Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v k.ú. Petržalka – Kopčianska ul.

Image www.ipolitika.sk
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou výberu víťaza elektronickou aukciou, za podmienok uvedených v prílohe.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24 – ostatné plochy vo výmere 2660 m2, evidovaného ako parcela registra „C“, LV č. 1, Kopčianska ulica.

Podľa tohto znaleckého posudku všeobecná hodnota pozemku parc. č. 5794/24 je 136,87 Eur/m2, t. z. celkom 364 074,20 Eur.

www.ipolitika.sk

Odkazy

 

Zdroj: bratislava.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>