Profily členov vlády

smer logo www.ipolitika.sk

JUDr. Robert Kaliňák- podpredseda vlády SR a minister vnútra SR
narodený 11. mája 1971 v Bratislave

1989 – 1994  Právnická fakulta Univerzity Komenského

1991- 1992    manažér, ACE Press (vydavateľstvo právnickej literatury)

1992 – 1995    asistent, Komerčno-právna kancelária

1995 – 1999    koncipient, Advokátska kancelária

1999 – 2002    advokát, Advokátska kancelária

2002 – 2006    predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

2002 – 2006    predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na  kontrolu činností NBÚ

2006 – 2010    podpredseda vlády a minister vnútra SR

2010 – 2012    predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS

2010 – 2012    člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

2010 – 2012    člen Stálej delegácie NR SR do Parlamentného zhromaždenia NATO

2010 – 2012    poslanec Mestského zastupiteľstva Bratislava

Ing. Peter Kažimír - podpredseda vlády SR a minister financií SR
narodený 28. júna 1968 v Košiciach

vzdelanie – Vysoká škola ekonomická Bratislava, Obchodná fakulta, ekonomika zahraničného obchodu
1993 – 1995 asistent daňového poradcu, komerčnoprávna kancelária Schubert and partners

1995 – 2006 člen Predstavenstva a riaditeľ spoločnosti VIVANT,a.s.

1997 – 2006 predseda Dozornej rady spoločnosti Sceptrum, a.s. Brno

1999 – 2006 člen Predstavenstva a riaditeľ spoločnosti PARTA-GAS, a.s.

2001- 2006  člen Správnej rady DDP Credit Suisse Life and Pensions

2006 – 2010 štátny tajomník Ministerstva financií SR

2006 – 2010 predseda dozornej rady Národného jadrového fondu

2010 – 2012 poslanec NR SR a podpredseda Výboru pre financie a rozpočet

od 2010 – podpredseda strany SMER-SD

 

 

JUDr. Miroslav Lajčák - podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí SR
narodený 20. marca 1963 v Poprade

vzdelanie – Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Fakulta medzinárodných vzťahov
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Európske centrum pre bezpečnostné štúdie G. Marshalla v Garmisch-Partenkirchen
december 2010 – apríl 2012   Výkonný riaditeľ pre Európu a Strednú Áziu, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Brusel

január 2009–júl 2010              minister zahraničných vecí Slovenskej republiky

júl 2007-január 2009              Vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva a Osobitný predstaviteľ
Európskej únie v Bosne a Hercegovine, Sarajevo

2006                                        osobný vyslanec Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku
Javiera Solanu pre organizáciu referenda o nezávislosti Čiernej Hory

2005–2007                              generálny riaditeľ pre politické záležitosti Ministerstva zahraničných vecí SR

2005                                        vedúci Stáleho sekretariátu pre prípravu stretnutia prezidentov
Ruskej federácie a USA v Bratislave

2001-2005                              mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pre Juhosláviu (neskôr Srbsko a Čiernu Horu),
Macedónsko a Albánsko so sídlom v Belehrade

1998-2001                              riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky

1999-2001                              osobitný asistent zvláštneho splnomocnenca generálneho tajomníka OSN pre Balkán

1994-1998                              mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Japonsku

1994                                        riaditeľ kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky

1993                                        riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí  Slovenskej republiky

1991-1993                              Veľvyslanectvo ČSFR v Moskve, od 1. januára 1993 Veľvyslanectvo
Slovenskej republiky v Moskve

1988                                        Ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Prahe

 

 

Ing. Ján Počiatek - minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
narodený 16. septembra 1970 v Bratislave

vzdelanie – Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta národného hospodárstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a Informatiky
Gymnázium Juraja Hronca so špeciálnym zameraním na výpočtovú techniku, matematiku a fyziku

Dodatočné vzdelávacie programy -  Stockholm School of Economics, Medzinárodný manažment a
riadenie veľkých korporácií, (Moskva, Barcelona, Bangkok), 2000-2002
ILP- Medzinárodný vodcovský program, (Oslo), 2003-2005
Telenor Corporate University Oslo, IP technológie, 2000
Telenor Corporate University Oslo, Manažment rizika
v industriálnych korporáciách, 1999

