-športovú a rekreačnú zónu. Slovenská republika vyhrala súdny spor v tejto súvislosti pred medzinárodným súdnym tribunálom v Haagu. Krajina sa skultivovala, žije a prekvitá.

www.ipolitika.sk

Vo svetle týchto faktov, je napríklad konštatovanie predsedu politickej strany Most – Híd, pána Bugára, že v otázke VD G-NM sa mýlil síce určitým zadosťučinením, avšak pre nás veľmi smutným, finančne nákladným a najmä, po surových a bezohľadných útokoch voči kompetentnosti slovenských predstaviteľov, nedostatočným konštatovaním. Treba sa zamyslieť v akej pozícii sa v časoch propagandistickej bezohľadnosti Bugárových kolegov ocitli tí nádherní, múdri ľudia, ktorí dielo projektovali, stavali, zodpovedali za jeho realizáciu i rozhodnutie či pokračovať vo výstavbe alebo nie. Treba sa Slovensku ospravedlniť, čestne si priznať chybu, vrátiť sa k zmluve, vyčísliť škody a najmä rokovať aj o kompenzáciách, náhrade škôd, ktoré jednostranným počínaním vtedajšej maďarskej vlády obidvom stranám i spoločne vznikli podľa pravdy, potvrdenej medzinárodným súdom.

Žiaľ vodné dielo G-NM nemôže ísť dnes na plný výkon, lebo zvýšený prietok by nebezpečne zdvihol hladinu Dunaja dokonca až v Budapešti. Chýba dolný stupeň, ktorý mal odlivovú vlnu zachytiť, vyrovnať a premeniť na ďalšiu elektrickú energiu. Takéto riešenie predpokladal projekt a bolo zahrnuté aj do medzinárodnej zmluvy o sústave vodných diel. Maďarsko tak neurobilo.

V dôsledku nezodpovednej a avanturistickej politiky Maďarska obidve strany stratili príliš veľa a budú strácať ďalej, pokiaľ sa dielo nedokončí komplexne.

Vodné dielo sa obhájilo samé, získali sme obdiv mnohých ľudí, odborníkov i predstaviteľov štátov pragmaticky i ekologicky uvažujúcej časti Európy. Prešli sme skúškou, ktorá svetu ukázala, že Slováci sú nebojácni, nápadití ľudia, oprávnene sa hrdiaci prídomkom štátotvorný národ, s ktorým sa oplatí spolupracovať. Je pre nás typické, že vodné dielo projektovali i budovali špičkoví odborníci a Slovensko by si takýchto ľudí malo oveľa, oveľa viac vážiť, než tomu je doposiaľ. Avšak je smutné, veľmi smutné pre našu reálnu zahraničnú politiku, že sme doposiaľ nevyužili výrok medzinárodného súdneho tribunálu v Haagu o oprávnenosti postupu SR. Tu by sa mali presadzovať ambície našich politikov, namiesto miešania sa do odborných záležitostí, ktoré treba nechať v rukách našich skvelých a skutočných odborníkov. Na to predsa politici sú, aby vytvárali mocenské a ekonomické predpoklady tvorivej práci odborníkov a nie na trápne parlamentné scénky o tom, kto je aký slovný žonglér.

Roman STOPKA, podpredseda SNS

zdroj: sns.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>