Hospodárenie mesta za prvý polrok 2012 s prebytkom

thumbs www.ipolitika.sk

Mesto Liptovský Mikuláš hospodárilo v prvom polroku tohto roku s prebytkom vo výške 1 547-tisíc eur. Je to viac o 826-tisíc eur ako prebytok k rovnakému obdobiu minulého roku. Na tomto výsledku sa podieľali oba rozpočty, bežný aj kapitálový.

   K 30. júnu 2012 mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo celkové bežné príjmy vo výške 9 509 842,86 eur a čerpalo bežné výdavky vo výške 7 831 333,68 eur. Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu mesta tak dosiahol prebytok vo výške 1 678 509,18 eur.
   V kapitálovom rozpočte sme dosiahli celkové príjmy k 30.6.2012 374 561,49 eur  a čerpali sme kapitálové výdavky vo výške 505 624,69 eur. Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu bol schodok vo výške 131 063,20 eur, ktorý bol vykrytý zdrojmi z rezervného fondu a dočerpaním zostatku úveru z roku 2010.
   Mesto má vytvorené mimorozpočtové fondy. Stav rezervného fondu k 30. júnu 2012 bol vo výške 827 403,28 eur a stav fondu na udržiavanie výsledkov projektu bol 3 332,49 eur. Z tohto fondu financujeme údržbu ihrísk postavených z nórskych fondov.
   V priebehu roka 2012 sa v rámci schváleného úverového rámca dočerpal zostatok komerčného úveru z roku 2010 na financovanie investícií mesta a spolufinancovanie z EÚ vo výške 226 063 eur. Na druhej strane mesto Liptovský Mikuláš zaplatilo k 30. 6. 2012 splátky istín z úverov vo výške 413 503 eur a úrokov vo výške 175 697 eur, čím sa stav dlhovej služby ku koncu prvého polroka dostal na úroveň 15 249 581 eur. Ide o zostatok komerčných a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Stav dlhovej služby mesta sa tak za prvý polrok znížil o 187 440 eur.
www.ipolitika.sk
    Zostatok disponibilných zdrojov k 30. 6. 2012 vo výške 1 464 141,05 eur bude použitý v druhom polroku.
   Tak ako v rokoch 2009, 2010 a 2011, bolo nižšie plnenie  podielových daní obciam zo štátneho rozpočtu aj v prvom polroku 2012. Skutočný príjem z podielových daní sme zaznamenali nižší  oproti rozpisu ministerstva financií o 3,2%. Pre naše mesto to znamená nižší príjem za prvý polrok 2012 o 252 830,40 eur.
   Vzhľadom na to, že sme pri zostavovaní rozpočtu pre tento rok uplatnili zásadu opatrnosti, neprekvapil nás znížený príjem na tejto dani a nie je v tomto čase potrebné reagovať na znížený výnos dane krátením rozpočtových výdavkoch v jednotlivých programoch.
   Výsledky hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš za prvý polrok hodnotíme ako pozitívne.
Ing. Jana Mikušiaková,
vedúca oddelenia ekonomiky
Zdroj: mikulas.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>