Namiesto konkrétností – teórie o verejnej správe

www.ipolitika.sk

Kapitola programového vyhlásenia vlády týkajúca sa verejnej správy je rozsiahla, poskytuje však málo orientačných bodov pre tých, ktorí hľadajú odpoveď na kvalitatívnu zmenu, rozvoj a dostupnosť služieb vo verejnej správe poskytovaných samosprávami, resp. na spôsob financovania týchto služieb.

Programové vyhlásenie vlády analyzuje úlohu štátu a verejnej správy z hľadiska hospodárskeho, sociálneho a spoločenského rozvoja na teoretickej úrovni, obsahuje takmer ľavicovú politickú teoretickú úvahu namiesto vymenovania možných konkrétnych opatrení. Táto úvaha vychádza z pomerne presného popisu situácie, a dlhodobé ciele určuje viac-menej dobre, avšak neurčuje cestu k týmto cieľom, nevymedzuje ani potrebné politické a právne metódy, ani ľudské, vecné a fiškálne nástroje potrebné na ich uskutočnenie.

Na základe toho Strana maďarskej koalície berie na vedomie, že vláda sa bude snažiť o prehodnotenie rozdelenia kompetencií a právomocí medzi štátnou správou a samosprávami, resp. o zoštíhlenie štátnej správy, zvýšenie efektívnosti jej služieb, a to integráciou úradov. Tieto úlohy obsahuje aj program SMK, preto bude neustále monitorovať:

- ako rozdelí parlament na základe skúseností 10 rokov úlohy medzi orgánmi štátnej správy a samosprávami, a aké finančné zdroje zabezpečí k tomuto rozdeleniu úloh dvom účastníkom verejnej správy na vykonávanie ich kompetencií,

- ktorému účastníkovi verejnej správy budú pridelené právomoci a kompetencie krajských odborných úradov po ich zrušení, a aké finančné zdroje budú zo štátneho rozpočtu zabezpečené na ich vykonávanie,

www.ipolitika.sk

- aký regionálny princíp uplatní vláda pri určení centier integrovaných úradov, akým spôsobom zabezpečí dostupnosť služieb pre občanov tak, aby žiaden z regiónov nebol znevýhodnený.

Strana maďarskej koalície víta, že s jej programom je v súlade snaha vlády, podľa ktorej pripisuje väčšiu úlohu krajským samosprávam pri čerpaní eurofondov, a snaží sa o to, aby v programovom období EÚ 2013-2020 prebiehalo čerpanie eurofondov vo forme financovania vopred, pričom vo verejnej správe si za cieľ stanovila všeobecné zavedenie elektronickej kancelárie (e-government). Považujeme za svoju povinnosť nepretržite sledovať a kontrolovať naplnenie týchto cieľov a snáh, so zvláštnym zreteľom na to, že

- vládny program neobsahuje žiadne bližšie informácie o možnej úlohe krajských samospráv pri čerpaní eurofondov, naopak v prípade vlády a jednotlivých rezortov vymenuje viac konkrétnych cieľov, metód a nástrojov,
- vybudovanie elektronickej infraštruktúry (e-government) bolo vo vládnych programoch uvedené ako cieľ už aj v rokoch 2006 a 2010, avšak zo zdrojov, ktoré sú v eurofondoch určené na tento účel vo výške takmer jednej miliardy eur, použila krajina doteraz len približne 12 percent.

Strana maďarskej koalície považuje za poľutovaniahodné, že programové vyhlásenie vlády počíta síce pri odstraňovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi regiónmi aj s miestnymi a krajskými samosprávami, nie je však vymedzené, aké zákonné rámce, hospodárske nástroje sú ponúkané príslušným samosprávam, dotknutým obciam v nasledovných rokoch na podporu zaostalých regiónov

Péter Őry
podpredseda SMK pre samosprávu

Zdroj: mkp.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>