Nepriama starostlivosť o zdravie populácie – realita či fikcia?

kohut www.ipolitika.sk

„Štátna veterinárna a potravinová správa SR má za sebou veľmi náročné obdobie legislatívnej prípravy a schvaľovacieho procesu piatich noviel zákonov, ktorých účinnosť nadobudla od 1. novembra 2011. História organizácií ŠVPS SR nepozná, že v takom krátkom období a v širokom rozsahu odborných kompetencií boli schvá-lené novely zákonov 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (zmena 342/2011 Z. z.), 152/1995 Z. z. o potravinách (zmena 349/2011 Z. z.), 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch, 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (účinnosť od 1. decembra 2011) a zákon 455/1991 o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zviera(…)“

ÚČINNOSŤ NOVIEL VETERINÁRNYCH A HYGIENICKÝCH ZÁKONOV PREDPOKLADÁ VYSOKO ERUDOVANÚ APLIKÁCIU PRI VÝKONE ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Bíreš, J Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, Slovenská republika SLOVENSKY VETERINÁRSKY ČASOPIS 5/2011

.
Nezainteresovaným čitateľom by sa mohlo zdať, že o ich zdravie čoraz dôslednejšie dbajú ruka v ruke so zdravotnou službou aj veterinári. Veď z uvedeného je jasné (a po prečítaní celého článku ešte jasnejšie), že evidentné posilnenie kompetencií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy prináša logicky viac možností, ako dbať o potravinovú bezpečnosť, ako eliminovať zoonózy a ostatné hospodársky a zdravotne dôležité nákazy, ako bojovať s AMR (antimikrobiálnou rezistenciou) a riešiť množstvo ďalších problémov, ktoré trápia našu spoločnosť.
.
Poďme sa ale pozrieť, ako to vyzerá v skutočnosti. Štátna veterinárna a potravinová správa (ďalej len SVPSSR) je súčasťou veterinárneho stavu, ktorý tvoria aj Komora veterinárnych lekárov (ďalej len KVL) a Univerzita veterinárskeho lekárstva (ďalej len UVL), čo sú zameraním odlišné organizácie. KVL je stavovská organizácia súkromných veterinárnych lekárov, ktorí sú verejnosti asi najviac známi hlavne malou praxou, teda ambulanciami pre psy, mačky a ostatných domácich miláčikov. UVL je „alma mater“ veterinárneho stavu, je vysokou školou, stabilne obsadzujúcou špičku v hodnotení vysokých škôl. SVPSSR je podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti rozpočtovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ústredný riaditeľ ako hlavný veterinárny lekár oblasti – Slovenskej republiky podlieha priamo ministrovi, ktorý ho aj vymenúva a odvoláva. Práve táto organizácia a jej činnosť ako kontrolného orgánu ministerstva je verejnosti najmenej známa, takmer žiadna informovanosť bola prelomená v posledných rokoch nutnosťou informovať verejnosť pri početných potravinových škandáloch, ako dôsledku triumfu kapitálu pri výrobe a distribúcii potravín. Samozrejme, systematické informovanie o činnosti SVPSSR nie je z pohľadu kapitálu žiadúce, verejnosti by niektoré skutočnosti nemali byť vôbec známe, ale vždy sa našťastie nájde slabé miesto, kadiaľ uniknú informácie von.
.
Najnovším príkladom je nález hodnôt benzénu v nealkoholických nápojoch, konzervovaných benzoanom sodným niekoľkonásobne prevyšujúcim povolené hodnoty. Tento stav je spôsobený fotolýzou benzoanu a keďže taká kyselina sorbová je v tomto úplne bezpečná, ale drahšia a obidva konzervanty sú povolené pre použitie v potravinách (prečo asi?), výrobcovia volia lacnejšiu možnosť.
.
www.ipolitika.sk