Podporné vzdelávacie programy - Maxman Consultants, Budovanie tímu, Coaching (Bratislava), 2004
IBIS partner- individuálny tréning zameraný
na vodcovstvo (leadership) a coaching, 2003
IBIS partner- individuálny tréning zameraný
na manažment zmeny a kontinuálneho vylepšovania, 2002
KNO Slovakia, individuálny  tréning zameraný
na  manažérsky štýl a komunikáciu (Bratislava), 2002
FBE- For Business Excellence, Projektový manažment, 2000
FBE- For Business Excellence, Manažment kvality, 1999

2010-2012   poslanec NR SR

2006-2010   minister financií SR

2001-2006   výkonný riaditeľ  Telenor Slovakia s.r.o.

2000-2001   obchodný riaditeľ Telenor Slovakia s.r.o.

1997-2000   projektový riaditeľ divízie satelitných komunikícií Telenor Slovakia s.r.o.

 

 

Ing. Tomáš Malatinský - minister hospodárstva SR
narodený 14. marca 1959 v Bratislave

vzdelanie – Stavebná fakulta, odbor geodézie a kartografie
1983 – 1986 Stavoprojekt Bratislava – zodpovedný projektant geodet
1986 – 1998 Elektrovod Bratislava – stavbyvedúci, ved. odd. ekon. divízie vedení,
vedúci útvarov zahraničného obchodu a vyššieho dodávateľa
1998 – 1999 ELCON o.z. Praha – vedúci organizačnej zložky
1999 – 2000 VÚJE Trnava, a.s. – riaditeľ  divízie
od marca 2000 – predseda predstavenstva a.s SAG Elektrovod
od apríla 2003 – prezident ZZES
od mája 2004 – prezident AZZZ SR

 

 

Mgr. Marek Maďarič - minister kultúry SR
narodený 23. marca 1966 v Bratislave

vzdelanie – Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
odbor – filmová a televízna dramaturgia a scenáristika (1984 – 1989)

Dramaturg v redakcii literárno-dramatického vysielania Slovenskej televízie (1990 – 1993)

Umelec na voľnej nohe – scenárista (1993 – 1996)

Zástupca šéfredaktora a šéfredaktor redakcie literárno-dramatického vysielania v Slovenskej televízii (1996 – 1997)

Dramaturg v Slovenskej televízii (1997 – 1999)

Reklamný textár v reklamnej agentúre Istropolitana D´Arcy (1999 – 2000)

Vedúci mediálneho a tlačového oddelenia strany SMER (2000 – 2002)

Podpredseda Rady Slovenskej televízie (2002 – 2004)

Asistent poslanca Národnej rady SR a živnostník v oblasti mediálneho poradenstva (2002 – 2006)

Vedúci mediálneho a tlačového oddelenia strany SMER – sociálna demokracia, šéf volebného tímu (2004 – 2006)

Minister kultúry SR (2006 – 2010)

Poslanec Národnej rady SR za stranu SMER – sociálna demokracia (2010 – 2012)

Je autorom televíznych scenárov, rozhlasových hier a divadelných textov

 

 

JUDr. Martin Glváč - minister obrany SR
narodený 20. novembra 1967 v Bratislave

vzdelanie – Právnická fakulta  Univerzity Komenského

www.ipolitika.sk

1992 – 2001-  Obchodný zástupca OTEX š.p.
Právnik spoločnosti DAVAY s.r.o.
Manažér spoločnosti DONAR a.s.
Generálny riaditeľ spoločnosti VOSS Slovakia s.r.o.
1997 – 1998     manažér reklamnej spoločnosti v UAE

2001 – 2006     advokát

2006 – 2010     poslanec NR SR, štátny tajomník – MVaRR SR

2010 – 2012    poslanec NR SR

marec 2012   zvolený za poslanca NR SR
prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. - minister pôdohospodárstva SR
                                                              narodený 16. septembra 1954 v Nitre

vzdelanie – Chemicko-technologická fakulta SVŠT v Bratislave, zameranie spracovanie plastu a kaučuku

