Pavol Zajac: Novela zákona o Košiciach je taká, akú chcel Richard Raši

011_Pavol_Zajac www.ipolitika.sk

Druhé najväčšie mesto na Slovensku, Košice, bude mať po najbližších komunálnych voľbách menej poslancov. Vyplýva to z novely zákona o meste Košice z dielne Otta Brixiho, Richarda Rašiho, Pavla Pašku a Milana Géciho (všetci Smer-SD), ktorú  80 hlasmi schválili poslanci NR SR (78 hlasov získala novela od poslancov SMER-SD, za hlasovali aj Mária Ritomská a z OĽaNo a Elemér Jakab z Most –Híd).

Počet poslancov košického mestského zastupiteľstva sa zníži z 50 na 41. Pokles je naplánovaný aj v miestnych zastupiteľstvách. Mestské časti s počtom obyvateľov do 3000 majú mať troch až piatich poslancov, časti od 3001 do 10.000 obyvateľov päť až sedem poslancov, mestské časti s počtom obyvateľov od 10.001 do 20.000 sedem až 11 poslancov a najväčšie 11 až 13 poslancov.

Novela tiež posilňuje postavenie košického primátora, ktorým je dnes spoluautor právnej normy Richard Raši (SMER-SD). Po novom si svojich maximálne dvoch námestníkov bude vyberať sám, pričom na to bude mať 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí, námestníkov primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Obdobná úprava bude platiť aj v jednotlivých mestských častiach, kde si bude starosta vyberať jedného zástupcu. Zabrániť tejto zmene chceli niektorí opoziční poslanci.

V rozprave k zákonu vystúpil za klub KDH poslanec Pavol Zajac, ktorý mal tri pozmeňujúce návrhy. Prvý sa týkal zloženia mestskej rady. Keďže rada je poradným orgánom primátora, poslanec pochádzajúci z Vranova  navrhol, aby sa zo zákona vypustilo ustanovenie, že členom rady je aj sám primátor. Odvolával sa na zákon o obecnom zriadení, ktorý takéto zloženie nepripúšťa. Zajac taktiež namietal vylúčenie účasti nezávislých poslancov v mestskej rade, keďže spomínaný zákon o obecnom zriadení, explicitne v paragrafe 14, hovorí, že „v zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.” 

www.ipolitika.sk

Ďalšie dva pozmeňujúce návrhy Pavla Zajaca sa týkali možnosti posilniť kompetencie mestských častí v oblastí správy komunikácií a životného prostredia. Podľa doterajšieho stavu mestské časti vykonávajú prenesený výkon štátnej správy len v prípadoch ustanovených osobitným zákonom. Zmena, ktorú predložil poslanec Zajac, sledovala zámer umožniť mestu, respektíve mestskému zastupiteľstvu ako príslušnému orgánu, prostredníctvom štatútu vyhradiť určitú pôsobnosť preneseného výkonu štátnej správy, ktorú v súčasnosti vykonáva mesto, na mestské časti v tých oblastiach, kde sa to bude javiť ako účelné a efektívne.  „Navrhoval som vypustiť ustanovenie, podľa ktorého štatútom mesta nebolo nemožné preniesť na mestské časti výkon štátnej správy, ktorý bol zákonom prenesený na mesto. Obdobnú právnu úpravu má mesto Bratislava vo svojom zákone o hlavnom meste SR,“ uviedol poslanec Pavol Zajac. Ani jeden jeho pozmeňujúci návrh nakoniec nebol schválený.  „Naozaj som očakával, že tento zákon bude riešiť podstatné záležitosti, ktoré sú v usporiadaní mesta Košice. To znamená 22 mestských častí. Čo je viac ako má Bratislava. Sú mestské časti, ktoré  z historického hľadiska možno označiť sa za  samostatné obce a mohli by sa znova stať samostatnými. Alebo by sa mohli by zlúčiť do väčších mestských častí. Navrhovatelia nám vysvetlili, že nebolo ich zámerom ísť do týchto zložitých, citlivých a veľmi, veľmi náročných vecí. Deklarovali, že novelou sa snažili zákon o Košiciach dať do súladu so zákonom 369 o obecnom zriadení. No nestalo sa,“ podotkol po hlasovaní  poslanec Pavol Zajac.

Do rozpravy k zákonu o Košiciach sa zapojili so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi aj ďalší opoziční poslanci.  Košičan Viliam Novotný z SDKU-DS navrhoval znížiť počet mestských poslancov na 39. Taktiež navrhoval, aby na jeden poslanecký mandát v mestskom zastupiteľstve pripadlo minimálne 6-tisíc obyvateľov, a na jeden poslanecký mandát v mestských častiach pripadlo minimálne 1500 obyvateľov. Poslanec  Martin Chren (SaS) namietal voči predkladanému návrhu, aby si svojich námestníkov z poslancov voľne vyberal primátor alebo starosta. Navrhoval zachovať pôvodné ustanovenie, podľa ktorého zástupcov primátora a starostov volili jednotlivé zastupiteľstvá z radov poslancov. Ani tieto návrhy parlamentom neprešli.

Vystúpenie poslanca Pavla Zajaca v rozprave k novele zákona o Košiciach nájdete tu:
http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/90619/Zajac_Pavol.html

zdroj: kdh.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>