Vráťme sa ale k podstate problému. Jednoznačne možno konštatovať, že legislatíva v oblasti veterinárnej starostlivosti a hygieny potravín umožňuje aj napriek niektorým nedoriešeným problémom SVPSSR konať v prospech obyvateľov Slovenska. Realita je však kruto iná. Už prvým náznakom je zaradenie SVPSSR pod ministerstvo, ktoré má SVPSSR kontrolovať, čo už samo o sebe dáva bohatý priestor pre oplyvňovanie činnosti, korupciu a iné neblahé javy, charakterizujúce tento obludný kolabujúci systém, čo však nie je typické iba pre Slovensko, tento stav (kontrola kontroly) je vo väčšine európskych krajín a signalizuje dominanciu kapitálu v poľnohospodárskom sektore. Oveľa závažnejší je fakt, že na organizáciu je dlhodobo vytváraný tlak na obmedzovanie činnosti pre nedostatok prostriedkov podľa zaklínadla úniou oceneného ministra financií Mikloša, že je potrebné ozdravovať verejné financie. Rozumej, je potrebné čo najviac znížiť všetky výdavky na tie štátne správy, ktoré môžu ovplyvňovať dôležité rozhodnutia a nemožno ich jednoducho obsadiť svojimi nominantmi a rodinnými príbuznými – a to sú vlastne všetky špecializované štátne správy, medzi ktoré patrí aj SVPSSR.
.
Tlak na organizáciu vyvrcholil absurdným návrhom na zrušenie SVPSSR pravdepodobne Podnikateľskou alianciou Slovenska Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka! Ak odhliadneme od faktu, že zamestnanci SVPSSR majú dlhodobo najnižšie mzdy (čo úzko súvisí s vyššie uvedeným konštatovaním) a výdavky a počty vyšetrení na zabezpečovanie štátneho záujmu v oblasti veterinárnej starostlivosti a hygieny potravín sa každým rokom krátia (stále dohľady pri prevádzkarňach a výrobniach napr. mäsových výrobkov už neexistujú), čo je dielom ministerstva financií a absenciou osobností, ktoré by dokázali tento trend zastaviť, už samotné materiálno-technické zabezpečenie a počty zamestnancov SVPSSR nedovoľujú v plnej miere zastávať záujem občanov SR v zákonom určenej oblasti.
.
Ďalší veľmi závažný fakt, ovplyvňujúci činnosť SVSSR je miera korupcie a vymožiteľnosť zákona na Slovensku. Tu naplno triumfuje „neviditeľná ruka trhu“ sira Adama Smitha, SVSSR je v podstate bezmocná proti veľkým korporáciám, vlastniacim veľké obchodné reťazce. Teda ktorý inšpektor (a s ním aj jeho riaditeľ) by riskoval svoju budúcnosť pri správnom konaní o pokute podľa zákona (napr. 20000 eur) proti firme, ktorá sama má toľko právnikov, čo SVPSSR zamestnancov, a ešte za mizerný plat 500-600 eur?? Mimochodom, väčšinu nášho „parlamentu“ tvoria podnikatelia a krok poslednej Ficovej vlády – novelizácia zákona o štátnej službe, ktorou zobrali štátnym zamestnancom možnosť legálne si aspoň trocha zlepšiť svoj mizerný príjem (a zredukovali počet možnej konkurencie), keďže táto novelizácia im úplne zakázala podnikať v čomkoľvek! Aj to dotvára obraz amorálnosti súčasného politického systému na Slovensku.
.
Aké sú možné východiská zo súčasného stavu? V prvom rade treba zmeniť „kontrolu kontroly“ na nezávislé postavenie SVPSSR vo vzťahu ku kontrolovanej oblasti, ďalej je potrebné stanoviť presný a hlavne reálny rozsah štátneho záujmu v činnosti SVPSSR a adekvátne tento záujem aj podporiť materiálne a personálne. Nakoniec je samozrejme potrebné výrazne obmedziť vplyv kapitálu na danú problematiku, čo je aj najťažšia úloha pre budúce generácie. Jedno je však isté – realizáciu takýchto zmien nie je na súčasnej politickej scéne Slovenka schopná vykonať žiadna z politických strán, okrem jednej – a tou je Komunistická strana Slovenska. A preto odporúčame všetkým voličom, aj tým nerozhodnutým, voliť č.14.
EL Albéitar
zdroj: kss.sk
pošli na vybrali.sme.sk
Reklama
 

Súvisiace články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>