1991 – vedecká hodnosť CSc. v oblasti makromolekulárnej chémie
2000 – vymenovanie za hosťujúceho docenta na CHtF STU Bratislava v odbore
technológia makromolekulárnych látok
2004 – habilitácia na docenta na Materiálovotechnickej fakulte Trnava,
STU Bratislava, v odbore materiálové inžinierstvo
2008 – udelenie titulu Honorary Doctor ( Hon.D)
2010 – menovanie za vysokoškolského profesora v odbore elektroenergetiky

1978 – 1992   VÚSAPL Nitra v rôznych funkciách,
od výskumného pracovníka až po riaditeľa divízie
1992 – 2001   generálny riaditeľ Plastika, a.s. Nitra
2001   výrobno-technický námestník Plastika, a.s. Nitra
2001 – 2003   riaditeľ pre stratégiu Duslo, a.s. Šaľa
2003 – 2005   generálny riaditeľ Plastika, a.s. Nitra
od 2005   vysokoškolský učiteľ  Materiálovotechnická fakulta STU v Trnave
2006 – 2010   člen vlády SR poverený riadením MH SR – minister hospodárstva SR
od 2010   poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
1993 – 2003      zástupca AZZZ SR v Medzinárodnej organizácii práce pri OSN v Ženeve
1994 – 2003      člen výkonného výboru Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov pri OSN v Ženeve
Členstvo vo vedeckých radách:
člen vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košice
JUDr. Ján Richter - minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
narodený 5. októbra 1956 v Zlatých Moravciach

vzdelanie – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
1976 – 1988        THP, dielovedúci,CALEX Zlaté Moravce

1989 – 1991        okresný predseda, krajský podpredseda, SDĽ Nitra

1991 – 1992        THP, Združené služby Mojmírovce

1993 – 1998        manažér združenia podnikateľov, riaditeľ spoločnosti

1998 – 2004        ústredný tajomník, SDĽ Bratislava

2005 – 2006        politický tajomník, SMER – SD Bratislava

od 2006        generálny manažér, SMER – SD Bratislava

od 2006        poslanec NR SR, podpredseda výboru pre obranu a bezpečnosť
JUDr. Tomáš Borec - minister spravodlivosti
narodený 17. januára 1967 v Bratislave

vzdelanie – United Kingdom Central European Legal Scholarship London (1993)
Duke University School of Law – Summer Institute Brussels, Belgium (1992)
Právnická fakulta Univerzity Komenského, JUDr. (1990)
Právnická fakulta Univerzity Komenského, Mgr. (1989)

Koncipientska prax: Advokátska kancelária JUDr. Jána Havláta v Bratislave (1990 – 1993)

Advokátska prax: AK Havlát, Borec & partners, Bratislava (1993 – 1997)
Spolupráca so Squire, Sanders (2000 – 2003)
Vlastná advokátska kancelária v Bratislave (2000 – 2009)
Advokátska kancelária Borec & Bohunský, Bratislava (od 2009)

Iná právna prax: vedúci právneho oddelenia v Citibank (Slovakia) a.s. (1997 – 2000)

Práca v orgánoch Slovenskej advokátskej komory: predseda Slovenskej advokátskej komory (od 2010)
predseda skúšobnej komisie SAK (od 2010)
predseda skúšobného senátu SAK (od 2010)
predseda pracovnej skupiny pre veci advokátske (od 2010)
člen disciplinárnej komisie SAK (2004 – 2010)
prednášateľ na koncipientskych a advokátskych seminároch
k otázkam o rozhodcovskom konaní

Iné aktivity: rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (od 2001)
rozhodca Centra alternatívneho riešenia sporov (ADR) týkajúcich sa názvov domén.eu Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky (od 2005)

 

 

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. - minister školstva
narodený 18. septembra 1946 v Bratislave

vzdelanie – Univerzita Komenského – Filozofická fakulta Bratislava /historické vedy -archeológia/ 1964-1969
rigorózna obhajoba /PhDr./ Univerzita Komenského – Filozofická fakulta Bratislava 1970
vedecká ašpirantúra (CSc.), obhajoba Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav Nitra 1982
doktorská dizertačná práca (DrSc.) obhajoba Slovenská akadémia vied – Archeologický ústav Nitra 1999
habilitácia (doc.), habilitačná prednáška a obhajoba Univerzita Konštantína Filozofa -
Filozofická fakulta Nitra 2003
Domáce členstvá, vzdelávacie, vedecké a kultúrne aktivity: 
1992 – 1995 člen Rady vlády SR pre vedu a techniku

1996 – 1999 predseda Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV

od 1970 člen Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV a člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

1995 – 1998 externé prednášky na Filozofickej fakulte Univerzity J. A. Komenského Bratislava

2010 externé prednášky na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika Košice

1999 – 2004 člen odborovej komisie pre rigorózne a doktorandské práce vo vednom odbore religionistika FF UK

od 1996 člen predmetovej komisie pre dejepis pri Štátnom pedagogickom ústave

od 2001 člen komisie pre obhajoby dizertačných prác(DrSc.) pri AÚ SAV a HÚ SAV

od 2001 člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia FF UK a AÚ SAV

Zahraničné členstvá, vzdelávacie, vedecké a kultúrne aktivity:
1994 – 2001 predseda Komisie pre archeológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov/
Committee for Slavic Archaeology, Varšava/Warsaw
1996 – 2004 člen/member: Permanent Committee Ruralia, Tervuren
od 1998 člen/member: Medieval Settlement Research Group, Leicester/Durham
1995 – 2001 zástupca SR za SAVInternational Social Science Council pri UNESCO, Paríž
od 1995 člen/member:  Arbeitskreis für genetische Siedlungforschung in Mitteleuropa, Bonn
od 1998 člen/member: Medieval Settlement Research Group, Leicester/Durham
od 2008 člen/member: Academia Scientiarum et Artium Europaea –
European Academy of Sciences and Arts, Salzburg

člen domácich a zahraničných redakčných rád

odborná stáž USA a Fínsko

Zahraničné a domáce najvýznamnejšie ocenenia:
Čestné občianstvo Kovačica (slovenská obec) – Srbská republika
Čestné občianstvo Imeľ (slovensko-maďarská obec) – Slovenská republika
Pocta ministra kultúry Slovenskej republiky za významný prínos do rozvoja spoločenských vied a kultúry
Strieborná Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách SAV
Pocta Vojtecha Budinského – Kričku za vedecké pohľady pri formovaní dejín slovenského národa, minister kultúry SR
Medaila SAV– Nummum Academiae Memorialen Tribuit, za vedecko-výskumnú a organizačnú činnosť
Assisi  – Pax International: Guardiano di Pace – con Palma d´Oro dall´albero di olivo. Cena za mier – za rozvoj politicko-kultúrnych vzťahov medzi občanmi Európy, Assisi, Taliansko

www.caplovic.sk

 

JUDr. Zuzana Zvolenská - ministerka zdravotníctva
                                              narodená 27. januára 1972 v Bratislave

vzdelanie - Právnická fakulta UK v Bratislave

od 1995 – Univerzálna banková poisťovňa, a.s.
od 2002 – Generálne riaditeľstvo Spoločnej zdravotnej poisťovne
od 2005 – vedúca oddelenia zmluvných vzťahov
od 2006 – riadenie odboru zdravotných činností
od 2006 – členka predstavenstva Spoločnej zdravotnej poisťovne
od septembra 2006 – generálna riaditeľka Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s.
od 2008 – generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.
Ing. Peter Žiga, PhD. - minister životného prostredia
                                       narodený 27. júla 1972 v Košiciach

vzdelanie Ekonomická univerzita, Bratislava, špecializácia Podnikové hospodárstvo
Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce – Technická univerzita v Košiciach

1995 – 1997 – riaditeľ  a konateľ súkromnej spoločnosti
1997 – 1998 – riaditeľ  odboru pre styk s verejnosťou VÚB, a.s. Bratislava
1998 – 2006 – riaditeľ  a konateľ súkromnej obchodnej firmy
2003 – 2004 – poradca generálneho riaditeľa SARIO
2006 – 2006 – poslanec NR SR
2006 – 2010 – štátny tajomník na Ministerstve hospodárstva SR
2010 – 2012 – poslanec NR SR, predseda Výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva

 

zdroj: strana-smer.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>